44η μεικτή συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Eordaialive Team
10λ ανάγνωσης
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (με τηλεδιάσκεψη)

44η μεικτή συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Τσιούμαρη Γρηγόριο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Γιάτσιο Ιωάννη
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 23/08/2022 και ώρα 10:00  δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκρισης  Δημοπράτησης και Έγκρισης των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ» που αποτελεί το 1ο υποέργο της πράξης : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ», με κωδικό ΟΠΣ 5076696 Προϋπολογισμού: 932.542,98 € με Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 3. Έγκριση  Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ» που αποτελεί το 1ο υποέργο της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ», με κωδικό ΟΠΣ 5076696  Προϋπολογισμού: 932.542,98 € με Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 4. Έγκριση  Δημοπράτησης και Έγκρισης των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας του υποέργου 1: «Επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βλάστης» της πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βλάστης ,Κοζάνης » με κωδικό MIS : 5076434 Προϋπολογισμού: 334.000,00€ με Φ.Π.Α.(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 5. Έγκριση  Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣ» Προϋπολογισμού: 334.000,00€ με Φ.Π.Α.(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 6. Έγκριση  Δημοπράτησης και των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας του υποέργου 1: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Καρυοχωρίου και ΚΑΑ μεταφοράς λυμάτων στην ΕΕΛ Πτολεμαϊδας οικισμών Καρυοχωρίου και Αγίου Χριστοφόρου Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής», της Πράξης : «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου Προαστίου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαϊδας», με κωδικό ΟΠΣ 5022566  Προϋπολογισμού: 2.300.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 7. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Καρυοχωρίου και ΚΑΑ μεταφοράς λυμάτων στην ΕΕΛ Πτολεμαϊδας οικισμών Καρυοχωρίου και Αγίου Χριστοφόρου Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής» Προϋπολογισμού: 2.300.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 8. Έγκριση 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Προαστείου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Αβεστόπετρας και Προαστείου στον κόμβο νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας»

Συνολικού Προϋπολογισμού: 2.730.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)

 1. Έγκρισης του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ» Συνολικού Προϋπολογισμού: 80.645,16€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 2. Έγκριση 3ηςΤροποποίησης 2022 του Πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς)
 3. 8ηΤροποποίηση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2022 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς)
 4. Μετάθεση του έργου μεταφοράς μαθητών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 2/2020(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς – Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς)
 5. Έγκριση νέων δρομολογίων για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς του σχολικού έτους 2022-2023(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς – Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς)
 6. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: “Βελτίωση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Φλώρινας-Αμυνταίου” (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας)
 7. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών” (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας)
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης # 2.500.000,00 € #. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας)
 9. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης # 2.500.000,00 € #

(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας)

 1. Έγκριση συμπληρωματικής υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχορήγησης απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών και έγκριση δαπάνης και  αποδοχής επιχορήγησης της σχετικής δαπάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης  Διοικητικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 2. Ορισμός δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης – Δυτικής Μακεδονίας Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης & Οικονομικού)
 3. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1139/22 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 4. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού – Επιμορφωτικού Συλλόγου Καρυδίτσας Κοζάνης «ΓΑΥΡΟΣ» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, την 9ηΣεπτεμβρίου του 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 5. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κομάνου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 4 Σεπτεμβρίου του 2022.(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 6. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Κοζάνης «ΤΑ ΑΛΩΝΙΑ» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου του 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 7. Συμμετοχή της ΠΔΜ στο λογοτεχνικό οδοιπορικό του Συλλόγου «Φίλοι του Βιβλίου (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς, Αθλητισμού και Πολιτισμού)
 8. Συμμετοχή της ΠΔΜ στην έκθεση Μακεδονικής Παραδοσιακής Φορεσιάς του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Καρδιάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς, Αθλητισμού και Πολιτισμού)
 9. Συμμετοχή της ΠΔΜ στην 23ηΔεξιοτεχνία Αυτοκινήτων Πτολεμαΐδας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς, Αθλητισμού και Πολιτισμού)
 10. Συμμετοχή της ΠΔΜ σε εκδήλωση, αποκάλυψης προτομής, του Πολιτιστικού Συλλόγου Οινόης Κοζάνης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς, Αθλητισμού και Πολιτισμού)
 11. Συμμετοχή της ΠΔΜ στις εορταστικές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολικού Εορδαίας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς, Αθλητισμού και Πολιτισμού)
 12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη διεθνή έκθεση 9η Athens International Tourism Expo 2022 (Εισηγητής: Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης Τμήμα Τουρισμού & Πολιτισμού Π.Δ.Μ.)
 13. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 14. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς – Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς)
 15. Έγκριση δαπάνης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Γρεβενών)
 16. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης εθιμικού χαρακτήρα Π.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Γρεβενών)
 17. Έγκριση δαπανών έτους 2022 Π.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης  Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε Γρεβενών)
 18. Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Κάτω Κλεινές 2022» με τον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο «Ατρόμητος Κάτω Κλεινών Φλωρίνης», το διήμερο 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2022,  στην Κοινότητα Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Φλώρινας)
 19. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη του κόστους της παραγωγής του βίντεο που θα προβληθεί στη ΔΕΘ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Γρεβενών)
 20. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ιεράς Μητροπόλεως ΣΕΡΒΙΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ για την πράξη «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ, ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ, ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» από τη ΣΑΕΠ 041 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 139783/30-12-2020 απόφαση του ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Ε.Φ.071(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)

 

 

 

 

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!