Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι: Με 2 υποχρεωτικά rapid test την εβδομάδα από σήμερα στη δουλειά

Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι: Με 2 υποχρεωτικά rapid test την εβδομάδα από σήμερα στη δουλειά

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι: Με 2 υποχρεωτικά rapid test την εβδομάδα από σήμερα στη δουλειά

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το μέτρο που προβλέπει πως οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι θα πρέπει να κάνουν δύο rapid test την εβδομάδα για να μπορούν να εισέλθουν στο χώρο εργασίας τους.

Μάλιστα, όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν ήδη πραγματοποιήσει το πρώτο διαγνωστικό έλεγχο πριν την προσέλευση σήμερα στην εργασίας τους.

Υπενθυμίζεται πως υπόχρεοι για rapid test με δικά τους έξοδα είναι:

 • Όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που δεν είναι εμβολιασμένοι (14 ημέρες μετά την τελευταία ή τη μοναδική δόση) που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με πρακτική άσκηση.
 • Οι καταρτιζόμενοι/μαθητευόμενοι/σπουδαστές των δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών και οι φοιτητές των ΑΕΙ που διεξάγουν πρακτική άσκηση ή μαθητεία στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας σε φορείς του ιδιωτικού τομέα.
 • Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ που απασχολούνται σε Δήμους, Περιφέρειες κλπ.

 

 

Πότε εξαιρούνται οι ανεμβολίαστοι από το μέτρο

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων  ημερών τον εμβολιασμό, ή έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου προ τουλάχιστον επίσης 14 ημερών.

Παράλληλα, από το μέτρο εξαιρούνται και όσοι έχουν νοσήσει από κορονοϊό COVID-19, χωρίς να έχουν παρέλθει εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από τη θετική διάγνωση, και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης.

Συνεπώς ο ανεμβολίαστος δεν υποχρεούται να κάνει δύο διαγνωστικούς ελέγχους την εβδομάδα είναι αυτή να έχει νοσήσει το τελευταίο 6μηνο.

Επίσης ως νόμιμη δικαιολογία λογίζονται:

 • Τηλεργασία.
 • Νόμιμη άδεια.

Το κόστος και οι καμπάνες

Στα 80 ευρώ το μήνα τουλάχιστον αυξάνεται το υποχρεωτικό κόστος των εργαζομένων που επιλέγουν να απέχουν από την διαδικασία του εμβολιασμού.

Δεδομένου ότι ισχύει διατίμηση των rapid test στα 10 ευρώ, σήμερα το κόστος που βαρύνεται ένας ανεμβολίαστος εργαζόμενος για να υπερασπίσει την επιλογή του και να μπορέσει να πάει νόμιμα στον φυσικό χώρο δουλειάς ανέρχεται στα 80 ευρώ το μήνα (20 ευρώ την εβδομάδα).

Έτσι για έναν μισθωτό του κατώτατου μισθού που παίρνει καθαρά 558 ευρώ θα πρέπει να δίνει σχεδόν το 15% του μισθού του, προκειμένου να παραμένει ανεμβολίαστος.

Προσοχή: Δωρεάν rapid test σε δημόσιες δομές μπορούν να κάνουν πλέον μόνο οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα ιατρικούς λόγους για να μην εμβολιαστούν. 

Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωσή τους για δυο rapid test την εβδομάδα με δικά τους έξοδα, απειλούνται με αυτόματα πρόστιμα για την παράλειψη των δύο ελέγχων 600 ευρώ ανά εβδομάδα, ενώ οι μισθωτοί μερικής απασχόλησης αντιμετωπίζουν πρόστιμο έως και 300 ευρώ ανά εβδομάδα.

Το πρόστιμο θα κοινοποιείται στην διεύθυνση κατοικίας, στην εργασία, με email αλλά και στον εργοδότη Ο εργαζόμενος μπορεί να κάνει αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά ένσταση εντός 5 ημερών. Η ένσταση εξετάζεται εντός 15ημέρου και εφόσον απορριφθεί το πρόστιμο βεβαιώνεται και αποστέλλεται στη ΔΟΥ κατοικίας του παραβάτη.  

 

Διαδικασία ελέγχου

Η διαδικασία ελέγχου και η επιβολή προστίμων θα γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται επιτόπιος έλεγχος των επιθεωρητών.

 • Τα διαγνωστικά κέντρα υποχρεούνται εντός 24ωρου να στέλνουν ηλεκτρονικά το αποτέλεσμα στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 (ΗΔΙΚΑ).
 • Το σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο Ασθενών και το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμού. Έτσι διαμορφώνεται το ιστορικό εμβολιασθέντων και το ιστορικό διαγνωστικών ελέγχων.
 • Ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει μια νέα υπεύθυνη δήλωση κάθε εβδομάδα.

Λήγει η προθεσμία και για τους εργοδότες

Σήμερα στις 24:00 λήγει και η προθεσμία υποβολής της δήλωσης των εργοδοτών για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενούς τους, για τις εβδομάδες αναφοράς 18-24 Οκτωβρίου και 25-31 Οκτωβρίου.

Τα πρόστιμα με τα οποία κινδυνεύουν οι εργοδότες είναι τα εξής:

 • 2.000€ αν δεν υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση
 • 10.000€ αν υποβάλλουν ψευδή δήλωση
 • 1.500 ευρώ – όσοι απασχολούν εργαζόμενο με θετικό rapid test.
 • 300 ευρώ άπαξ – εάν ο εργοδότης δεν ενημερώσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους εργαζομένους του για την υποχρέωση διενέργειας rapid test

Σχετικά με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης επιχειρήσεων –εργοδοτών διευκρινίζονται τα εξής:

 

Α) Στη στήλη «Λόγοι δικαιολογημένης μη διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόσησης», προστίθενται οι ακόλουθες τρεις τιμές:

(ε) Μη παροχή εργασίας με φυσική παρουσία για άλλους λόγους 

(στ) Έχει υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο που καλύπτει την εβδομάδα αναφοράς

(ζ) Κατοχή πιστοποιητικού νόσησης εν ισχύ, σύμφωνα με την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού

Β) Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να εξαιρούνται οριστικά από την προσυμπλήρωση στο εν λόγω έντυπο (μενού: μητρώα – στοιχεία προσωπικού) , οι ακόλουθες περιπτώσεις εργαζομένων, που τυχόν εμφανίζονται στο σύστημα ως υπόχρεοι διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης:

– περιπτώσεις εργαζομένων για τους οποίους έχει επέλθει η λύση της σύμβασης εργασίας τους (με καταγγελία ή με οικειοθελή αποχώρηση)

– περιπτώσεις εργαζομένων που έχουν αποβιώσει

Γ) Επισημαίνεται ότι δίνεται η δυνατότητα διαγραφής και μη συμπεριληψής τους στην  υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, των εργαζομένων που δεν είναι υπόχρεοι σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ΄αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 Κ.Υ.Α. (π.χ. εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προ 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και εμφανίζονται ως υπόχρεοι διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου). Επίσης δίνεται η δυνατότητα ορθής επανάληψης του εντύπου εντός της ταχθείσας προθεσμίας υποβολής.

Δ) Για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός χρόνος εργασίας τους εβδομαδιαίως και ως εκ τούτου ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ΄αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 Κ.Υ.Α. για τις περιπτώσεις μειωμένης απασχόλησης.

Ε) Επιχειρήσεις-Εργοδότες εργαζομένων για τους οποίους δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε4 στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», όπως για παράδειγμα περιπτώσεις εργατών γης, αλιεργατών και εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες ιδιωτικών οικοδομικών έργων, δεν έχουν υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 Κ.Υ.Α..

Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Κρεοπωλείο Παπαδημητρίου Κοζάνη
Γρηγοριαδης Ζαχος Κοζάνη
Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Κρεοπωλείο Λουκάς Πτολεμαΐδα Εορδαία
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida