Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζανής

Eordaialive Team
5λ ανάγνωσης
Πρόσκληση συμμετοχής αδειούχων υπαιθρίου εμπορίου φορητής έψησης και καντινών για δραστηριοποίηση κατά την περίοδο των Αποκριών.
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζανής

 

 

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ)

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

Η τηλεδιάσκεψη  γίνεται με την χρήση της εφαρμογής Zoom. Για να λάβετε μέρος στην Τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να συνδεθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (link):

 

 

https://us06web.zoom.us/j/85021676350?pwd=bWR2UVlyRERmdzhybEVTZzFPWnFTdz09

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ. και το ΦΕΚ 3481/30-07-2021/τ.Β’ σύμφωνα με την οποία επισημαίνονται οι υγειονομικές διατάξεις, οι οποίες σας έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά, για τη δια ζώσης, σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης σύμφωνα με τις εγκυκλίους που σας έχουν αποσταλεί, θα μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα.

 

Στην είσοδο και κατά τη διάρκεια της  συνεδρίασης θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα.

 
  
                         

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάπτυξη Λίμνης Πολυφύτου. Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας και Συστήματος Διοίκησης για τη Διαχείριση της Λίμνης Πολυφύτου.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

2. Έγκριση κατεδάφισης κτηρίου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Κοινότητας Καισάρειας του Δήμου Κοζάνης, προκειμένου να συνταχθεί μελέτη για την ανέγερση νέου κτηρίου στέγασης των παραπάνω σχολείων.

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

3. Έγκριση ή μη του 6ου / 2021 Πρακτικού της «Επιτροπής Ονομασίας οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού- Πεζοδρομίων & Περιπτέρων (Τεχνική Αστυνόμευση οδών – όριο ταχύτητας οδού Κοζάνης – Αργίλου)

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

4. Εξέταση αίτησης Μαυρομάτη Σοφίας για χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της.

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

5. Έγκριση τεύχους προεκτιμώμενης αμοιβής και δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίας σύμβασης εκπόνησης μελέτης.

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

6. Τροποποίηση της αριθμ. 166/2021 Α.Δ.Σ. που αφορά «Καθορισμό τελών άρδευσης έτους 2021».

Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

7. Έγκριση αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κοζάνης επί των στοιχείων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ)  του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 27,3MW στη θέση “ΣΤΑΘΜΟΣ” της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την GREENVELOCITY 4 I.K.E

Εισηγητής: κ. Μιλτιάδης Μαγγιρίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9. Έγκριση της αριθμ. 10/2022 Α.Δ.Σ. του ΟΑΠΝ με θέμα «Έγκριση Τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) έτους 2022 του ΝΠΔΔ – Οργανισμός Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας  (Ο.Α.Π.Ν.)  Δήμου Κοζάνης μετά την 1η Αναμόρφωση»

Εισηγητής: κ. Ζήσης Μάρας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ

10. Κατανομή ποσού 299.410,21 € (Α’ Δόση 2022) στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Ζήσης Μάρας, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

11. Έγκριση της αριθμ. 2/2022 Α.Δ.Σ. της ΚΔΒΚ με θέμα «Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) έτους 2021»

Εισηγήτρια: κ. Τσότσιου – Τσιάγια Δήμητρα, Αντ/δρος Δ.Σ. ΚΔΒΚ

12. Αιτήσεις –  έγγραφα – Ανακοινώσεις
 Στη Συνεδρίαση δια ζώσης μπορούν να λάβουν μέρος και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, για θέματα που αφορούν τις Κοινότητές τους, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!