Διαγραφή υποθέσεων φόρων κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών – Απαλλαγές και για τον τελευταίο κάτοχο

Eordaialive Team
5λ ανάγνωσης
Διαγραφή υποθέσεων φόρων κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών – Απαλλαγές και για τον τελευταίο κάτοχο

Διαγραφή υποθέσεων φόρων κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών – Απαλλαγές και για τον τελευταίο κάτοχο


Διαγραφή φόρων κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, φέρνει εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή: Η συγκεκριμένη εγκύκλιος ουσιαστικά «σφραγίζει» τις προβλέψεις του πρόσφατου νόμου 5036/2023, μέσω του οποίου απαλείφεται, επιπλέον, η περίπτωση χορήγησης πιστοποιητικού για τη βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. ότι το Δημόσιο εξέπεσε του δικαιώματός του για την επιβολή φόρου λόγω παραγραφής! «Παγώνει» ακόμη οποιοσδήποτε έλεγχος πήγε να αρχίσει γι’ αυτές τις υποθέσεις!

Σε παραγραφή «πακέτου» υποθέσεων που αφορούν σε φόρους ακινήτων προχωρά η Εφορία! Παράλληλα, καταργούνται πιστοποιητικά που μέχρι πρότινος ζητούσε η Εφορία σε περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων!

Ποιες υποθέσεις ακινήτων μπαίνουν οριστικά στο αρχείο

Ποιες είναι όμως εκείνες οι υποθέσεις που μπαίνουν πια οριστικά στο αρχείο; Είναι όλες οι υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν από την 1η-1-2008.

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Συγκεκριμένα, σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης έως και την 31-12-2008 το δικαίωμα του δημοσίου για την επιβολή των φόρων έχει παραγραφεί.

Για τις υποθέσεις αυτές, εάν τυχόν εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ. δηλώσεις (αρχικές ή τροποποιητικές) φόρου κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής, οι οποίες κατά την 28/3/2023 δεν έχουν διεκπεραιωθεί και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, καμία ενέργεια δεν γίνεται από τις Δ.Ο.Υ. και οι σχετικές δηλώσεις τίθενται στο αρχείο.

«Παγώνουν» έλεγχοι για «πακέτο» υποθέσεων ακινήτων

Ακόμη, για τις υποθέσεις αυτές, από την 28η Μαρτίου 2023, δεν μπορεί να εκδοθεί εντολή ελέγχου ή να διενεργηθεί έλεγχος ή να κοινοποιηθούν πράξεις προσδιορισμού φόρου, ενώ οι υποθέσεις που τυχόν εκκρεμούν για φορολογικό έλεγχο τίθενται στο αρχείο.

Μάλιστα, κατά τον υπολογισμό του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών σε υποθέσεις, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από 28/03/2023, δεν συνυπολογίζονται προγενέστερες δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες είχαν συσταθεί έως και 31-12-2008.

Επίσης, στις υποθέσεις αυτές από την 28/3/2023 προβλέπεται η κατάργηση του πιστοποιητικού που βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει οφειλή φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς ή γονικής παροχής σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μεταβιβάζονται με πώληση ακίνητα που αποκτήθηκαν από τους πωλητές με κληρονομιά ή δωρεά ή γονική παροχή.

Κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο μεταβιβάζεται η κυριότητα ακινήτου ή συνιστώνται εμπράγματα δικαιώματα με επαχθή αιτία σε ακίνητο, που αποκτήθηκε αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, δεν απαιτείται πλέον προσάρτηση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών-Δωρεών-Γονικών Παροχών, στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο, περί καταβολής ή μη οφειλής των οικείων φόρων, αλλά γίνεται ρητή μνεία από τον συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο ότι έχει υποβληθεί από τον υπόχρεο, η κατά περίπτωση δήλωση (φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής).

Επίσης, στις περιπτώσεις αυτές καταργείται η διαδικασία παρακράτησης του οφειλόμενου φόρου από το τίμημα της πώλησης και απόδοσής του στη Δ.Ο.Υ. από τον συμβολαιογράφο.

Ποια πιστοποιητικά συνεχίζουν να προσκομίζονται

Ωστόσο, αντί του πιστοποιητικού προσκομίζεται:

  • Για τις κτήσεις αιτία θανάτου, ληξιαρχική πράξη θανάτου από την οποία να προκύπτει ότι, ο θάνατος του κληρονομουμένου ή δωρητή αιτία θανάτου επήλθε μέχρι και την 31.12.2008, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου ότι δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.
  • Για τις δωρεές εν ζωή και γονικές παροχές, αντίγραφο του οικείου συμβολαίου που συντάχθηκε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2008 ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου που συνέταξε το συμβόλαιο ότι, τούτο συντάχθηκε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2008, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου (και όχι του συμβολαιογράφου) ότι δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης

Στις λοιπές περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής ή κληρονομιάς εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση προσάρτησης του σχετικού πιστοποιητικού.

Απαλλαγές για τον τελευταίο κάτοχο

Επίσης, απαλλάσσεται από την αλληλέγγυα με τον αρχικό υπόχρεο ευθύνη, ο τελευταίος κάτοχος, ο οποίος έχει αποκτήσει με σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας το βαρυνόμενο με φόρο κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ακίνητο.

Δηλαδή, ο τελευταίος κάτοχος (αγοραστής του ακινήτου), δεν ευθύνεται πλέον για την πληρωμή του τυχόν φόρου (κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής), ο οποίος έχει βεβαιωθεί σε βάρος του πωλητή του ακινήτου.

Η ευθύνη του τελευταίου κατόχου εξακολουθεί να ισχύει στις λοιπές περιπτώσεις και ειδικότερα όταν ο τελευταίος κάτοχος έχει αποκτήσει το ακίνητο με σύμβαση δωρεάς ή γονικής παροχής.

 

 

 

 

 

 

πηγή

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Ποιον από τους παρακάτω υποψήφιους βουλευτές θα έστελνες στη νέα Βουλή των Ελλήνων;

Loading ... Loading ...