Οι εγκρίσεις της 35ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (Δια περιφοράς)

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (Δια περιφοράς)

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 167του Νόμου 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει,
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και3 του Νόμου 4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ. Α’/3-4-2020) όπως ισχύει.
  3. Tης εγκυκλίου με αριθμό 642/2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε)“Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά τι διάστημα της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με το άρθρο 167 του ν. 4830/2021” (Α 169) της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 23η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 με θέματα:

 

1:Εξουσιοδότηση Γενικού Διευθυντή Διοίκησης & Οικονομικών

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μενέλαος Μακρυγιάννης.

 

2: Καθορισμός  αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς με ΑΦΜ (997769589) κατά την περίοδο 2022-2023».

Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη.

 

3: Eπιλογή μελών Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

 

4: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου: «ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» Προϋπολογισμός: 3.580.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ. Αικατερίνη Δαδαμόγια.

 

5: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου:

“Επέκταση Δικτύου Πολυαιθυλενίου και Συνδέσεις Οικιακών και Εμπορικών Πελατών στα Δίκτυα Χαμηλής Πίεσης (4 bar), της Πόλης της Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας”  

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Σωτήριος Βόσδου.

 

6: Τρόπος εκτέλεσης του έργου “Εργασίες υγρομόνωσης Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δεσκάτης” του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – νέα έργα έτους 2022 της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών»

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Αθανάσιος Φωλίνας.

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω πιεστικών ημερομηνιών.

 

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο