21η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  

Eordaialive Team
8λ ανάγνωσης
Ενεργοποίηση του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027 με την ένταξη της πρώτης πράξης ποσού 4,67 εκ. ευρώ για την πρόσβαση των παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ

21η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Τσιούμαρη Γρηγόριο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Γιάτσιο Ιωάννη
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

σε συνεδρίαση την Μ. Τρίτη 19/04/2022 και ώρα 10:00  δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. 49η Έγκριση εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 3. Έγκριση τευχών Δημοπράτησης « Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Μαρίνας» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής)
 4. Συγκρότηση Επιτροπή Διαγωνισμού « Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Μαρίνας» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής)
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 7. Έγκριση 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021-2022» Συνολικού Προϋπολογισμού: 54.838,71 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 8. Έγκριση  Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμούγια την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ» Προϋπολογισμού: 50.000,00€ € με Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 9. Έγκριση του πρακτικού IΙΙ της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Χ.Θ. 35+500 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ» Προϋπολογισμού  76.025,31 € (με Φ.Π.Α. 24%) (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα))
 10. Έγκριση χορήγησης  1ηςπαράτασης  προθεσμίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»  (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα))
 11. Έγκριση χορήγησης 1ηςπαράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΕΤΩΝ 2019-20, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ.», με κωδικό 2014ΕΠ54100006 (Έδρα) (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα))
 12. Έγκριση χορήγησης 2ηςπαράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα στο Εθνικό Οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης, έτους 2020, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.»,  ΣΑΕΠ 541 (ενάριθμο 2014ΕΠ54100001 έδρα) (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα))
 13. Επανέγκριση της Διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης τουέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., έτους 2021-2022» της ΣΑΕΠ 541 (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα))
 14. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής  Διαγωνισμού  της με αρ. Διακήρυξης  1/2022 για την “ Προμήθειας  Καυσίμων Θέρμανσης και κίνησης, για τα έτη 2022-2023, Υπηρεσιών της  Π.Ε. Καστοριάς” συνολικoύ  προϋπ/σμού με ΦΠΑ: 639,84€ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 15. Έγκριση των όρων της αναλυτικής διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Γρεβενών»προϋπολογισμού 502.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 16. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – KTEOΓρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης » για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού 86.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 17. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 18. Καταβολή  ετήσιας  εισφοράς  προς  την  Εταιρεία  Τουρισμού  Δυτικής  Μακεδονίας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
 19. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 8Η/2022 (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 20. Έκδοση ΧρηματικούΕντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη εισιτηρίων, ημερήσιας αποζημίωσης οδοιπορικών και διαμονής υπαλλήλου της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού για τη συμμετοχή του στην υλοποίηση δράσεων τουριστικού και πολιτιστικού περιεχομένου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για έτος 2022 (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 21. Σύσταση και Συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη διενέργεια του Διεθνούς Διαγωνισμού υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιόδου 2022-2023 (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 22. Τροποποίηση της 532/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης)
 23. Έγκριση επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 24. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του FinalFour Κυπέλλου Ελλάδος Ανδρών Χάντμπολ 2022 της Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 25. Έγκριση δαπάνης για τη συνέκδοση επετειακού τόμου εκπαιδευτικού προγράμματος (ακαδημαϊκών ετών 2020-2022)του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟΥ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ» (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ Ε.Ο. 20, ΚΟΖΑΝΗ – ΟΡΙΑ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ / ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»  (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2019-2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.» (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 29. Έγκριση συνολικής και κατ΄ έτος δαπάνης και έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων, αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!