apozimiosi

Την κατάργηση των αποζημιώσεων στον ιδιωτικό τομέα θέλουν οι εργοδότες

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ζήτημα κατάργησης των αποζημιώσεων στον ιδιωτικό τομέα θέτουν οι εκπρόσωποι των εργοδοτών, ως αντιστάθμισμα στην διάταξη του νέου νόμου που θεσπίζει την έννοια της  αιτιολογημένης απόλυσης στην λύση της εργασιακής σχέσης των εργαζομένων.

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο από τη Βουλή, θεσπίζεται το καθολικό δικαίωμα όλων των εργαζομένων να μη λύεται η εργασιακή τους σχέση χωρίς βάσιμο λόγο.

Σύμφωνα με την διάταξη, προστίθεται ως όρος για την εγκυρότητα της καταγγελίας, πέραν της καταβολής αποζημίωσης κλπ, η συνδρομή βάσιμου λόγου. Ακριβέστερα, ο εργοδότης θα πρέπει να επικαλεσθεί και φέρει το βάρος απόδειξης για τη συνδρομή τέτοιου λόγου στο πλαίσιο της δίκης.

Υψώνεται έτσι ισχυρή ασπίδα προστασίας στις αναιτιολόγητες απολύσεις και μετατοπίζεται η λύση της εργασιακής σχέσης από την απόλυτη πρωτοβουλία του εργοδότη («αναιτιώδης» καταγγελία) στην ανάγκη αιτιολόγησής της με βάση είτε την συμπεριφορά, ή τις ικανότητες του εργαζόμενου, είτε τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης.

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας (απόλυση) είναι δικαίωμα του εργοδότη και ναι μεν είναι αναιτιώδης, ωστόσο το δικαίωμα αυτό δεν είναι ανεξέλεγκτο, εφόσον δεν πρέπει να φτάνει στα όρια της κατάχρησης δικαιώματος.

Στο πλαίσιο της δίκης, ο εργοδότης είναι στην ουσία υποχρεωμένος να εκθέσει με πλήρη λεπτομέρεια όλους τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφασή του να απολύσει τον μισθωτό.

«Δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους να διεκδικήσουν επαρκή αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης δίχως βάσιμο λόγο, εκτός από την αποζημίωση που καταβάλλεται λόγω της απόλυσης, ενώ με την επερχόμενη ακυρότητα της καταγγελίας, αποκτούν το δικαίωμα επιστροφής στην εργασία και καταβολής του μισθού τους (μισθοί υπερημερίας)» επισημαίνει η εργατολόγος Σοφία Παπαστεργίου.

Η νέα διάταξη του νόμου ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών από τους εργοδοτικούς φορείς, με τον ΣΕΒ να επιμένει πως η κυβέρνηση επιχειρεί να επιβάλει στους εργοδότες διπλή υποχρέωση:

– της δικαιολογίας / αιτιολόγησης της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του μισθωτού και
– της καταβολής αποζημίωσης, ακόμα και αν η καταγγελία οφείλεται σε σοβαρό λόγο – σε υπαιτιότητα του εργαζομένου.

«Το γεγονός αυτό δημιουργεί υπέρμετρα και αδικαιολόγητα κόστη στις επιχειρήσεις και αποτελεί αντικίνητρο στους εργοδότες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν νέες θέσεις εργασίας, και οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ένα ήδη δύσκαμπτο και μη φιλικό προς νέες επενδύσεις επιχειρηματικό περιβάλλον» τονίζουν υψηλόβαθμοι παράγοντες του Συνδέσμου.

Στην ελληνική αγορά εργασίας κάθε μήνα υπάρχουν κατά μέσο όρο περίπου 100.000 – 120.000 καταγγελίες συλλογικών συμβάσεων, μεγάλο ποσοστό εκ των οποίων δημιουργούν μια τεράστια ανεκτέλεστη παραγγελία ως δικαστικές υποθέσεις.

Σύμφωνα με τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, ήδη με τον υφιστάμενο νόμο προβλεπόταν τρίμηνο για να προσφύγει για την ακυρότητα ο εργαζόμενος και εξάμηνο προκειμένου να προσφύγει για την αποζημίωση.

Με τη νέα διάταξη όλες αυτές οι υποθέσεις θα καταλήξουν στη Δικαιοσύνη, αναστέλλεται αυτή η αποσβεστική προθεσμία και γίνεται αόριστη διότι, με τη νέα ρύθμιση, παρεμβάλλεται το ΣΕΠΕ που πρέπει να διατυπώσει γνώμη επί της διαφοράς και στη συνέχεια αρχίζει η αποσβεστική προθεσμία.

«Αν η κυβέρνηση έχει σκοπό να εισάγει σύστημα αιτιολογημένης απόλυσης θα πρέπει να προβεί σε μία συνολική, και δη ριζική, αναμόρφωση του δικαίου απόλυσης, που να αντιμετωπίζει τόσο το ζήτημα της αιτίας της απόλυσης, όσο, και, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της καταβολής νόμιμης αποζημίωσης, όχι κατ ανάγκη στην κατεύθυνση της κατάργησής της, αλλά του εξορθολογισμού, τόσο του καταβαλλόμενου ποσού όσο και των περιπτώσεων που θα πρέπει να καταβάλλεται» αναφέρει ο ΣΕΒ, «σκληραίνοντας» την κόντρα με την κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας.

Κοινοποιήστε το άρθρο