Δ.Ε.ΤΗ.Π: 5η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Δ.Ε.ΤΗ.Π.:1η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

stefanos tsikas ptolemaida teba pdm
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ-ΕΟΡΔΑΙΑ

Δ.Ε.ΤΗ.Π.:1η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

1η/2022 ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Ε.ΤΗ.Π.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10-02-2022 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
ΩΡΑ 11:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ Δ.Ε.ΤΗ.Π.
 

 

 

 

 

  • ΠΡΟΣ

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας

 

 

Καλείστε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 2022, η οποία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.ΤΗ.Π., για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

 

 

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση 1ου Πρακτικού διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών έργου «Εγκαταστάσεις διασύνδεσης της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την νέα μονάδα “Πτολεμαΐδα V“ της ΔΕΗ» (Αντλιοστάσια), της υπ`αρίθμ. 03/2019 μελέτης
ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δ.Ε.ΤΗ.Π.
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση αιτήματος προσλήψεων προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση πίστωσης, τρόπου εκτέλεσης, όρων προμήθειας, τεχνικών προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «Προμήθεια Αερίων – Ενοικίαση Φιαλών»

Αρ. Μελ. 1/2022

Προϋπολογισμός : 7.156,30 € πλέον ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση πίστωσης, τρόπου εκτέλεσης όρων υπηρεσίας και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «Παροχή τοπογραφικών υπηρεσιών εργασιών»

Αρ. Μελ. 02/2022

Προϋπολογισμός : 8.800,00 € πλέον ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση πίστωσης, τρόπου εκτέλεσης, όρων υπηρεσίας, τεχνικών προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την διαμόρφωση στρατηγικής ανάπτυξης της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας στο πλαίσιο της μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή και στην διαμόρφωση άμεσων μακροπρόθεσμων λύσεων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»

Προϋπολογισμός : 19.500,00 € πλέον ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης Προμήθειας Γραφικής Ύλης και Αναλωσίμων 2022

Προϋπολογισμός : 4.621,40 € πλέον ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης των υλικών της Προμήθειας Μετρητικών Οργάνων, της υπ`αρίθμ. 03/2021 μελέτης
ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου «Εργασίες νέων συνδέσεων καταναλωτών, αποκατάστασης διαρροών και οδοστρωμάτων, κατασκευής και συντήρησης φρεατίων δικλείδων δικτύου Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας»

Αρ. Μελ. 08/2018

Ανάδοχος : ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου «Σύνδεση με την Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας κτιρίου κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση»

Αρ. Μελ. 06/2019

Ανάδοχος : ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022
ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση 1ου/2022 Πρακτικού Επιτροπής Εξέτασης Αιτημάτων Καταναλωτών – Πολιτών και Φορέων
ΘΕΜΑ 13ο Θέματα Προσωπικού
ΘΕΜΑ 14ο Επικύρωση Απόφασης Προέδρου Δ.Σ. Δ.Ε.ΤΗ.Π.
ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση Δαπανών

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π.

 

 

 

 

       ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο

Η γνώμη σας μετρά. Σχολιάστε το άρθρο:

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.