ην περιοχή όπου κόκκινες περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη ερχόντουσαν στα ξενοδοχεία της περιοχής που ήταν γεμάτα ειδικά τη ν 28η Οκτωβρίου.. Την ίδια ώρα υπήρχε παντελής έλλειψη ελέγχου στην Κρυσταλλοπηγή, ακόμα και βεβαιώσεις για πλαστά δικαιολογητικά.

Ιωάννα Παπαδημητρίου