ΑΝΚΟ: Νέο πρόγραμμα LEADER

Eordaialive Team
8λ ανάγνωσης
Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης ΑΝΚΟ: Νέο πρόγραμμα LEADER
 • ΑΝΚΟ: Νέο πρόγραμμα LEADER

 • Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της «ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» μετά από τριάντα (30) έτη επιτυχημένης διαδρομής διεκδικεί την υλοποίηση μιας ακόμα στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1. «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027».

 

 • επιλογή των τοπικών προγραμμάτων LEADER και ειδικότερα η επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης, των περιοχών εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων LEADER και των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης LEADER, στο πλαίσιο του ΣΣ της ΚΑΠ για την προγραμματική περίοδο 2023-2027 θα γίνει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με την πρόσκληση: 2545/10-10-22/ΦΕΚ 5361/Β/2022.

 

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον σχετικό κανονισμό

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

 

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

 

Ακολούθησε μας στο Twitter

 

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

 

 • 2021/2115, αναπτύσσεται στο πλαίσιο 9 ειδικών στόχων. Η πολιτική της τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου 8:

 

Προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της βιοοικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας”.

 

 

 

Κατά την προγραμματική περίοδο 2023-2027 το LEADER θα αποτελέσει για μια ακόμα φορά ένα βασικό εργαλείο ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών.

 

Δεδομένης της διαφοροποίησης των αναγκών των αγροτικών περιοχών αλλά και των απρόβλεπτων γεγονότων, όπως η πανδημία COV-19, οι πυρκαγιές και οι επιπτώσεις και η κλιματική αλλαγή, που έχουν δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις στις περιοχές, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων και πρωτοβουλιών με κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση.

 

Βασικά στοιχεία των τοπικών στρατηγικών σε αυτή την προγραμματική περίοδο είναι η υλοποίηση δράσεων σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) και της Πράσινης Βίβλου για την αγροτική ανάπτυξη, η καινοτομία για την αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων, η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της βιοικονομίας, η αξιοποίηση των ΤΠΕ και η ανάπτυξη των πολιτικών των «Έξυπνων Χωριών» (Smart Villages) για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων μικρών υπο-περιοχών των περιοχών LEADER.

 

 

 

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ενδεικτικά μπορεί να έχει την κάτωθι εταιρική σύνθεση:

 

 • ΟΤΑ Ά βαθμού

 

 • Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ή άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

 • Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών

 

 • Επιστημονικοί Φορείς

 

 • Επιμελητήρια

 

 • Φορείς συλλογικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών συμφερόντων

 

 • ΑΝΚΟ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα

 

φροντίσει για τη σύσταση ανάλογης Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) με τα παραπάνω χαρακτηριστικά ώστε να αποτελέσει την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για τη νέα προγραμματική περίοδο.

 

 • περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος πρέπει να είναι συνεκτική από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει η ΟΤΔ να προτείνει την περιοχή παρέμβασης:

 

 

 • αφού πραγματοποιήσει διαβούλευση με αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής αλλά και με τον τοπικό πληθυσμό εφαρμόζοντας την προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω» με συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο εφαρμογής.

 

 • Ο μόνιμος πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 10.000 – 150.000 κατοίκους. (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2011)

 

 • Εξαιρούνται οικισμοί με συνολικό μόνιμο πληθυσμό μεγαλύτερο των 15.000 κατοίκων.(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2011)

 

 

 

 

 1. Ενίσχυση της διαφοροποίησης της οικονομίας (μεταποίηση και αγροδιατροφή)

 

 1. Ενίσχυση επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής

 

 1. Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού μέσω κοινωνικών δράσεων

 

 1. Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού και των μεταναστών /προσφύγων

 

 1. Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής

 

 1. Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος

 

 1. Ανάπτυξη της δικτύωσης, της συνεργασίας και της καινοτομίας

 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
1.1 Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων 400.000,00
1.2 Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή μη γεωργικών 300.000,00
προϊόντων
Κατηγορία 1: 1.3 Ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα 300.000,00
Ενδυνάμωση της
1.4 Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και
τοπικής 300.000,00
οικονομίας παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση.
1.5 Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου 300.000,00
1.6 Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 300.000,00
1.7 Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ενίσχυση βιοοικονομίας και κυκλικής 300.000,00
οικονομίας
Κατηγορία 2:
Εκπαίδευση 2.1 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 1-γενή τομέα 20.000,00
τοπικού 2.2 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 2-γενή τομέα
πληθυσμού 2.3 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 3-γενή τομέα
3.1 Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού 400.000,00 ή
Κατηγορία 3: (παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.) 20.0000,00 άυλες
Ενδυνάμωση του
400.000,00 ή
τοπικού 3.2 Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, την
κοινωνικού ιστού
καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση 20.0000,00 άυλες
προσφύγων / μεταναστών
Κατηγορία 4: 4.1 Έργα υποδομών μικρής κλίμακας 400.000,00
Βελτίωση
ποιότητας ζωής
4.2 Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών 400.000,00 ή
τοπικού
πληθυσμού πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας 20.0000,00 άυλες
Κατηγορία 5: 5.1 Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων 20.000,00
Διατήρηση και
βελτίωση των 5.2 Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό 400.000,00 ή
πολιτιστικών
και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς 20.0000,00 άυλες
στοιχείων
400.000,00 ή
Κατηγορία 6: 6.1 Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξη αυτών 20.0000,00 άυλες
Προστασία και
ανάδειξη φυσικού
400.000,00 ή
περιβάλλοντος 6.2 Έργα πράσινων υποδομών “green infrastructure” για την πρόληψη και
αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές 20.0000,00 άυλες
7.1 Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων 40.000,00
Κατηγορία 7:
7.2 Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων ή/και ιδιωτικών φορέων ή/και ΜΚΟ για
Δικτύωση και
την κοινωνική ή / και πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία και 40.000,00
συνεργασία
αναβάθμιση της περιοχής, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης
σπατάλης τροφίμων.
7.3 Έξυπνα Χωριά: συνεργασία για την ολιστική και καινοτόμο ανάπτυξη των 40.000,00
χωριών
Κατηγορία 8: 8.1 Σχέδια διατοπικής συνεργασίας
Διατοπική και
διακρατική
συνεργασία 8.2 Σχέδια διακρατικής συνεργασίας

 

 

Για τις δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα το ποσοστό ενίσχυσης θα κυμανθεί από 65% έως 70%, ενώ για τις δράσεις δημόσιου χαρακτήρα έως 100%.

 

Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων Αγροδιατροφή Οικοτεχνία Εναλλακτικός Τουρισμός

 

Καταλύματα Κυκλική Οικονομία Βιοτεχνία Συνεργασία Καινοτομία Εκπαίδευση Υπηρεσίες Έξυπνα Xωριά Δασοκομία Νέα Προϊόντα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα Δικτύωση

 

 

Συμμετάσχετε ενεργά στην διαβούλευση Συμπληρώστε την φόρμα για να μας
συμπληρώνοντας τις απόψεις σας στο παρακάτω
προτείνετε την επιχειρηματική σας ιδέα:
ερωτηματολόγιο:

 

Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης ΑΝΚΟ: Νέο πρόγραμμα LEADER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε μας στο facebook ANKO Leader ή επισκεφτείτε την σελίδα www.ankoleader.gr

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!