Optika Anagnostis ptolemaida Reggia Ptolemida Pizzaria iek voltetors butterflys ptolemaida xristidis stavros ximikos

Ο υποψήφιος δήμαρχος Κοζάνης Γιώργος Τοπαλίδης παρουσιάζει τη διακήρυξη του συνδυασμού του

6λ ανάγνωσης
Ο υποψήφιος δήμαρχος Κοζάνης Γιώργος Τοπαλίδης παρουσιάζει τη διακήρυξη του συνδυασμού του

Κοζάνη 2030, Hκληρονομιά” στο βιομηχανικό τομέα μεγάλης κλίμακας, είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα για την εγκατάσταση ισχυρών βιομηχανικών επιχειρήσεων στην περιοχή.                                                                     

 • αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου προς όφελος των πολιτών,
 • στήριξη του υφιστάμενου παραγωγικού ιστού και
 • νέες επενδύσεις που απαιτούνται.                                                                                                                                 

 

Με χρονικό σημείο εκκίνησης τη μακρινή δεκαετία του 1950, οι λιγνίτες της Δυτικής Μακεδονίας αποτελέσαν την κυρίαρχη εγχώρια ενεργειακή πηγή πάνω στην οποία στηρίχθηκε ο εξηλεκτρισμός της Ελλάδας και η ανάπτυξη της περιοχής μας.

Τα τελευταία 15 χρόνια, με την απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων, η περιοχή  έχει εισέλθει σε συνθήκες χαμηλότερης λιγνιτικής παραγωγής, λόγω κυρίως του υψηλού ανταγωνισμού στον ενεργειακό τομέα καθώς και των Ευρωπαϊκών και Εθνικών δεσμεύσεων αναφορικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, οπότε λιγνιτικές μονάδες και ορυχεία έκλεισαν.

Η περιοχή μας, έχοντας στηρίξει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική της ανάπτυξη, πλέον του μισού αιώνα, στην εξορυκτική βιομηχανία του λιγνίτη και την ηλεκτροπαραγωγή καλείται και προσπαθεί να αλλάξει το παραγωγικό της  μοντέλο και να  διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, που να συνδυάζει τις σύγχρονες απαιτήσεις για την ενέργεια και το περιβάλλον καθώς και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ήδη από το 2002, η λιγνιτική παραγωγή ακολουθεί φθίνουσα πορεία, ενώ η απώλεια εγκατεστημένης λιγνιτικής ισχύος και συμμετοχής του λιγνίτη στο ενεργειακό μίγμα είναι μια πραγματικότητα.

Τέλος,  η ανεργία, στην περιοχή μας σημειώνει διαχρονικά το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των υπολοίπων περιφερειών της ελληνικής επικράτειας. Επίσης το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής μας μεταναστεύει σε άλλες περιοχές για να εργαστεί, γεγονός που δυστυχώς επιβεβαιώνει η απογραφή του 2022.

Η μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη, κατέστησε την οικονομία των υπό μετάβαση περιοχών ιδιαίτερα εξαρτημένη και ευάλωτη.

Η περιοχή χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα αντικαταστήσει την απώλεια θέσεων εργασίας και εισοδήματος, το οποίο αποτελεί το  κρίσιμο στοίχημα για το σύνολο της διοίκησης και των πολιτών περιοχής.

Απαιτείται η ανάπτυξη ενός πολυδιάστατου μοντέλου με επανακαθορισμό των παραγωγικών δυνατοτήτων της περιοχής, ώστε να εξασφαλισθεί η βιώσιμη ανάπτυξη.

Ένα μοντέλο που μπορεί να βασιστεί:

 • Στην προάσπιση της απασχόλησης, εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας και δημιουργώντας νέες.
 • Στην “βιομηχανική κουλτούρα”  της περιοχής, και την υψηλή εξειδίκευση των επιχειρήσεων και των  εργαζομένων στη βιομηχανική παραγωγή.
 • Στο γεωργικό-κτηνοτροφικό τομέα και την αγροδιατροφή, με   παραγωγή επώνυμων προϊόντων υψηλής ποιοτικής αξίας.
 • Στην ιστορική και διαχρονική εξωστρεφή ενασχόληση με το εμπόριο και τη μεταποίηση.
 • Στην ισχυρή παρουσία του Πανεπιστήμιου στην περιοχή.
 • Στον προσανατολισμό των εργαζομένων και των πολιτών στη βιομηχανική παραγωγή.
 • Στον Τουρισμό.

 

Ζητούμενα-στόχοι  για την υλοποίηση του νέου μοντέλου:

 • Η δημιουργία ισχυρής βιομηχανικής περιοχής στα  αποκατεστημένα εδάφη ΔΑΜ τα οποία παραλαμβάνει το κράτος από τη ΔΕΗ, καθώς και στις ΒΙΠΕ της περιοχής.
 • Η εγκατάσταση μεγάλης/ων βιομηχανικών επιχειρήσεων, ( στο χώρο της παραγωγής συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας), οι οποίες  θα δημιουργήσουν πολλές νέες θέσεις εργασίας Έτσι θα φανεί και στον πιο δύσπιστο επενδυτή η αλλαγή που γίνεται.
 • Η ενίσχυση και προώθηση επιχειρηματικότητας υφιστάμενων επιχειρήσεων. Με ενσωμάτωση και νέας γνώσης και τεχνολογιών και την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων.
 • Η Ενεργειακή μετάβαση / Κλιματική ουδετερότητα, με εκσυγχρονισμό των ενεργειακών υποδομών, ανάπτυξη ζωνών έρευνας και καινοτομίας στην ενέργεια (π.χ. δημιουργία κοιλάδας ενεργειακής έρευνας και τεχνολογίας).
 • Η ανάπτυξη ζωνών έρευνας και καινοτομίας
 • Η ανάπτυξη γεωργικού τομέα και αγροδιατροφή, με εκσυγχρονισμό των μονάδων παραγωγής, ανάπτυξη έξυπνων μονάδων παραγωγής και μεταποίησης  αγροτικών προϊόντων, ανάπτυξη πρότυπων – βιολογικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε αποκατεστημένα εδάφη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ζωικής παραγωγής. Δημιουργία νέων, και στήριξη υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων, στον Ελλήσποντο, στα Καραγιάννια, στο οροπέδιο Πολυμύλου, στις παραλίμνιες περιοχές.
 • Η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας / πρόνοιας (πρωτοβάθμια/ δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, βρεφονηπιακών σταθμών κ.λπ.) με ισχυρές και στελεχωμένες μονάδες υγείας, και σύνδεση με το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
 • Η ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών.

Παράλληλα, για την ενίσχυση  της ανταγωνιστικότητας των τοπικών οικονομιών απαιτείται  :

 • ο οριζόντιος ψηφιακός μετασχηματισμός των αστικών και των αγροτικών περιοχών και η ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών σε τομείς, μεταξύ άλλων, της αγροτικής παραγωγής, της βιομηχανίας και της δημόσιας διοίκησης.
 • η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την οικονομία-εργασία απασχόληση.
 • η αναβάθμιση δεξιοτήτων του τοπικού εργατικού δυναμικού μέσα από τους αρμόδιους φορείς  εκπαίδευσης-κατάρτισης, σε νέες δεξιότητες, ειδικότητες και δραστηριότητες, ανάλογα με τις νέες επενδύσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν, όπως οι περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις ή η διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων.
 • η δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

 

Η αύξηση των εισοδημάτων των καταναλωτών και η ενίσχυση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στην περιοχή, μπορούν να οδηγήσουν σε επιστροφή συμπολιτών μας που έχουν φύγει για να εργαστούν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και στο εξωτερικό.

Είναι γεγονός ότι οι πολίτες τα τελευταία χρόνια, αισθάνονται ότι αποξενώνονται από την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι κυρίως οι νέοι αμφισβητούν τον ρεαλισμό και τη συλλογικότητα της πολιτικής και των αποτελεσμάτων της.

Σήμερα είναι ανάγκη στο Δήμο Κοζάνης, όλοι μαζί να δουλέψουμε και να “ξανασυστήσουμε” την περιοχή μας, όλοι μαζί να αλλάξουμε..

Αλλάζουμε, αξιοποιώντας το Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης,  τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το πράσινο ταμείο, το ΕΣΠΑ  και το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων!

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Αφήστε ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *