«Καλλιόπη Βέττα: Να αποκατασταθεί άμεσα η αδικία που δημιούργησε η κυβέρνηση στα τέκνα αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του αντιδικτατορικού αγώνα -  Κατάθεση Κοινοβουλευτικής ερώτησης»

«Καλλιόπη Βέττα: Να αποκατασταθεί άμεσα η αδικία που δημιούργησε η κυβέρνηση στα τέκνα αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του αντιδικτατορικού αγώνα –  Κατάθεση Κοινοβουλευτικής ερώτησης»

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καλλιόπη Βέττα: Να αποκατασταθεί άμεσα η αδικία που δημιούργησε η κυβέρνηση στα τέκνα αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του αντιδικτατορικού αγώνα –  Κατάθεση Κοινοβουλευτικής ερώτησης»

 

Η Βουλευτής  ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Π.Ε. Κοζάνης κ. Καλλιόπη Βέττα κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας, την οποία συνυπογράφουν 26 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., με θέμα: «Με προκλητικές και μεροληπτικές κυβερνητικές μεθοδεύσεις «εξαφανίστηκαν» από τις Κατηγορίες Προστατευόμενων Προσώπων (Ν.2643/1998) τα τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης»

 

Με την ερώτηση αναδεικνύεται το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τον Ν. 4778/2021, όπου με τροπολογία, καταργήθηκε η ειδική μέριμνα της υφιστάμενης νομοθεσίας (Ν.2643/1998) που συμπεριελάμβανε διατάξεις για την απασχόληση που αφορούσαν τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, του αντιδικτατορικού αγώνα και τα τέκνα τους.

 

Πλέον, με την κατάργηση των παραπάνω εδαφίων και την περιοριστική προσέγγιση των ειδικών κατηγοριών προστατευόμενων προσώπων, καθίσταται σαφές ότι η κυβέρνηση είτε αδιαφορεί, είτε εκδικείται όσες και όσους συμμετείχαν στους αγώνες για την ανεξαρτησία και την ελευθερία.

 

Η μεροληπτική κυβερνητική απόφαση -η οποία αφορά και καλύπτει ελάχιστους δικαιούχους- εφαρμόζεται ήδη σε διαγωνισμούς, με την υπ.αριθμ πρωτ. 75089-31/08/21 προκήρυξη του ΟΑΕΔ να ενσωματώνει τις διατάξεις του Ν.4778/2021 και να αποκλείει τα προστατευόμενα πρόσωπα που επιθυμούσαν να συμμετέχουν.

 

Τέλος, αλγεινή εντύπωση προκαλείται από την αδιαφορία και την πλήρη έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των οργανώσεων της Εθνικής Αντίστασης και του αντιδικτατορικού αγώνα, οι οποίες βλέπουν να παραμένουν αναπάντητες οι επιστολές και τα υπομνήματα τους προς τον Υπουργό Εργασίας και τον Πρωθυπουργό.

Ως εκ τούτου, τίθενται τα ερωτήματα προς τον αρμόδιο Υπουργό:

 

1. Προτίθεται να επαναφέρει την σχετική διάταξη του Ν. 2643/1998 στην αρχική της μορφή και να άρει τους περιορισμούς που ο ίδιος εισήγαγε, με αποτέλεσμα να αποκλείεται σχεδόν το σύνολο των τέκνων των Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης από τις διαδικασίες πρόσληψης που δικαιούνται;

 

2. Πότε αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της από 31.08.2021 προκήρυξης του ΟΑΕΔ, πόσες είναι οι θέσεις που προβλέπονται για την «Κατηγορία Τέκνων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης» και πόσες είναι οι αιτήσεις προστατευομένων που έχουν κατατεθεί για τις θέσεις που αναφέρονται στη συγκεκριμένη κατηγορία προστασίας;

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Με προκλητικές και μεροληπτικές κυβερνητικές μεθοδεύσεις «εξαφανίστηκαν» από τις Κατηγορίες Προστατευόμενων Προσώπων (Ν.2643/1998) τα τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης»

Στον Ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» υπάγονταν, μεταξύ άλλων, ως κατηγορία προστατευόμενων προσώπων: «γ. Όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική αντίσταση, κατά την έννοια του Ν. 1285/1982 (ΦΕΚ 115 Α΄) και τα τέκνα τους. Επίσης προστατεύονται: αα) τα μέλη των αντάρτικων ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική αντίσταση κατά την έννοια του Ν. 1285/1982, εφόσον    έχουν   δωδεκάμηνη  τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία στις ομάδες αυτές, η οποία βεβαιώνεται από τις επιτροπές του Π.Δ. 379/1983 (ΦΕΚ 136 Α΄), και β β) τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο επιζών γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974.» (άρθρο 1, παρ. 1, περ. γ’).

Ωστόσο, τον Φεβρουάριο 2021, με τροπολογία που κατατέθηκε στον Ν. 4778/2021, η ανωτέρω παράγραφος τροποποιήθηκε ουσιωδώς ως εξής: «γ. Όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του ν. 1285/1982 (Α΄ 115), εφόσον κατέστησαν Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και τα τέκνα όσων κατέστησαν ΑμεΑ εξαιτίας της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση ή όσων πέθαναν εξαιτίας της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση. Επίσης, προστατεύονται τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο επιζών γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974.»

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από την παραπάνω φωτογραφική τροποποίηση σε βάρος των δικαιούχων, υπήρχε εξαρχής κυβερνητική μεροληπτική πρόθεση να αποκλειστούν εντελώς ακόμη και τα ελάχιστα εναπομείναντα τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης από τις προβλεφθείσες προσλήψεις στο Δημόσιο, κάτι που άλλωστε διεφάνη και στην Υπουργική Απόφαση που ακολούθησε στις 18.07.2021 (αρ. Πρωτ. 52310) θέτοντας, για την συγκεκριμένη κατηγορία, εξοντωτικές προϋποθέσεις.

Στη συνέχεια εκδόθηκε η από 31.08.2021 Προκήρυξη του ΟΑΕΔ (αρ. Πρωτ. 75089), η οποία, αν και περιλαμβάνει «Κατηγορία Τέκνων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης» για πλήρωση θέσεων του ν.2643/1998 που είχαν από χρόνια προβλεφθεί, εντούτοις αυτή κατέστη άνευ ουσίας για τους ενδιαφερομένους μετά τη δυσμενή νομοθέτηση που είχε προηγηθεί και τους περιορισμούς που είχαν τεθεί από τον Υπουργό Εργασίας.

Παρά όμως τις αντιδράσεις και τις επισημάνσεις που εκφράστηκαν εγκαίρως από κόμματα της Αντιπολίτευσης και ενδιαφερόμενους φορείς, όπως η Πανελλήνια Οργάνωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, ο Υπουργός Εργασίας, όχι μόνο δεν προέβη σε καμία διορθωτική ενέργεια μέχρι σήμερα αλλά απαξιοί ακόμα και να απαντήσει αρμοδίως, τόσο στις σχετικές επιστολές των φορέων, όσο και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο των κομμάτων της Αντιπολίτευσης που έχουν καταθέσει εδώ και μήνες σχετικές ερωτήσεις και αναφορές, παρά την παρέλευση των κοινοβουλευτικά προβλεπόμενων προθεσμιών.

Αντίστοιχη αδιαφορία έχει επιδείξει για το ζήτημα και ο Πρωθυπουργός της χώρας, καίτοι ενήμερος εδώ και μήνες από επιστολές των ενδιαφερομένων, στις οποίες ούτε ο ίδιος έχει μέχρι σήμερα απαντήσει, ως μη όφειλε για το αξίωμα που εκπροσωπεί.

Επειδή η δυσμενής τροποποίηση του Ν. 2643/1998 καταδεικνύει με σαφήνεια την μεροληπτική κυβερνητική μεθόδευση, ώστε να αποκλειστούν εντελώς ακόμη και τα ελάχιστα εναπομείναντα τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης από τις ήδη –εδώ και χρόνια- προβλεφθείσες προσλήψεις στο Δημόσιο,

Επειδή η επίμαχη από 31.08.2021 προκήρυξη του ΟΑΕΔ κατέστη εν τοις πράγμασι άνευ ουσίας για την «Κατηγορία Τέκνων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης», λόγω των περιοριστικών προϋποθέσεων που τέθηκαν με την ανωτέρω στρεβλή νομοθέτηση,

Επειδή τα αποτελέσματα της εν λόγω προκήρυξης δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί -δέκα μήνες μετά τη δημοσίευσή της- και οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Προτίθεται να επαναφέρει την σχετική διάταξη του Ν. 2643/1998 στην αρχική της μορφή και να άρει τους περιορισμούς που ο ίδιος εισήγαγε, με αποτέλεσμα να αποκλείεται σχεδόν το σύνολο των τέκνων των Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης από τις διαδικασίες πρόσληψης που δικαιούνται;
  2. Πότε αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της από 31.08.2021 προκήρυξης του ΟΑΕΔ, πόσες είναι οι θέσεις που προβλέπονται για την «Κατηγορία Τέκνων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης» και πόσες είναι οι αιτήσεις προστατευομένων που έχουν κατατεθεί για τις θέσεις που αναφέρονται στη συγκεκριμένη κατηγορία προστασίας;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βέττα Καλλιόπη

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αυγέρη Δώρα

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βαγενά Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Γκαρά Αναστασία

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κώστας

Μεικόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Πούλου Γιώτα

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκούφα Μπέττυ

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γιώργος

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

asfaleies nikou ptolemaida