Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δήμο Φλώρινας

Eordaialive Team
1λ ανάγνωσης
Πότε ανοίγουν γυμναστήρια και οργανωμένες παραλίες

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη 7 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2019-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα της επιχείρησης www.kediflo.gr και να υποβάλλουν αίτηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας (Διεύθυνση: Πρώ η ν Σ τρ α τ ό π ε δ ο Τ ά γ αρ η, Τ.Κ. 53100, Φλώρινα», τηλέφωνο επικοινωνίας: 2385044555, από 07:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φλώρινας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ:
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Ποιον από τους παρακάτω υποψήφιους βουλευτές θα έστελνες στη νέα Βουλή των Ελλήνων;

Loading ... Loading ...