Optika Anagnostis ptolemaida Reggia Ptolemida Pizzaria iek voltetors butterflys ptolemaida xristidis stavros ximikos

Γιώργος Κασαπίδης: Καθυστέρηση της Κυβέρνησης στην υλοποίηση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

5λ ανάγνωσης
Επαφές του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη με τη Γεν. Γραμματέα Βιομηχανίας και τον Δ/ντα Σύμβουλο ΕΤΒΑ για την ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης και Φλώρινας

. Τέτ         Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

                                        

                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τη ζημιογόνο καθυστέρηση της Κυβέρνησης στην υλοποίηση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 υπογραμμίζει με ερώτησή του ο βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης.

Δυόμισι χρόνια μετά την υποβολή του και ενάμιση μετά την έγκρισή του, το Πρόγραμμα παραμένει στα χαρτιά. Αδιάθετοι παραμένουν κοινοτικοί και εθνικοί πόροι ύψους 523 εκ. € που προορίζονται για την ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας οιου είδους παρεμβάσεις, όπως επισημαίνει ο βουλευτής, αφορούν τόσο το θαλάσσιο χώρο, όσο και την ενδοχώρα με τα γλυκά ύδατα, όπου η Δυτική Μακεδονία πρωταγωνιστεί.

Τέλος, ο βουλευτής ζητά εξηγήσεις για την αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση, αλλά και το σχετικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του Προγράμματος και των δράσεών του.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

                                            ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:     Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

                                           κ. Βαγγέλη Αποστόλου

                                           Οικονομίας και Ανάπτυξης

                                           κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου

 

ΘΕΜΑ: Πορεία υλοποίησης του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020

 

Με την αριθμ. C (2015)7417/23-10-2015 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020). Το Πρόγραμμα είχε υποβληθεί πριν δυόμισι χρόνια από την προηγούμενη κυβέρνηση, για την ενίσχυση και στήριξη του αλιευτικού τομέα της χώρας. Τελικά εγκρίθηκε αυτούσιο και στο σύνολό του με καθυστέρηση ενός έτους.

Το ΕΠΑλΘ 2014-2020 αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ). Σε αυτό αξιοποιούνται πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Το σύνολο των διατιθεμένων εθνικών και κοινοτικών πόρων ανέρχεται στα 523,4 εκατ. €. Από αυτά, τα 98 εκατ. € αφορούν σε μέτρα που σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής. Τα υπόλοιπα 425,4 εκατ. € αφορούν σε αναπτυξιακές παρεμβάσεις στο σύνολο του αλιευτικού τομέα.

Οι βασικές στρατηγικές επιλογές της χώρας για την ενίσχυση του τομέα της αλιείας στοχεύουν:

  1. στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης των προϊόντων τους και
  2. στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

Λόγω της αδικαιολόγητης κωλυσιεργίας της Κυβέρνησης για ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώθηκε από τις ελληνικές αρχές τον Ιούνιο του 2016. Το Πρόγραμμα αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο και δύναται να αυξήσει τη ρευστότητα των εγχώριων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση υλοποίησης του ΕΠΑλΘ 2014-2020,   δεν υπήρξαν οικονομικές δεσμεύσεις και δαπάνες για κανένα από τα προβλεπόμενα μέτρα του Προγράμματος. Επιπλέον δεν πραγματοποιήθηκε κάποια δραστηριότητα αναφορικά με το σχέδιο αξιολόγησης. Παράλληλα, δεν αξιολογήθηκε και δεν εντάχθηκε καμία δράση στο Πρόγραμμα.

Έτσι, τον Ιούνιο του 2016 απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μηδενική έκθεση για το έτος 2015. Τα διαθέσιμα από την Κομισιόν κονδύλια για το 2015, τα στερήθηκαν οι Έλληνες αλιείς και οι υποψήφιοι επενδυτές στους τομείς της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών. Τα κονδύλια αυτά ανέρχονταν στα 100.824.699 ευρώ.

Δυστυχώς και για ολόκληρο το 2016 καμία σχετική ενέργεια δεν έλαβε χώρα. Μέχρι σήμερα, μόλις και μετά βίας, έχουν προκηρυχθεί μέτρα για το 10% (σχεδόν 54 εκατ. ευρώ) του Προγράμματος. Ωστόσο, τα προβλεπόμενα κονδύλια ακόμη δεν έχουν πιστωθεί στους δικαιούχους επενδυτές. Ουσιαστικά δυόμισι χρόνια από την υποβολή του και ενάμιση χρόνο από την έγκρισή του, το Πρόγραμμα  εξακολουθεί να παραμένει στα χαρτιά.

Επειδή είναι αδιανόητο να στερείται η ελληνική οικονομία πολύτιμων πόρων και κονδυλίων από αποκλειστική υπαιτιότητα της Ελληνικής Κυβέρνησης,

Επειδή οι συγκεκριμένοι πόροι αφορούν παραγωγικό τομέα της οικονομίας και έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα,

Επειδή το Πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και να δώσει προστιθέμενη αξία σε αλιευτικά προϊόντα στη νησιωτική και παραθαλάσσια Ελλάδα,

Επειδή το Πρόγραμμα καλύπτει παρεμβάσεις που αφορούν και σε αλιεύματα εσωτερικών – γλυκών υδάτων,

Επειδή στη Δυτική Μακεδονία και στο Νομό Κοζάνης υπάρχουν προϋποθέσεις και σημαντικό ενδιαφέρον για τέτοιου είδους επενδύσεις σε γλυκά νερά,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Για ποιους λόγους έως σήμερα έχετε επιδείξει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην προκήρυξη μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας; Ποιος είναι ο προγραμματισμός σας για την εφαρμογή των προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων του ΕΠΑλΘ;

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο