Πτολεμαΐδα: Παρατάθηκε η προθεσμία εξόφλησης οφειλών τηλεθέρμανσης - Οι νέες ρυθμίσεις

ΔΕΤΗΠ: 7η Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΕΟΡΔΑΙΑ

ΔΕΤΗΠ: 7η Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης
Πτολεμαΐδας
Καλείστε στην 7
η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 2021, η οποία θα διεξαχθεί με
εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την υπ`αρίθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ
(ΑΔΑ : 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και την υπ`αρίθμ. ΔγΠ οικ. 63548/20, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί
των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1
ο
Έγκριση Ισολογισμού – Οικονομικών και Τεχνικών Απολογισμών και Έκθεσης
πεπραγμένων έτους 2020
ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση πίστωσης, τρόπου εκτέλεσης και όρων προμήθειας Ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής, της υπ`αρίθμ. 08/2021
μελέτης και προϋπολογισμού 7.593,00 € πλέον ΦΠΑ
ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση πίστωσης, τρόπου εκτέλεσης και όρων παροχής υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας για την τηλεδιαχείρηση καταναλωτών και συγκρότηση επιτροπής
παραλαβής, της υπ`αρίθμ. 09/2021 μελέτης και προϋπολογισμού 12.272,40 €
πλέον ΦΠΑ
ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση πίστωσης, τρόπου εκτέλεσης και όρων προμήθειας χημικού
καθαριστικού επικαθήσεων και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής, της υπ`αρίθμ.
10/2021 μελέτης και προϋπολογισμού 19.000,00 € πλέον ΦΠΑ
ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση Ανάθεσης Προμήθειας βαλβίδων, απομονωτικών δικλείδων και
εναλλακτών θερμότητας, της υπ`αρίθμ. 05/2021 μελέτης
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση Ανάθεσης Προμήθειας εργαλείων, οργάνων και αναλωσίμων υλικών, της
υπ`αρίθμ. 06/2021 μελέτης
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση Ανάθεσης Προμήθειας διατάξεων ρύθμισης και λειτουργίας θερμικών
υποσταθμών (controllers), της 07/2021 μελέτης.
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση Ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού
εφαρμογών Backoffice
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών Επιτροπής Διαγωνισμού για την
«Προμήθεια Προμονωμένων Αγωγών και Εξαρτημάτων – Σωληνώσεων και
Εξαρτημάτων Σωληνώσεων, της υπ`αρίθμ. 04/2021 μελέτης
ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση Πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης προσφορών Επιτροπής Διαγωνισμού
για την «Προμήθεια Θερμικών Υποσταθμών Καταναλωτών Τηλεθέρμανσης», της
02/2021 μελέτης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
(Δ.Ε.ΤΗ.Π.)
Εθνικής Αντίστασης 11, Πτολεμαΐδα, 50200
Τηλ. 24630 54420-21-22 , Fax. 24630 54423
Ε-mail : dhptol@otenet.gr, www.tpt.gr
ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Κληρώσεων για την συγκρότηση επιτροπής
οριστικής παραλαβής έργου «Εργασίες νέων συνδέσεων καταναλωτών
Τηλεθέρμανσης, Αποκατάστασης διαρροών και οδοστρωμάτων», της υπ`αρίθμ.
12/2017 μελέτης
ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Εξέτασης Αιτημάτων Καταναλωτών – Πολιτών &
Φορέων
ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου «Κατασκευή αγωγού
Τηλεθέρμανσης για την διασύνδεση του Υποσταθμού περιοχής Νο 7 με το δίκτυο
διανομής Γ΄ Φάσης της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας», της υπ`αρίθμ. 07/2018
μελέτης
ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση παράτασης της σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.ΤΗ.Π. και Cluster Βιοενέργειας και
Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας του έργου DISHEAT : «Επιμέτρηση κόστους
συλλογής και διαχείρισης βιομάζας από μελέτες πεδίου»
ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση παροχής υπηρεσιών αναβάθμισης – φιλοξενίας – υποστήριξης
ιστοσελίδας Δ.Ε.ΤΗ.Π.
ΘΕΜΑ 16ο Επικύρωση Αποφάσεων Προέδρου Δ.Σ. Δ.Ε.ΤΗ.Π.
ΘΕΜΑ 17ο Εξέταση Θεμάτων Προσωπικού
ΘΕΜΑ 18ο Εξέταση Αιτήσεων Σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στην Δ.Ε.ΤΗ.Π.
ΘΕΜΑ 19ο Αποδοχή Μηνιαίου Μισθώματος Γραφείων Δ.Ε.ΤΗ.Π.
ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση πίστωσης ποσού κατανάλωσης περιόδου 2020-2021 Γραφείων Δ.Ε.ΤΗ.Π.
(Πολύκεντρο)
ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση αποστολής εξωδίκου οφειλής εταιρείας EDIL HELLAS S.A. στην Δ.Ε.ΤΗ.Π.
ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση Δαπανών

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

asfaleies nikou ptolemaida