Optika Anagnostis ptolemaida Reggia Ptolemida Pizzaria iek voltetors butterflys ptolemaida

Εγκρίθηκε η κατασκευή νέας γέφυρας στην Κοζάνη – Δείτε πού

6λ ανάγνωσης
Εγκρίθηκε η κατασκευή νέας γέφυρας στην Κοζάνη – Δείτε πού

Εγκρίθηκε η κατασκευή νέας γέφυρας στην Κοζάνη.

Αναλυτικά, την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έλαβε το έργο «Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας στον ποταμό Μύριχο κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού Εράτυρας – Πελεκάνου Νομού Κοζάνης», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προτάθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και των γνωμοδοτήσεων των Φορέων και Υπηρεσιών.

Φορέας του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της κατασκευής και λειτουργίας νέας γέφυρας στον ποταμό Μύριχο στη Χ.Θ. 0+046,32 της Επαρχιακής οδού Εράτυρας-Πελεκάνου πλησίον της συμβολής της με την Επαρχιακή Οδό Αναρράχης – Εράτυρας καθώς και βελτίωση των οδών προσαρμογής στη γέφυρα, ήτοι της Επαρχιακής Οδού Εράτυρας- Πελεκάνου και της Επαρχιακής Οδού Αναρράχης – Εράτυρας.

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του νομού Κοζάνης στο Δήμο Βοΐου, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το τεχνικό γεφυρώνει τον ποταμό Μύριχο, ο οποίος ξεκινάει από το όρος Σινιάτσικο και καταλήγει στον Αλιάκμονα και εξυπηρετεί την πρόσβαση σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Βοΐου. Η θέση του έργου απέχει 1500m περίπου από τον οικισμό Πελεκάνου, 2700m από την Εράτυρα, 11,8km από τη Σιάτιστα και 26km από την πόλης της Κοζάνης.

Υφιστάμενη κατάσταση

Στην υφιστάμενη κατάσταση, η γέφυρα στην Κοζάνη, η οποία κατασκευάστηκε το 1950, είναι μονής λωρίδας κατεύθυνσης, έχει πλάτος 4,30m χωρίς την ύπαρξη πεζοδρομίων και εδράζει επί τεσσάρων πέτρινων βάθρων που είναι πλέον ρηγματωμένα λόγω παλαιότητας και καταπονήσεων. Το τεχνικό γεφυρώνει τον ποταμό Μύριχο, ο οποίος ξεκινάει από το όρος Σινιάτσικο και καταλήγει στον Αλιάκμονα και εξυπηρετεί την πρόσβαση σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Βοΐου.

Η επαρχιακή οδός Εράτυρας – Πελεκάνου έχει ασφαλτοστρωμένο πλάτος που κυμαίνεται μεταξύ 5,0m και 5,80m και μετά το τεχνικό ακολουθούν κλειστές καμπύλες εκτός προδιαγραφών για τη συγκεκριμένη κατηγορία οδού, ενώ η επαρχιακή οδός Αναρράχης – Εράτυρας στην περιοχή της συμβολής έχει ικανοποιητικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά και πλάτος οδοστρώματος που κυμαίνεται από 5,80m έως 7,00m.

Τί περιλαμβάνει το έργο

Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει:

  1. Την κατασκευή νέας οδικής γέφυρας άνωθεν του ποταμού Μύριχου περί τη Χ.Θ. 0+046,32 της Επαρχιακής Οδού Εράτυρας- Πελεκάνου, με συνολικό πλάτος 13,00m, δύο λωρίδων κυκλοφορίας, με οδόστρωμα 2 * 4,25 m και εκατέρωθεν πεζοδρόμια 2 * 2,25 m. Η νέα γέφυρα θα είναι αμφιέρειστος φορέας ανωδομής από προεντεταμένο σκυρόδεμα C40/50, ενός
    (1) ανοίγματος ολικού μήκους L = 46,40 m μεταξύ των αξόνων έδρασης και έδραση επί ακροβάθρων τα οποία θα θεμελιωθούν έξω από τις γραμμές πλημμύρας, δίχως την ύπαρξη μεσόβαθρων. Η αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του καταστρώματος του τεχνικού θα επιτυγχάνεται μέσω της εγκάρσιας αμφικλινούς επίκλισης (κλίσεως 2,5% προς το πεζοδρόμιο), της κατά μήκος κλίσης της οδού (2,21%) με κατεύθυνση από τα Ανατολικά στα Δυτικά και της τοποθέτησης κατάλληλων εσχαρωτών φρεατίων υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο κλάσεως D400 ρυθμιζόμενου ύψους διαστάσεων ανοίγματος 500×500 (mm). Τα συλλεγόμενα όμβρια ύδατα θα απορρέουν ελεύθερα μέσω κατακόρυφων αγωγών από PVC στον ποταμό Μύριχο.
  2. Τη βελτίωση της χάραξης της επαρχιακής οδού Εράτυρας – Πελεκάνου σε συνολικό μήκος 305,81m με αρχή του τμήματος τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αναρράχης – Εράτυρας και πέρας επί της Επαρχιακής Οδό Εράτυρας – Πελεκάνου μετά από την κλειστή καμπύλη της οριζόντιας χάραξης της υφιστάμενης οδού. Επί της οδού προβλέπεται η κατασκευή μιας (1) αβαθής τριγωνικής τάφρου ορύγματος δεξιά στις Χ.Θ. 0+276,75 έως Χ.Θ: 0+258.38 και μιας (1) αβαθής τριγωνικής τάφρου επιχώματος αριστερά στις Χ.Θ. 0+265,25 έως Χ.Θ: 0+149,23
  3. Τη βελτίωση της χάραξης της επαρχιακής οδού Αναρράχης – Εράτυρας σε συνολικό μήκος 151,58m. Επί της οδού προβλέπεται η κατασκευή τριών (3) τάφρων ορύγματος δεξιά προς Αναρράχη, καθώς και δύο (2) νέων εγκάρσια τεχνικών (οχετοί).
  4. Την κατασκευή του νέου τρισκελή ισόπεδου κόμβου Πελεκάνου για την οδική σύνδεση της επαρχιακής οδού Αναρράχης – Εράτυρας με τον οικισμό του Πελεκάνου, μέσω της επαρχιακής οδού Εράτυρας – Πελεκάνου.
  5. Τη διευθέτηση του Μύριχου ποταμού σε μήκος 320m, ήτοι 170m ανάντη της υπό ανακατασκευή γέφυρας και 150m κατάντη για την προστασία των έργων κατασκευής της οδικής γέφυρας. Στο πέρας των έργων διευθέτησης προβλέπεται αναβαθμός πτώσης από συρματοκιβώτια ύψους 1,8 m. Σε όλο το μήκος της διευθετούμενης κοίτης, η προτεινόμενη διατομή θα είναι ανεπένδυτη τραπεζοειδής με πλάτος πυθμένα 40m, ύψος 2,5m και τα πρανή θα είναι διαμορφωμένα με συρματοκιβώτια. Η κλίση των διαμορφωμένων πρανών από συρματοκιβώτια θα είναι 0.5 οριζόντιο: 1 κατακόρυφο ενώ προβλέπονται συρματοκιβώτια διαστάσεων 1.00×1.00×1.00 και 1.00×0.50×0.50 (ΜxΠxΥ). Η ζώνη εκσκαφής πίσω από τα συρματοκιβώτια θα επιχωθεί με λιθορριπή και τα επιχώματα από καλά συμπυκνωμένο επίχωμα από τα προϊόντα εκσκαφής του έργου. Σε όλο το διευθετούμενο τμήμα προβλέπεται προσεκτικός καθαρισμός της κοίτης από αυτοφυή βλάστηση και φερτά υλικά.

Το οδικό έργο εντάσσεται στην κατηγορία “Οδός μεταξύ μικρών οικισμών” και η τυπική διατομή που επιλέχθηκε είναι η ε2 με ταχύτητα μελέτης τα 50km/ώρα. Η σήμανση του οδικού θα περιλαμβάνει κατακόρυφη σήμανση, δηλαδή τις πάσης φύσεως πινακίδες και οριζόντια σήμανση, δηλαδή τις διαγραμμίσεις.

 

 

 

ypodomes.com

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Αφήστε ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *