Πότε λήγει η παλαιά αστυνομική ταυτότητα – Πότε θα αρχίσει η έκδοση ταυτότητας νέου τύπου

Πότε λήγει η παλαιά αστυνομική ταυτότητα - Πότε θα αρχίσει η έκδοση ταυτότητας νέου τύπου
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Όπως αναφέρει νέο ΦΕΚ η διάρκεια ισχύος των δελτίων ταυτότητας, από την ημερομηνία έκδοσής τους, ορίζεται σε δέκα (10) έτη, για τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας τους, ενώ μέχρι και σήμερα η ισχύς των ταυτοτήτων ήταν τα 15 έτη.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2023 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΦΕΚ 824/Β/17-2-2023 η τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση 8200/0-109568/2023, με την οποία τροποποιήθηκε σε μεγάλη έκταση η σχετική ΚΥΑ  8200/0-297647/10.4.2018 που αφορά την Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, με την οποία καθορίστηκε η νέα ισχύς των παλαιών δελτίων στα 10 χρόνια απο την ημερομηνία έκδοσή τους (από 15 έτη που ίσχυε).

kotsidis

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Eleni xondromatidou

Ειδικότερα η τροποποίηση της σχετική διάταξης για την ισχύ των νέων ταυτοτήτων ορίζει ότι :

5.Η παρ. 1 του άρθρου 4 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:«Η διάρκεια ισχύος των δελτίων ταυτότητας, από την ημερομηνία έκδοσής τους, ορίζεται σε δέκα (10) έτη, για τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας τους ενώ σε περίπτωση κατά την οποία είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από οποιαδήποτε δάκτυλα του αιτούντος, η διάρκεια ισχύος του δελτίου ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες (παρ. 1 και 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1157)».

Με τη νέα τροποποιητική Απόφαση επίσης καθορίζονται αναλυτικά ο μορφότυπος και όλα τα αναλυτικά στοιχεία που θα αναγράφονται σε αυτές αλλά και τα στοιχεία που θα αποθηκεύονται στο τσιπάκι που θα φέρει η νέα ταυτότητα.

Βασικές ρυθμίσεις της ΚΥΑ Αριθμ. 8200/0-297647/2018 ΦΕΚ 1476/Β/27-4-2018 – Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

Αρμόδιες αρχές έκδοσης

Δελτία ταυτότητας Ελλήνων πολιτών εκδίδονται από το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, για την περιφέρεια της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής ή Θεσσαλονίκης και από την Υποδιεύθυνση ή το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου για την υπόλοιπη Χώρα.

«Όπου δεν υφίστανται τέτοιες υπηρεσίες, τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από το Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο ασκεί αρμοδιότητες ασφαλείας στον τόπο κατοικίας του ενδιαφερομένου και σε περίπτωση που δεν υφίσταται ούτε αυτό, τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας που εδρεύει στην εν λόγω περιοχή»

 

Τύπος Δελτίου Ταυτότητας

1. Το δελτίο ταυτότητας είναι μορφότυπου ID-1, διαστάσεων 85.6 x 54 mm ± 0.75mm, πάχους μέχρι 1 mm, σύμφωνα με τις συστάσεις του ICAO DOC9303 έκδοση 7η και περιλαμβάνει:

• τη Ζώνη Οπτικής Εξέτασης (Visual Inspection Zone – VIZ),

• τη Μηχανικώς Αναγνώσιμη Ζώνη (Machine Readable Zone – MRZ) και

• το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης μη επαφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο έγγραφο 9303 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization – ICAO) για τα μηχανικώς αναγνώσιμα ταξιδιωτικά έγγραφα.

2. Το υπόστρωμα του δελτίου ταυτότητας είναι κατασκευασμένο από συνθετικό πλαστικό, πολυανθρακικό υλικό (polycarbonate-pc).

3. Τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας, αποτυπώνονται επ’ αυτού, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Α΄ του άρθρου 14 της παρούσας και ειδικότερα:

3.1. Ζώνη 1

– Θυρεός Ελληνικής Δημοκρατίας

– Όνομα της Χώρας (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / HELLENIC REPUBLIC)

– Τύπος εγγράφου (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / IDENTITY CARD)

– To σήμα του ICAO για την ύπαρξη RFID chip

– Αριθμός ταυτότητας (ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / CARD NUMBER)

3.2. Ζώνη 2

– Επώνυμο / Surname

– Όνομα / Name

– Φύλο / Sex (Άρρεν / Θήλυ – Male / Female)

– Ημερομηνία γέννησης / Date of birth

– Ιθαγένεια / Nationality

«3.3. Ζώνη 3

-Ημερομηνία έκδοσης/Date of Issue

-Ημερομηνία λήξης/Date of expiry

-Αρχή έκδοσης/Issuing Authority

-Αριθμός Πρόσβασης Κάρτας (CAN – Card Access Number)».

3.4. Ζώνη 4

– Υπογραφή κατόχου / Signature of bearer

3.5. Ζώνη 5

– Φωτογραφία κατόχου σε πλαίσιο διαστάσεων 37 x 30 mm

«3.6. Ζώνη 6

-Όνομα πατέρα/Father’s name

-Όνομα μητέρας/Mother’s name

-Τόπος γέννησης/Place of birth

-Ομάδα αίματος/Blood type (προαιρετικά)

-Ύψος/Height (μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας)».

3.7. Ζώνη 7

Στη Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης του δελτίου ταυτότητας, αποτυπώνονται δεδομένα με μηχανικά αναγνώσιμους χαρακτήρες OCR-B, σύμφωνα με το έγγραφο 9303 του ICAO.

«4. Στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης, αποθηκεύονται φωτογραφία του κατόχου σε ψηφιακή μορφή, τα στοιχεία της Μηχανικώς Αναγνώσιμης Ζώνης του δελτίου (MRZ) και δύο (2) δακτυλικά αποτυπώματα των δεικτών και των δύο χεριών του αιτούντος. Σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικού αποτυπώματος δείκτη, λαμβάνεται κατά σειρά αποτύπωμα του αντίχειρα, μέσου ή παράμεσου του ιδίου χεριού, ενώ στην περίπτωση μονόχειρα λαμβάνεται αποτύπωμα και δεύτερου δακτύλου από το υπάρχον χέρι, με την ίδια ως άνω σειρά. Η μόνιμη ή προσωρινή αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, πέραν των περιπτώσεων εμφανούς ακρωτηριασμού, αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την υπογραφή ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται.

«Επιπλέον, στο ως άνω ηλεκτρονικό μέσο αποθηκεύονται το επώνυμο πατέρα, επώνυμο μητέρας, ο Δήμος εγγραφής, ο αριθμός δημοτολογίου και ο τόπος έκδοσης του δελτίου, ενώ θα δύναται να αποθηκευτούν τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εάν αποφασισθεί να συμπεριληφθούν στο εν λόγω μέσο»

 

Διάρκεια ισχύος δελτίων ταυτότητας

1. «Η διάρκεια ισχύος των δελτίων ταυτότητας, από την ημερομηνία έκδοσής τους, ορίζεται σε δέκα (10) έτη, για τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας τους ενώ σε περίπτωση κατά την οποία είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από οποιαδήποτε δάκτυλα του αιτούντος, η διάρκεια ισχύος του δελτίου ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες (παρ. 1 και 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1157)».

2. Ο κάτοχος δελτίου ταυτότητας υποχρεούται να ζητήσει την αντικατάστασή του, από την αρμόδια αρχή έκδοσης, εντός εξαμήνου πριν την παρέλευση της αναγραφόμενης στο δελτίο ημερομηνίας λήξης αυτού.

3. Δελτίο ταυτότητας, η διάρκεια ισχύος του οποίου έχει παρέλθει, καθίσταται αυτοδικαίως άκυρο.

 

Παράβολο

1. Για την έκδοση δελτίου ταυτότητας, καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 10,00 €, το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης – προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς των δικαιολογητικών και του δελτίου προς και από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Για τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, το παράβολο της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται στο ήμισυ.

3. Το ανωτέρω ποσόν εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού στον Κ.Α.Ε. 3741 «Παράβολα από κάθε αιτία».

4.«Επιπλέον του παραβόλου της παρ. 1, για τις περιπτώσεις έκδοσης δελτίου ταυτότητας λόγω απώλειας ή φθοράς του προηγούμενου δελτίου του αιτούντος, καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 9,00€»

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Για την έκδοση/αντικατάσταση του δελτίου ταυτότητας, υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια αστυνομική αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Μία (1) φωτογραφία, σε ψηφιακή μορφή, η οποία θα εκδίδεται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου 9303 του ICAO. Η φωτογραφία δύναται να λαμβάνεται είτε απευθείας από τις αρχές έκδοσης, είτε θα την προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος εντός εξωτερικού ψηφιακού δίσκου μνήμης (τύπου usb stick), με τις προδιαγραφές του προηγούμενου εδαφίου. Εφόσον, ο ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr, η ως άνω φωτογραφία δύναται να λαμβάνεται με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και να αναρτάται από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους στην εν λόγω εφαρμογή, απ’ όπου την ανακτά ο υπάλληλος της αρμόδιας Αρχής έκδοσης.

β. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Β’του άρθρου 14 της παρούσας, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών», των απαραίτητων για την έκδοση του δελτίου στοιχείων δημοτολογίου, η οποία εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών», τα απαραίτητα για την έκδοση του δελτίου δημοτολογικά στοιχεία, προκύπτουν από πιστοποιητικό του Δήμου, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ενδιαφερόμενος, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης [ΔΙΑΔΠ/Α/18532/06 (Β’ 1309) απόφαση Υπουργού Ε.Σ.Δ.Δ.Α.].

γ. Αίτηση έκδοσης – αντικατάστασης, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Γ’ του άρθρου 14 της παρούσας, η οποία συμπληρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης, με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, όπως αυτά προκύπτουν από το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό της περίπτωσης (β), εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα.

δ. Το παλαιό δελτίο ταυτότητας σε περιπτώσεις αντικατάστασης, πλην των περιπτώσεων απώλειας και κλοπής.

ε. Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) για την πιστοποίηση πληρωμής του παραβόλου έκδοσης – αντικατάστασης του δελτίου, καθώς και ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών και του δελτίου, προς και από την Υπηρεσία εκτύπωσης – προσωποποίησης. Επιπλέον του ανωτέρω, ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) για την πιστοποίηση πληρωμής του παραβόλου της παρ. 4 του άρθρου 5 της παρούσας, στις περιπτώσεις έκδοσης λόγω απώλειας ή φθοράς του προηγούμενου δελτίου του αιτούντος.

στ. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων του αιτούντος (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός και όνομα μητρός), με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον επιθυμεί αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική προς τούτο υπεύθυνη δήλωση. Αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, θα τηρείται από την αρχή έκδοσης, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά.

ζ. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την αναγραφή των στοιχείων αυτών.

η. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία αναφέρονται οι συνθήκες απώλειας ή φθοράς, για τις περιπτώσεις έκδοσης – αντικατάστασης του δελτίου λόγω απώλειας ή φθοράς, αντίστοιχα. Σε περίπτωση έκδοσης – αντικατάστασης του δελτίου ταυτότητας λόγω κλοπής, υποβάλλεται πρόσφατη βεβαίωση Ελληνικής Αρχής (Αστυνομικής ή Προξενικής) στην οποία δηλώθηκε η κλοπή.

θ. Απόφαση καθορισμού επιμέλειας ή ορισμού επιτρόπου ή δικαστικού συμπαραστάτη, όταν πρόκειται για έκδοση δελτίου σε πρόσωπο, η επιμέλεια του οποίου ασκείται σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή το οποίο τελεί σε επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση.

2. Στις περιπτώσεις αρχικής έκδοσης, κλοπής, απώλειας ή φθοράς, τα στοιχεία του αιτούντος βεβαιώνονται από ένα μάρτυρα, ενώ για τον ανήλικο η βεβαίωση γίνεται από έναν γονέα του ή από εκείνον που έχει την επιμέλεια ή την επιτροπεία του»

 

Άρθρο 7

Αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας

Το Δελτίο Ταυτότητας αντικαθίσταται:

α. Λόγω μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της ταυτότητας του κατόχου.

β. Λόγω φθοράς.

γ. Λόγω παρέλευσης της ημερομηνίας λήξης του.

δ. Λόγω απώλειας ή κλοπής.

 

Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας Παλαιού τύπου

Μέχρι την αντικατάστασή τους, τα δελτία ταυτότητας παλαιού τύπου θεωρούνται ισχυρά».

 

Μεταβατικές – καταργούμενες διατάξεις

1. Η ημερομηνία έναρξης της έκδοσης δελτίων ταυτότητας νέου τύπου, καθορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο τεχνικής ετοιμότητας της Διοίκησης.

2.Η διαπιστωτική πράξη της παρ. 1 δύναται επιπλέον να καθορίσει αρχές έκδοσης οι οποίες κατά τη χρονική περίοδο από την έκδοση της διαπιστωτικής έως και την ημερομηνία έναρξης έκδοσης των δελτίων ταυτότητας νέου τύπου, θα εκδίδουν δελτία παλαιού και νέου τύπου, ίσης αποδεικτικής ισχύος. Η διαπιστωτική πράξη δύναται να καθορίζει και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή της παρούσας.

 

Διαβάστε αναλυτικά

Κοινή Υπουργική Απόφαση 8200/0-109568/2023 – ΦΕΚ 824/Β/17-2-2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8200/0-297647/ 10.4.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (Β 1476).

Κοινή Υπουργική Απόφαση 8200/0-297647/2018 – ΦΕΚ 1476/Β/27-4-2018 (Κωδικοποιημένη)

Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών.

 

nomothesia.gr

 

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
2
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

BnS Ptolemaida

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Το eordaialive.com δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθογράφων, ούτε σημαίνει ότι συμφωνεί με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενο τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου. Το eordaialive.com ασπάζεται βαθιά, τις δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς χώρους.

H Δυτική Μακεδονία της Δημιουργίας και της Καινοτομίας… - Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η σχετική Ημερίδα στο Διοικητήριο Γρεβενών.  

Στις επερχόμενες Περιφερειακές εκλογές ποιόν θα ψηφίζατε για Περιφερειάρχη;

Loading ... Loading ...