Optika Anagnostis ptolemaida Reggia Ptolemida Pizzaria iek voltetors butterflys ptolemaida xristidis stavros ximikos

Απολογισμός της τελικής εκδήλωσης του προγράμματος «ΥOUTH REACTION» Active citizens fund και ο αντίκτυπός του στο Δήμο Σερβίων

5λ ανάγνωσης
Απολογισμός της τελικής εκδήλωσης του προγράμματος «ΥOUTH REACTION» Active citizens fund και ο αντίκτυπός του στο Δήμο Σερβίων

Το πρόγραμμα Active Citizens Fund με τίτλο YOUTH REACTION (YOUTH in REmote areas become ACTive citizens and take actION) έχει ως στόχο την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των νέων που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, και την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής τους στα κοινά, μέσω δημοκρατικών διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, νέοι ηλικίας 18 έως 30 ετών, που κατοικούν στους Δήμους Ζίτσας, Σερβίων, Νέας Προποντίδας και Νάξου, θα εκπαιδευτούν πάνω στους τρόπους εμπλοκής με τα κοινά και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, θα συγκροτήσουν Συμβούλια Νέων, όπου θα μιλήσουν, θα ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις και τέλος, θα συν-διαμορφώσουν μία τοπική ατζέντα με προτάσεις πολιτικής που μπορούν να εφαρμοστούν στους Δήμους στους οποίους κατοικούν.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του έργου, θα παραχθούν τα επιπρόσθετα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Δημιουργία μεθοδολογίας ενεργοποίησης και συμμετοχής των νέων στα κοινά
  • Κατασκευή προγράμματος κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού για τους νέους
  • Υλοποίηση e-learning προγράμματος για τους νέους
  • Παρουσίαση της αναπτυχθείσας τοπικής ατζέντας στο Δήμο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και οργάνωση συζήτησης στρογγυλής τραπέζης ανοιχτού διαλόγου

Στο πλαίσιο του προγράμματος, κατά την δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε η Τελική Εκδήλωση του Youth Reaction. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου, καθώς και οι προτάσεις πολιτικής που εκπονήθηκαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος YOUTH REACTION

Το Youth R–eaction «επισκέφθηκε» για ακόμα μία φορά το Δήμο Σερβίων το πρωί της Δευτέρας, 11 Μαρτίου 2024, όπου έλαβε χώρα η τελική εκδήλωση του προγράμματος στην Αίθουσα εκδηλώσεων

του Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων, προσεγγίζοντας το θέμα της ενεργούς συμμετοχής των νέων και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελική εκδήλωση υλοποιήθηκε βάσει των αρχών της Βιωματικής Μη Τυπικής Μάθησης, προκειμένου οι συμμετέχοντες να έρθουν σε άμεση επαφή με τα ζητήματα που παρουσιάστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τις δικές του εμπειρίες και ανάγκες.

Το έργο Youth Reaction παρουσιάστηκε μέσω της ανακαλυπτικής, διερευνητικής και αφηγηματικής τεχνικής. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές ενεργούς συμμετοχής των νέων, τόσο στο πεδίο των δημοκρατικών διαδικασιών όσο και δράσεων που αφορούν την δίκαιη και πράσινη μετάβαση, αλλά και την προσωπική ανάπτυξη και ενδυνάμωση. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν παραδείγματα έργων που υλοποιούνται από τον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλώρινας, από την Μαρία Ζυγομάνη, Project Manager στον οργανισμό. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν δράσεις και ευκαιρίες ενδυνάμωσης και ενεργούς συμμετοχής, από τους Μάρκο Χιόνο, Νόμιμο Εκπρόσωπο και Project Manager και την Νεφέλη Πινακά, Ψυχολόγο και Project Manager της GO Alive NGO.

Στη συνέχεια δόθηκε έμφαση στον προσδιορισμό του πεδίου της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, σε ποια πεδία εκτείνεται, και επισημάνθηκαν παραδείγματα ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών στο πεδίο αυτό, από τον Αλέξιο Καββαδάτο, Κλινικό Ψυχολόγο και Πρόεδρο της ΑμκΕ Ionos. Τέλος παρουσιάστηκε από την Εύα Φίλου, Ψυχολόγο στις Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Ψυχιατρικής Φροντίδας κατ’ οίκον και Assistant Manager του IASIS at Centro, η λειτουργία των Κοινοτικών Κέντρων, και υπογραμμίστηκε η σπουδαιότητα του ρόλου τους στην ενδυνάμωση και υποστήριξη των ατόμων στην ανάπττυξη της επιχειρηματικότητας

Στην τελική εκδήλωση έλαβαν μέρος νέοι, εκπρόσωποι του Δήμου και υπεύθυνοι χάραξης τοπικής πολιτικής, αλλά και εκπρόσωποι Κοινωνίας των Πολιτών και Φορέων. Μεταξύ των συμμετεχόντων, την τιμητική παρουσία έδωσε ο κος Καλλίνικος Χολέβας Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διοίκησης, ο κος Παπαδόπουλος Σταύρος, Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, η κα Παπαδοπούλου Ευθυμία, Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και μέλη του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σερβίων.

Μέσω της τελικής εκδήλωσης προσεγγίστηκε μια ευάριθμη ομάδα 100+ συμμετεχόντων, η οποία θα ηγηθεί του Τοπικού Συμβούλιου Νέων και θα κινητοποιήσει τους υπόλοιπους νέους της περιοχής.

Το έργο YOUTH REACTION υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την ΙΑΣΙΣ ΑμΚΕ και εταίρους την ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη – Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη, τον OΡΙΖΟΝΤΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Horizon-Center of Research, Technology and Innovation).

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Απολογισμός της τελικής εκδήλωσης του προγράμματος «ΥOUTH REACTION» Active citizens fund και ο αντίκτυπός του στο Δήμο Σερβίων Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης Απολογισμός της τελικής εκδήλωσης του προγράμματος «ΥOUTH REACTION» Active citizens fund και ο αντίκτυπός του στο Δήμο Σερβίων Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης Απολογισμός της τελικής εκδήλωσης του προγράμματος «ΥOUTH REACTION» Active citizens fund και ο αντίκτυπός του στο Δήμο Σερβίων Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης Απολογισμός της τελικής εκδήλωσης του προγράμματος «ΥOUTH REACTION» Active citizens fund και ο αντίκτυπός του στο Δήμο Σερβίων Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης Απολογισμός της τελικής εκδήλωσης του προγράμματος «ΥOUTH REACTION» Active citizens fund και ο αντίκτυπός του στο Δήμο Σερβίων Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης Απολογισμός της τελικής εκδήλωσης του προγράμματος «ΥOUTH REACTION» Active citizens fund και ο αντίκτυπός του στο Δήμο Σερβίων Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης Απολογισμός της τελικής εκδήλωσης του προγράμματος «ΥOUTH REACTION» Active citizens fund και ο αντίκτυπός του στο Δήμο Σερβίων Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης Απολογισμός της τελικής εκδήλωσης του προγράμματος «ΥOUTH REACTION» Active citizens fund και ο αντίκτυπός του στο Δήμο Σερβίων Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης Απολογισμός της τελικής εκδήλωσης του προγράμματος «ΥOUTH REACTION» Active citizens fund και ο αντίκτυπός του στο Δήμο Σερβίων Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης Απολογισμός της τελικής εκδήλωσης του προγράμματος «ΥOUTH REACTION» Active citizens fund και ο αντίκτυπός του στο Δήμο Σερβίων Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης Απολογισμός της τελικής εκδήλωσης του προγράμματος «ΥOUTH REACTION» Active citizens fund και ο αντίκτυπός του στο Δήμο Σερβίων Απολογισμός της τελικής εκδήλωσης του προγράμματος «ΥOUTH REACTION» Active citizens fund και ο αντίκτυπός του στο Δήμο Σερβίων Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης Απολογισμός της τελικής εκδήλωσης του προγράμματος «ΥOUTH REACTION» Active citizens fund και ο αντίκτυπός του στο Δήμο Σερβίων

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Αφήστε ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *