Η συμφιλίωση έγινε; Τα δώρα των Προτεσταντών, αμέσως μετά την Σύνοδο! . Ένα δώρο για σένα.

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ. Ένα δώρο για σένα τον Ορθόδοξο ακόμη Χριστιανό!
Ο Οικουμενισμός είναι καλός;  Όχι! «Ο Οικουμενισμός έχει πνεύμα πονηρίας και κυριαρχείται από ακάθαρτα πνεύματα»! (Γέρων Εφραίμ ο Κατουνακιώτης).
Ο Δημ. Τσελεγγίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, πριν την Σύνοδο είπε:  «Επιχειρείται θεσμική νομιμοποίηση του συγκρητισμού-οικουμενισμού από την Μεγάλη Σύνοδο».
Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι των αγίων Πατέρων μας,  στην «κατασκηνωτικής» φύσεως Σύνοδο της Κρήτης, όλοι σχεδόν οι αρχιερείς μας, που συμμετείχαν, συνθηκολόγησαν και θέλησαν να  χαρίσουν*  το βαρύ χρέος που έχουν όλες οι αιρέσεις ως προς την Ορθή διδασκαλία της «Mίας αγίας καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας» του Χριστού!!! Χάρισαν λοιπόν αντικανονικά (όσο παράξενο και αν σας φαίνετε) τον ευλογημένο τίτλο τιμής’  «Εκκλησίες», στον υπόλοιπο Χριστιανικό κόσμο, δηλαδή στους Προτεστάντες και στους Ρωμαιοκαθολικούς, Μονοφυσίτες, κ. α..  (Εκκλησία = Σώμα Χριστού!).
 Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός, σχετικά είπε: « Δεν είναι δυνατόν το Άγιο Πνεύμα να είναι αντίθετο με τον εαυτό του· άλλοτε να καταδικάζει, στις όντως άγιες συνόδους, τις αιρέσεις και να αναθεματίζει τους αιρετικούς, και άλλοτε, όπως στην «σύνοδο» της Κρήτης, να τις θεωρεί εκκλησίες. Και επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι ευθές, αναλλοίωτο και άτρεπτο, διεστραμμένες και αλλοιωμένες είναι κάποιες από τις αποφάσεις της συνάξεως του Κολυμπαρίου που έχουν κατεξοχήν δογματικό περιεχόμενο. Δεν ελήφθησαν εν Αγίῳ Πνεύματι, αλλ’  εν άλλῳ πνεύματι, σκολιώ και αλλοτρίω»!!!(ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ, 30 Ιουν 2016).
Η εδώ και 50 χρόνια προσχεδιασμένη κακόδοξη Σύνοδος της Κρήτης (σύμφωνα και με πολλούς Αγιορείτες Πατέρες που ετοιμάζονται να την καταδικάσουν και επίσημα με την διακοπή του μνημόσυνου του κ. Βαρθολομαίου, αλλά και όσων συμπορεύονται με τον «ακάθαρτο» Οικουμενισμό),  είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την εμφάνιση πλήθουςΠροτεσταντών, και στην πόλη μας,  όπου με την σειρά τους ανταπέδωσαν χάρη συμφιλίωσης τα δικά τους δώρα! Στην μία όψη της σακούλας και πάνω ακριβώς από την εικόνα με το «Πακέτο», έγραψαν: «Ένα δώρο για σένα»!
Η ανταλλαγή των δώρων!  Την Κυριακή της Πεντηκοστής, όπως είναι γνωστό, γιορτάζουμε την συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό.   Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει: <<Δύο εχθροί όταν συμφιλιώνονται στέλνουν δώρα ο ένας στον άλλο. Η ανταλλαγή των δώρων είναι βεβαίωση της συμφιλιώσεώς τους>> .Με το παράδειγμα αυτό ο ιερός Πατήρ εκφράζει την βεβαιότητα της Εκκλησίας μας για το «ότι σβήστηκε η αμαρτία μας και συμφιλιώθηκε ο Θεός μαζί μας». Ο Αρχ. Ιερεμίας Φούντας τονίζει: <<Εμείς  οι άνθρωποι με την Ανάληψη του Χριστού στείλαμε δώρο στον ουρανό, στον ουράνιο Πατέρα, την ανθρώπινη φύση μας’  γιατί ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς με το ανθρώπινο σώμα, το σώμα που έλαβε από ‘μας τους ανθρώπους, από «τα καθαρώτατα αίματα της αγίας Θεοτόκου», όπως λέγει ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός>>.
 Δυστυχώς όμως αδελφοί, η Εκκλησιαστική Ιστορία μας, διασώζει και μία ακόμη συμφιλίωση, δύο μεγάλων  ανδρών και κριτών του Κυρίου μας*  του Πιλάτου και του Ηρώδη! Αυτοί οι δύο αντάλλαζαν τον Ιησού (Τον όντα Άγιον) ως ”Δώρο”… και από κρίση σε κρίση, πέτυχαν εις βάρος Του, την συμφιλίωσή τους!  Ο Πιλάτος έφτασε και στο τελικό συμπέρασμα (της αξιολόγηση Του)*  «νίπτω τας χείρας μου..».  Αλλοίμονο όμως, εάν η παραπάνω, «νίπτω τας χείρας μου..» τακτική  συνεχιστεί  και από τους αγίους Επισκόπους μας που πρόκειται να συνεδριάσουν φέτος τον Νοέμβριο στην  Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ουαί! Ο λαός του Θεού, άλλο δεν βαστά!
Ο   Άγιος Νεκτάριος στο δίτομο έργο του «Μελέτη ιστορική περί των αιτίων του σχίσματος» λέει: «Τις ήδη αγνοεί τούς λόγους του σχίσματος; Η ενότης ήδη διεσπάσθη εσωτερικώς, ο ηθικός δεσμός απεκόπη, το χάσμα ηνέῳκται, και το απόστημα έστηκε μέγα διαχωρίζον την Δυτικήν, ή μάλλον την Ρωμαϊκήν της Ανατολικής ή μάλλον της μιάς αγίας καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας. Οι πάπαι απέβησαν Ρωμαίοι αυτοκράτορες η δε Ρωμαϊκή Εκκλησία, αυτοκράτειρα εκκλησία, η εκκλησία των εκκλησιών και ο επίσκοπος Ρώμης, επίσκοπος των επισκόπων όλου του κόσμου. Ήδη Ο πάπας Εγένετο θεάνθρωπος διότι χειρίζεται θείῳ καΙ Ανθρωπίνῳ δικαίῳ δύο υψίστας δυνάμεις την θείαν δύναμιν και την ανθρωπίνην . Τις αντιστήσεται προς αυτούς; Τις δύναται να ατενίσῃ προς το ύψος το παπικόν; Τις να αντοφθαλμίσῃ προς την μεγαλοπρέπειαν αυτών; Η Δύσις άπασα ήδη προσπεσούσα προσεκύνησεν αυτόν αλλ’ η Ανατολή δεν υποτάσσεται, η Ανατολή εμμένει εν τοίς της Εκκλησίας κανόσι… Οι Πάπαι και αμαρτάνουσι και κολάζονται και θα κολάζονται μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας ίσως και αιωνίως διά τα προς την Ελληνικήν Εκκλησίαν κακά και τας ψευδενώσεις και τας ασεβείς και αντιχριστιανικάς διατάξεις».
ΕΠΙΜΕΤΡΟ /// Το θέμα της ένωσης των Εκκλησιών, ας το αφήσουμε στο Θεό…!
Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+12 Ιουλίου), τονίζει: «Επειδή το θέμα της ενώσεως των Εκκλησιών είναι κάτι το πνευματικόν και ανάγκην έχουμε πνευματικής αγάπης, ας το αφήσουμε σε αυτούς που αγαπήσανε πολύ τον Θεόν και είναι θεολόγοι, σαν τους Πατέρας της Εκκλησίας, και όχι νομολόγοι, που προσφέρανε και προσφέρουν ολόκληρο τον εαυτόν τους εις την διακονίαν της Εκκλησίας (αντί μεγάλης λαμπάδας), τους οποίους άναψε το πύρ της αγάπης του Θεού και όχι ο αναπτήρας του νεωκόρου. Ας γνωρίζωμεν ότι δεν υπάρχουν μόνον φυσικοί νόμοι, αλλά και πνευματικοί. Επομένως, η μέλλουσα οργή του Θεού δεν μπορεί να αντιμετωπισθή με συνεταιρισμόν αμαρτωλών (διότι διπλήν οργήν θα λάβωμεν), αλλά με μετάνοιαν και τήρησιν των εντολών του Κυρίου…… Επίσης, ας γνωρίσωμεν καλά ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία μας δεν έχει καμμίαν έλλειψιν. Η μόνη έλλειψις, που παρουσιάζεται, είναι η έλλειψις σοβαρών Ιεραρχών και Ποιμένων με πατερικές αρχές. Είναι ολίγοι οι εκλεκτοί. Όμως, δεν είναι ανησυχητικόν. Η Εκκλησία είναι Εκκλησία του Χρίστου και Αυτός την κυβερνάει.. Πιστεύω ότι θα κάμετε αγάπην και θα το χρησιμοποιήσετε δια μέσου του θρησκευτικού σας φύλλου. Σας ευχαριστώ» (Άγιος Παΐσιος).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μέλλουσα οργή του Θεού δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με συνεταιρισμό αμαρτωλών Πατριαρχών και επισκόπων και Ιερέων και λαϊκών θεολόγων, διότι διπλή οργή θα λάβουμε! Αλλά με μετάνοια και τήρηση των εντολών του Κυρίου… ο Θεός να φυλάξει την πόλη της Πτολεμαΐδας.  Αμήν.
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ, Ιεροψάλτης. 11 Ιουλίου 2016 (+ Αγίας μεγαλομάρτυρος και πανευφήμου ΕΥΦΗΜΙΑΣ, Αγίου ΚΝΔΕΟΥ, Νεομάρτυρος ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ και  ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ)

Δείτε Επίσης

Επίδομα θέρμανσης: Οι νέες αλλαγές στα ποσά - Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επίδομα θέρμανσης: Οι νέες αλλαγές στα ποσά – Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Μεγαλύτερο ποσό επιδόματος θέρμανσης θα λάβουν τον μήνα Δεκέμβρη οι δικαιούχοι για την περίοδο 2021-2022. Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση, το ποσό ενίσχυσης για το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται φέτος κατά 20% σε

Διαβάστε περισσότερα »
Σταϊκούρας: Πιθανή η πληρωμή διπλής δόσης του ΕΝΦΙΑ τον Οκτώβριο
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σταϊκούρας: Πιθανή η πληρωμή διπλής δόσης του ΕΝΦΙΑ τον Οκτώβριο

Τη δυνατότητα να μεταφέρουν την πληρωμή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, που είναι προγραμματισμένη για το τέλος Σεπτεμβρίου, φαίνεται ότι θα έχουν οι 6,3 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων. Το ενδεχόμενο αυτό όχι μόνο

Διαβάστε περισσότερα »
Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στο ΤΕΠ του ΓΝ Πτολεμαΐδας “Μποδοσάκειο” της ΠΕ Κοζάνης -
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στο ΤΕΠ του ΓΝ Πτολεμαΐδας “Μποδοσάκειο” της ΠΕ Κοζάνης -Kοινοβουλευτική παρέμβαση-ερώτηση  προς τον υπουργό υγείας κ. Πλεύρη 

Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στο ΤΕΠ του ΓΝ Πτολεμαΐδας “Μποδοσάκειο” της ΠΕ Κοζάνης   Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργεί υποστελεχωμένο από ιατρικό και

Διαβάστε περισσότερα »
Πανεπιστήμια: Ξεκινούν οι εγγραφές των φοιτητών – Αναλυτικά η διαδικασία
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πανεπιστήμια: Ξεκινούν οι εγγραφές των φοιτητών – Αναλυτικά η διαδικασία

Ξεκινούν οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια της χώρας. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας,  η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2021 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα

Διαβάστε περισσότερα »
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κεντρικός Ομιλητής στην εκδήλωση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με θέμα τις “Νεανικές Δεξιότητες” Ο Δρ. Κωνσταντίνος Στεργίου στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ. 

Στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού των προγραμμάτων Erasmus+ για τους τομείς Νεολαία και Αθλητισμός, Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα »
Tέλος το Taxisnet - Έρχεται το myAADE
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Tέλος το Taxisnet – Έρχεται το myAADE

Oριστικό τέλος στο taxisnet βάζει η ΑΑΔΕ με τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας, myAADE (myaade.gov.gr). Η νέα πλατφόρμα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που έβρισκαν έως τώρα οι φορολογούμενοι στο taxisnet αλλά προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα »
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Δείτε το νέο spot της ΔΙΑΔΥΜΑ
Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida