Optika Anagnostis ptolemaida Reggia Ptolemida Pizzaria iek voltetors butterflys ptolemaida

Π. Κουκουλόπουλος «Μπαράζ Τροπολογιών στη Βουλή για οικονομικά θέματα»

27λ ανάγνωσης
Π. Κουκουλόπουλος «Μπαράζ Τροπολογιών στη Βουλή για οικονομικά θέματα»

Π. Κουκουλόπουλος: «Μπαράζ Τροπολογιών στη Βουλή για οικονομικά θέματα»

 

Στην κατάθεση συνολικά έξι προτάσεων με Τροπολογίες στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, που εισάγεται αύριο Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής, προχώρησε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, με πρωτοβουλία του Βουλευτή Κοζάνης, Πάρι Κουκουλόπουλου, που είναι ο Ειδικός Αγορητής για το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο.

Πρόκειται για στοχευμένες αλλαγές σε σημαντικές παραμέτρους του υπό ψήφιση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, αλλά και για μέριμνα σε θέματα που η Κυβέρνηση “ξέχασε” να ρυθμίσει.

Επιγραμματικά, με τις έξι Προτάσεις – Τροπολογίες, το ΠΑΣΟΚ καλεί την Κυβέρνηση της Ν.Δ. να αποδεχτεί τις εξής αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις:

  • Να ληφθεί μέριμνα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε συγκεκριμένους οικισμούς – “φαντάσματα” της Δυτικής Μακεδονίας

Αναλυτικότερα, να παραταθεί και για το 2024, η απαλλαγή (που δικαιολογημένα ίσχυσε εδώ και χρόνια) της παρ.7Α άρθρου 3 ν. 4223/2013 για τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε συγκεκριμένους οικισμούς – “φαντάσματα” των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Φλώρινας και Γρεβενών, που είτε είναι σε αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους διακινδύνευσης των ιδιοκτησιών, της ζωής και της υγείας των κατοίκων εξαιτίας κατολισθητικών φαινομένων είτε σε μετεγκατάσταση ή πολεοδομικά ανενεργοί.

  • Να εφαρμόζονται και στους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, οι μειώσεις στα πρόστιμα που ήδη περιλαμβάνει το Νομοσχέδιο.

Αυτή η διεύρυνση εφαρμογής των μειώσεων είναι απαραίτητη,  δεδομένου του ύψους των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής (ανέρχονται σε 8,76% το χρόνο). Χωρίς αυτήν, αναιρείται η επίτευξη του σκοπού ολόκληρου του άρθρου 75 του Νομοσχέδιου, δηλαδή η διευκόλυνση των φορολογουμένων, η  επιτάχυνση της είσπραξης δημοσίων εσόδων και η ταχεία περάτωση της εκκρεμότητας.

  • Να μην επιβάλλεται πρόστιμο, όταν η μη ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων οφείλεται σε τεχνικό σφάλμα.

Συγκεκριμένα, η διάταξη αφορά το πρόστιμο μη διαβίβασης των δεδομένων των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, ειδικά στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται πως η μη υποβολή οφείλεται σε τεχνικό σφάλμα, εφόσον βεβαίως προκύπτει ότι τα  φορολογικά στοιχεία έχουν νομίμως εκδοθεί, έχουν εμπρόθεσμα καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία και έχουν αποδοθεί οι φόροι που αναλογούν σε αυτά εφόσον παρήλθε η προθεσμία υποβολής των αντιστοίχων δηλώσεων.

  • Να προστατευθούν από την εκτόξευση των επιτοκίων οι πολίτες που εντάχθηκαν στο νόμο ΠΑΣΟΚ (3869/2010) για τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες.

Ειδικότερα, προτείνεται να θεσπιστεί ανώτατο όριο ως προς το επιτόκιο, με το οποίο θα εκτοκίζεται η ρύθμιση για την προστασία της κατοικίας  που έχει οριστεί με τη δικαστική απόφαση. Είναι βαθύτατα άδικο, νοικοκυριά των οποίων η μόνιμη αδυναμία για την εξυπηρέτηση των χρεών τους και το δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία αναγνωρίστηκαν με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, να υποχρεώνονται να καταβάλλουν υπέρογκες δόσεις, προκειμένου να διασώσουν την κατοικία  τους. Τη στιγμή μάλιστα που οι τράπεζες συσσωρεύουν τεράστια κέρδη, αυξάνοντας την ψαλίδα ανάμεσα στα επιτόκια καταθέσεων και επιτόκια χορηγήσεων.

  • Να παραταθεί ο διακανονισμός ασφαλιστικών εισφορών και η αναστολή λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης του άρθρου 48 ν. 3943/2011.

Έληξε στις 31/12/2023, με αποτέλεσμα πλήθος ασφαλισμένων που εξυπηρετούσαν ανελλιπώς το διακανονισμό, να έχουν περιέλθει σε δεινή θέση. Είναι απαραίτητη η παράταση, ώστε να συνεχίσουν να καταβάλλουν την ίδια δόση.

  • Να θυμηθεί η Κυβέρνηση τους σεισμόπληκτους στις Π.Ε. Σάμου, Ικαρίας, Χίου

Ειδικότερα, να παραταθεί και για το 2024, η απαλλαγή (που αυτονόητα εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια) της παρ. 7Γ άρθρου 3 ν. 4223/2013 για τους πληγέντες από το σεισμό συμπολίτες μας στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου, Ικαρίας και Χίου.

 

 

Αθήνα, 17 Απριλίου 2024

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις – Συνταξιοδοτική διάταξη»

 

Θέμα: «Παράταση του προσωρινού διακανονισμού ασφαλιστικών οφειλών του άρθρου 48 ν. 3943/2011»

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σε εξαιρετικά δυσμενή θέση έχουν περιέλθει οφειλέτες των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς την 31η Δεκεμβρίου 2023 έληξε η παράταση του προσωρινού διακανονισμού ασφαλιστικών εισφορών και η αναστολή λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, της παραγράφου 9 της περ.Α’ του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 (A’ 66), με αποτέλεσμα να βρίσκονται ενώπιον σημαντικών οφειλών τις οποίες αδυνατούν να αποπληρώσουν.

Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 34 του ν. 4756/2020 (A’ 235), το οποίο είχε υπερψηφιστεί από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ορίστηκε πως «στην περ.Α΄ του άρθρου 48 του ν.3943/2011 προστίθεται παρ.9 ως εξής: “9. Παρατείνεται ο προσωρινός διακανονισμός των άρθρων 1-8 έως την 31η.12.2023 και αναστέλλεται η λήψη των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, για τους ασφαλισμένους που μέχρι την 30η.4.2020 έχουν ενεργό προσωρινό διακανονισμό σύμφωνα με την περ. Α΄ του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τους όρους αυτού”».

Αξίζει να επισημανθεί ο σκοπός του νομοθέτη όταν εισήχθη ο διακανονισμός το 2011. Όπως αναλυτικά τεκμηριωνόταν στην Αιτιολογική Έκθεση «καθίσταται επιτακτική η ανάγκη είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πάσης φύσεων επιχειρήσεων προς τους ασφαλιστικούς φορείς. Με τις σημερινές νομοθετικές ρυθμίσεις, ο μόνος τρόπος είσπραξης των οφειλών αυτών σε επιχειρήσεις οι οποίες αδυνατούν να τις αποπληρώσουν, είναι μέσω της λήψης αναγκαστικών μέτρων εις βάρος τους. Από την άλλη, η επιβολή των αναγκαστικών μέτρων συνεπάγεται ως επί το πλείστον κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και οδηγεί αναπόφευκτα στη διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης και στην απώλεια πολλών θέσεων εργασίας. Σταθμίζοντας τις δύο αυτές παραμέτρους, αφενός της ανάγκης είσπραξης των οφειλών αφετέρου της ανάγκης διατήρησης της λειτουργίας και συνεπακόλουθα των θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων, καταλήξαμε στην παρούσα νομοθετική ρύθμιση (…)».

Δεδομένου ότι η παράταση έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023, με αποτέλεσμα πλήθος ασφαλισμένων που εξυπηρετούσαν ανελλιπώς το διακανονισμό, να έρχονται αντιμέτωποι πλέον με ένα υψηλό υπόλοιπο, το οποίο αδυνατούν να αποπληρώσουν, αντιμετωπίζοντας κίνδυνο να αναβιώσει η αρχική οφειλή με ό,τι είχε αφαιρεθεί στο πλαίσιο του διακανονισμού, καθίσταται απαραίτητη η παράταση, ώστε να συνεχίσουν να καταβάλλουν την ίδια δόση.

Ο σκοπός του νομοθέτη άλλωστε κατά τη θέσπιση του προσωρινού διακανονισμού του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 παραμένει απολύτως επίκαιρος σήμερα, λαμβανομένης επιπροσθέτως υπόψη της πολύπλευρης εκτόξευσης του κόστους ζωής που “γονατίζειμικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθιστώντας ανέφικτη την κάλυψη ακόμα και στοιχειωδών ανελαστικών δαπανών τους.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις – Συνταξιοδοτική διάταξη»

Άρθρο …

Παράταση του προσωρινού διακανονισμού ασφαλιστικών οφειλών του άρθρου 48 ν. 3943/2011

1) Στην περ. Α` του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 (A’ 66) προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Παρατείνεται ο προσωρινός διακανονισμός των ανωτέρω παραγράφων 1-8 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027 και αναστέλλεται η λήψη των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, για τους ασφαλισμένους που μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 είχαν ενεργό προσωρινό διακανονισμό σύμφωνα με την περ. Α` του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τους όρους αυτού.»

2) Η ισχύς του παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2024.

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)

Λιακούλη Ευαγγελία

Αποστολάκη Ελένη – Μαρία (Μιλένα)

Βατσινά Ελένη

Γερουλάνος Παύλος

Καζάνη Αικατερίνη

Κατρίνης Μιχάλης

Μουλκιώτης Γεώργιος

Πουλάς Ανδρέας

Σταρακά Χριστίνα

Τσίμαρης Ιωάννης

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις – Συνταξιοδοτική διάταξη»

 

Θέμα: Μη επιβολή προστίμου σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, όταν  διαπιστώνεται ότι η μη υποβολή οφείλεται σε τεχνικό σφάλμα

 

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη αποκαθίστανται οι αρχές της χρηστής διοίκησης και προτείνεται να μην επιβάλλεται το πρόστιμο που ισούται με το 50% του ΦΠΑ που προβλέπεται σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, όταν  διαπιστώνεται ότι η μη υποβολή οφείλεται σε τεχνικό σφάλμα και εφόσον προκύπτει ότι τα  φορολογικά στοιχεία έχουν νομίμως εκδοθεί, έχουν εμπρόθεσμα καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία και έχουν αποδοθεί οι φόροι που αναλογούν σε αυτά εφόσον παρήλθε η προθεσμία υποβολής των αντιστοίχων δηλώσεων. Με τις διατάξεις αυτές αποδίδεται δικαιοσύνη,  όπως ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις προστίμων που προβλέπει αντιστοίχως ο ίδιος ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.

 

 

Τροπολογία – Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις – Συνταξιοδοτική διάταξη»

Άρθρο …

Μη επιβολή προστίμου σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, όταν  διαπιστώνεται ότι η μη υποβολή οφείλεται σε τεχνικό σφάλμα

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 του σχεδίου νόμου «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις – Συνταξιοδοτική διάταξη» προστίθεται νέα περίπτωση γ’ ως εξής:

«γ) Το πρόστιμο της παρούσας παραγράφου δεν επιβάλλεται, εφόσον διαπιστώνεται ότι τα  φορολογικά στοιχεία έχουν νομίμως εκδοθεί, έχουν εμπρόθεσμα καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία και έχουν αποδοθεί οι φόροι που αναλογούν σε αυτά εφόσον παρήλθε η προθεσμία υποβολής των αντιστοίχων δηλώσεων. Η διάταξη αυτή ισχύει από την έναρξη ισχύος του άρθρου 54Η του ν. 4987/2022 (Α’ 206). Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες επανεξέτασης των εκκρεμουσών υποθέσεων.»

 

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)

 

Αποστολάκη Ελένη- Μαρία (Μιλένα)

 

Βατσινά Ελένη

 

Γερουλάνος Παύλος

 

Κατρίνης Μιχάλης

 

Σταρακά Χριστίνα

 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις – Συνταξιοδοτική διάταξη»

 

Θέμα: «Παράταση της απαλλαγής της παρ. 7Α άρθρου 3 ν. 4223/2013 για συγκεκριμένους οικισμούς της Δυτικής Μακεδονίας»

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται και για το έτος 2024 η εφαρμογή της παραγράφου 7Α του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), ήτοι η απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα ακίνητα εντός συγκεκριμένων –υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση, πολεοδομικά ανενεργών ή μεταφερόμενων– οικισμών και κοινοτήτων στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αναλυτικότερα, υπενθυμίζεται ότι η παράγραφος 7Α προστέθηκε στο άρθρο 3 του ν.4223/2013 (Α’ 287) με το άρθρο 154 του ν. 4808/2021 (Α’ 178) για χρονικό διάστημα εφαρμογής το 2021. Αφορά τα ακίνητα εντός του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας, ο οποίος έχει απαλλοτριωθεί αναγκαστικά υπέρ και με δαπάνες του Δημοσίου για λόγους διακινδύνευσης των ιδιοκτησιών, της ζωής και της υγείας των κατοίκων του οικισμού, που προκλήθηκαν από τα κατολισθητικά φαινόμενα της 10ης Ιουνίου 2017 στο Ορυχείο Αμυνταίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ. Η απαλλαγή αφορά, επίσης, και για τα ακίνητα των εξής οικισμών, οι οποίοι είναι πολεοδομικά ανενεργοί βάσει του από 5.12.2002 π.δ. (Δ’ 1075): Κοινότητας Πεπονιάς, κοινότητας Πολύλακκου, οικισμού Αξιοκάστρου και οικισμού Κλήματος της κοινότητας Αξιοκάστρου, οικισμού Τραπεζίτσας και οικισμού Πανάρετης της κοινότητας Τραπεζίτσας και κοινότητας Πυλωρίου του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης, καθώς και βάσει της υπ’ αρ. 9439/3335/6.4.2000 απόφασης μεταφοράς των ακόλουθων κοινοτήτων και οικισμών (Δ’ 238): Κοινότητας Καλαμιτσίου, οικισμού Καλοχίου και οικισμού Μεσόλακκου της Π.Ε. Γρεβενών.

Στη συνέχεια, η διάταξη παρατάθηκε για το έτος 2022 με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4916/2022 (Α’ 65) και για το έτος 2023 με το άρθρο 23 του ν. 5024/2023 (Α’ 41).

Η νέα παράταση κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι παραμένουν σε ισχύ και δεν έχουν αρθεί τα πραγματικά περιστατικά που επέβαλαν τη θέσπισή της για τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Οι λόγοι διακινδύνευσης των ιδιοκτησιών, της ζωής και της υγείας των κατοίκων, ο ανενεργός χαρακτήρας οικισμών και η απόφαση μετεγκατάστασης, αντιστοίχως ανά περίπτωση, καθιστούν αυτονόητη και απαραίτητη την απαλλαγή κατ’ ελάχιστον για το 2024, λαμβάνοντας επιπρόσθετα υπόψη τη σημασία εφαρμογής της ρήτρας δίκαιης μετάβασης προς στήριξη πληττόμενων περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις – Συνταξιοδοτική διάταξη»

Άρθρο …

Παράταση της απαλλαγής της παρ. 7Α άρθρου 3 ν. 4223/2013 για συγκεκριμένους οικισμούς της Δυτικής Μακεδονίας

1) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7Α του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), περί απαλλαγής από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), τροποποιείται ως προς την προσθήκη του έτους 2024, και η παρ. 7Α του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 διαμορφώνεται ως εξής:

«7Α. Ειδικά για τα έτη 2021, 2022, 2023 και 2024 απαλλάσσονται τα ακίνητα, τα οποία ευρίσκονται εντός του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την υπ’ αρ. 4012/86/25.9.1986 απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας (Δ’ 1109) και ο οποίος έχει κηρυχθεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/19831/338/15.4.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ’ 190). Τα ακίνητα αυτά απεικονίζονται και περιγράφονται στον από Ιούλιο 2018 κτηματολογικό πίνακα του εν λόγω οικισμού και στο από Φεβρουάριο 2018 Κτηματολογικό Διάγραμμα, όπως αυτά εξειδικεύονται στην ανωτέρω απόφαση απαλλοτρίωσης. Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ακόλουθων οικισμών, οι οποίοι είναι πολεοδομικά ανενεργοί βάσει του από 5.12.2002 π.δ. (Δ’ 1075): Κοινότητας Πεπονιάς, κοινότητας Πολύλακκου, οικισμού Αξιοκάστρου και οικισμού Κλήματος της κοινότητας Αξιοκάστρου, οικισμού Τραπεζίτσας και οικισμού Πανάρετης της κοινότητας Τραπεζίτσας και κοινότητας Πυλωρίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθώς και βάσει της υπ’ αρ. 9439/3335/6.4.2000 απόφασης μεταφοράς των ακόλουθων κοινοτήτων και οικισμών (Δ’ 238): Kοινότητας Καλαμιτσίου, οικισμού Καλοχίου και οικισμού Μεσόλακκου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.»

2) Η ισχύς του παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2024.

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)

 

Αποστολάκη Ελένη – Μαρία (Μιλένα)

 

Βατσινά Ελένη

 

Γερουλάνος Παύλος

 

Κατρίνης Μιχαήλ

 

Σταρακά Χριστίνα

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις – Συνταξιοδοτική διάταξη»

 

Θέμα: Μείωση τόκων εκπρόθεσμης καταβολής στις περιπτώσεις αποδοχής πράξεων στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του υπό ψήφιση άρθρου 75 στο  σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις – Συνταξιοδοτική διάταξη», προκειμένου οι οριζόμενες σε αυτό μειώσεις να μην εφαρμόζονται μόνο στα συγκεκριμένα πρόστιμα, αλλά και στους ανά περίπτωση προκύπτοντες τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Επισημαίνεται ότι οι τόκοι που καταβάλλονται λόγω καθυστερημένης εξόφλησης ανέρχονται σε 8,76% το χρόνο, δηλαδή εμπεριέχουν επί της ουσίας και ποινή και όχι μόνο τόκους χρηματοοικονομικών ροών.

Συνεπώς, η προσθήκη νέας έβδομης παραγράφου στο προμνησθέν άρθρο καθίσταται απολύτως αναγκαία, δεδομένου του ύψους των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, που εφόσον δεν μειωθούν ταυτοχρόνως και στα ίδια ποσοστά με τα πρόστιμα, ουσιαστικά αναιρείται η επίτευξη του σκοπού ολόκληρου του άρθρου 75, ήτοι η διευκόλυνση των φορολογουμένων, η  επιτάχυνση της είσπραξης δημοσίων εσόδων και η ταχεία περάτωση της σχετικής εκκρεμότητας.

 

 

 

Τροπολογία – Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις – Συνταξιοδοτική διάταξη»

Άρθρο …

Μείωση τόκων εκπρόθεσμης καταβολής στις περιπτώσεις αποδοχής πράξεων στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου

Στο άρθρο 75 του σχεδίου νόμου «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις – Συνταξιοδοτική διάταξη» προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 1 έως και 6 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται αναλόγως και οι προκύπτοντες τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής.»

 

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)

 

Αποστολάκη Ελένη- Μαρία (Μιλένα)

 

Βατσινά Ελένη

 

Γερουλάνος Παύλος

 

Κατρίνης Μιχάλης

 

Σταρακά Χριστίνα

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις – Συνταξιοδοτική διάταξη»

 

Θέμα: «Παράταση της απαλλαγής της παρ. 7Γ άρθρου 3 ν. 4223/2013 για τους πληγέντες συμπολίτες μας στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου, Ικαρίας και Χίου»

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται και για το έτος 2024 η εφαρμογή της παραγράφου 7Γ του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), ήτοι η απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που επλήγησαν από το σεισμό και την πλημμύρα της 30ης Οκτωβρίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι η παράγραφος 7Γ προστέθηκε στο άρθρο 3 του ν.4223/2013 (Α’ 287) με το άρθρο 76 του ν. 4837/2021 (Α’ 178) για χρονικό διάστημα εφαρμογής τα έτη 2020, 2021 και 2022 υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις εφαρμογής. Εν συνεχεία, παρατάθηκε για το έτος 2023 με το άρθρο 25 του ν. 5024/2023 (Α’ 41). Η νέα παράταση κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι παραμένουν σε ισχύ και δεν έχουν αρθεί τα πραγματικά περιστατικά που επέβαλαν τη θέσπισή της για τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, βάσει των ρητώς οριζόμενων προϋποθέσεων και δικαιολογητικών.

Η στήριξη των πληγέντων από φυσικές καταστροφές συμπολιτών μας αποτελεί αναντίρρητο και αυτονόητο χρέος της Πολιτείας, πολύ περισσότερο δε όταν αφορά νησιωτικές περιοχές της Χώρας, λαμβανομένης υπόψη της -συνταγματικά προβλεπόμενης- ρήτρας νησιωτικότητας.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις – Συνταξιοδοτική διάταξη»

Άρθρο …

Παράταση της απαλλαγής της παρ. 7Γ άρθρου 3 ν. 4223/2013 για τους πληγέντες συμπολίτες μας στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου, Ικαρίας και Χίου

1) Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 7Γ του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), περί απαλλαγής από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), τροποποιούνται ως προς τα αναγραφόμενα έτη, και η παρ. 7Γ του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 διαμορφώνεται ως εξής:

«7Γ. Ειδικά για τα έτη 2020, 2021, 2022, 2023 και 2024 απαλλάσσονται τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου, που ευρίσκονται σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που επλήγησαν από τον σεισμό και την πλημμύρα της 30ής Οκτωβρίου 2020, όπως αυτές οριοθετήθηκαν με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/ Α325/27.11.2020 (Β’ 5293) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./25594/ Α325/24.11.2020 (Β’ 5297) κοινές υπουργικές αποφάσεις, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας, σύμφωνα με τα οποία το κτίριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση, ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδονται έως τις 28.2.2022, και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Για τη χορήγηση της απαλλαγής υποβάλλεται αίτηση για το έτος 2020 στη Φορολογική Διοίκηση από τον δικαιούχο αυτής, η οποία ισχύει και για τα τέσσερα (4) επόμενα έτη. Εφόσον έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για το έτος 2020, υποβάλλεται νέα για το έτος 2021, η οποία ισχύει και για τα τρία (3) επόμενα έτη.»

2) Η ισχύς του παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2024.

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)

 

 

Μιχαηλίδης Σταύρος

 

Αποστολάκη Ελένη – Μαρία (Μιλένα)

 

 

Βατσινά Ελένη

 

 

Γερουλάνος Παύλος

 

 

Κατρίνης Μιχαήλ

 

 

Παρασκευαΐδης Παναγιώτης

 

 

Σταρακά Χριστίνα

 

Αθήνα, 17 Απριλίου 2024

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις – Συνταξιοδοτική διάταξη»

 

ΘΕΜΑ: «Προστασία της κύριας κατοικίας των οφειλετών που έχουν ενταχθεί στο Ν. 3869/2010 από τις αυξήσεις των επιτοκίων»

 

Αιτιολογική Έκθεση

Οι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες που με  δικαστικές αποφάσεις εντάχθηκαν στο Νόμο 3869/2010 της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ώστε να διασώσουν την κατοικία τους, αντιμετωπίζουν και πάλι ένα μεγάλο κίνδυνο για την απώλειά της. Οι δόσεις που τα Δικαστήρια έχουν  ορίσει για  τη ρύθμιση του ποσού που αφορά την προστασία  της κατοικίας τους, στις περιπτώσεις που το επιτόκιο της ρύθμισης είχε οριστεί κυμαινόμενο,  έχουν καταστεί υπέρογκες αφού τα επιτόκια αυτά  έχουν ανέβει τους τελευταίους 16 μήνες κατά 4,50 ποσοστιαίες μονάδες. Η αύξηση αυτή γίνεται εξαιτίας της συνεχούς και ραγδαίας ανόδου των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα μέσα του 2022 και μετά άνοδος, η οποία, στην έκταση που αυτή έλαβε χώρα, ήταν κατά το χρόνο έκδοσης των αποφάσεων,  ένα  απρόβλεπτο γεγονός. Έτσι, ενώ στις δικαστικές ρυθμίσεις ο καθορισμός κυμαινόμενου επιτοκίου στην εποχή που τα επιτόκια της ΕΚΤ ήταν μηδενικά, σκοπό είχε να διευκολύνει την αποπληρωμή της οφειλής από τον δανειολήπτη, πλέον καθιστά εξαιρετικά δυσχερή, αν όχι αδύνατη, την τήρηση της ρύθμισης.  Οι δανειολήπτες αυτοί είναι, εξάλλου, αποκλεισμένοι από κάθε πρόγραμμα για συγκράτηση των αυξήσεων των επιτοκίων.  Οι ίδιοι, μετά το μακρόχρονο δικαστικό τους αγώνα για την ένταξή τους στο νόμο 3869/2010,  δεν έχουν πια την οικονομική δυνατότητα να προσφύγουν και πάλι στη Δικαιοσύνη, ώστε να επιτύχουν μείωση της δόσης τους. Αλλά και όσοι το επιχειρούν οι διαδικασίες αποδεικνύονται χρονοβόρες και επίπονες, με την ανασφάλεια να κυριαρχεί. Είναι, ωστόσο,  αδικαιολόγητο  νοικοκυριά, των οποίων η μόνιμη αδυναμία για την εξυπηρέτηση των χρεών τους και το δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία αναγνωρίστηκαν με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, να υποχρεώνονται να καταβάλλουν υπέρογκες δόσεις προκειμένου να διασώσουν την κατοικία  τους. Τούτο δε μάλιστα, όταν οι τράπεζες εξακολουθούν να αντλούν τεράστια κέρδη, κρατώντας για τις ίδιες το κόστος του χρήματος σε ασήμαντα επίπεδα και αυξάνοντας συνεχώς τη ψαλίδα ανάμεσα στα επιτόκια καταθέσεων και επιτόκια χορηγήσεων.

Με την προτεινόμενη τροπολογία, θεσπίζεται ανώτατο όριο ως προς το επιτόκιο, με το οποίο θα εκτοκίζεται η ρύθμιση για την προστασία της κατοικίας  που έχει οριστεί με τη δικαστική απόφαση. Το όριο αυτό ορίζεται στο 2% και θα εφαρμόζεται, εφόσον, ασφαλώς,  με τη δικαστική ρύθμιση δεν προκύπτει, λ.χ. εξαιτίας της εφαρμογής σταθερού επιτοκίου ή, όπως αυτή εφαρμόζεται, μικρότερη για τον δανειολήπτη δόση. Η διάταξη εφαρμόζεται αναδρομικά από 1.1.2023, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αδυναμίας που έχουν ήδη προκληθεί. Οι δε καταγγελίες των ρυθμίσεων για την προστασία της κύριας κατοικίας εξαιτίας της αδυναμίας των νοικοκυριών να καταβάλλουν την υψηλότερη δόση καθίστανται ανίσχυρες.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις – Συνταξιοδοτική διάταξη»

 

Άρθρο …

Στο τέλος του άρθρου 100 του Σχεδίου Νόμου  «κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» προστίθεται  παράγραφος 5 που έχει ως εξής:

 

«5. Το εφαρμοζόμενο επιτόκιο του ποσού ρύθμισης για την εξαίρεση της  κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη που έχει οριστεί ή ορίζεται  με δικαστικές αποφάσεις  δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 δεν μπορεί να υπερβαίνει το δύο τοις εκατό (2%).  Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για τις  δόσεις της ρύθμισης που ήταν καταβλητέες από 1.1.2023 και εφεξής. Τα καταβληθέντα πέραν του ύψους αυτού ποσά συμψηφίζονται με τις αμέσως προσεχείς δόσεις. Καταγγελίες της ρύθμισης για την προστασία της κύριας κατοικίας εξαιτίας  μη οφειλομένων με βάση το πρώτο εδάφιο   ποσών είναι ανίσχυρες».

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)

 

Αποστολάκη Ελένη – Μαρία (Μιλένα)

 

Βατσινά Ελένη

 

Γερουλάνος Παύλος

 

Κατρίνης Μιχαήλ

 

Σταρακά Χριστίνα

 

 

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ:
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Αφήστε ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *