Δήμος Κοζάνης: Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Eordaialive Team
2λ ανάγνωσης
Δήμος Κοζάνης: Ενημέρωση για τη χορήγηση αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων

Δήμος Κοζάνης: Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 13:30, στο Γραφείο Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11.03.2020), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 643 με αριθμ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

 

  1. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη του 1ου / 2022 Πρακτικού της «Επιτροπής Ονομασίας οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού- Πεζοδρομίων & Περιπτέρων».

 

  1. Γνωμοδότηση για την τροποποίηση ή μη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού πολεοδομικού σχεδίου της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π) και συγκεκριμένα η αλλαγή της χρήσης του Ο.Τ. 33Β από αμιγή κατοικία σε πολεοδομικό κέντρο.

 

  1. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη καθορισμού προτεινόμενων θέσεων Υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Κοζάνης.

 

  1. Γνωμοδότηση επί των με αριθμ. πρωτ. α) 9547/14.04.2021 και β) 10544/23.04.2021 αιτήσεων της εταιρείας «SOLAR FARM 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.», σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 75.000,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 798 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Μαυροδενδρίου  του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.

 

  1. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 28603/18.10.2021 αίτησης της εταιρείας «GAIACOMM ΕΠΕ», σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτικές εκτάσεις Ε= 150.816,97 τ.μ., 14.473,70 τ.μ., 13.248,83 τ.μ. (σύνολο 178.539,50 τ.μ.) εντός του με αριθμό 1Δ χερσολίβαδου, της Κοινότητας Λιβερών του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.

 

  1. Αιτήσεις –  Έγγραφα-  Ανακοινώσεις.

 

 

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη,  8 Απριλίου  2022

 

Γρηγοριάδης Ιωάννης

κλ. ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Ο Πρόεδρος

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!