Τι αποζημίωση δικαιούστε σε περίπτωση απόλυσης (πίνακες)

Τι αποζημίωση δικαιούστε σε περίπτωση απόλυσης (πίνακες)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την απόλυση το τελευταίο διάστημα, αφού εν πανδημίας μια σειρά από επιχειρήσεις προχωρούν σε μείωση προσωπικού. Αύξηση του αριθμού των ανέργων προέβλεψε και ο διοικητής του ΟΑΕΔ.

Μπροστά σε αυτές τις συνθήκες καλό θα είναι οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τι δικαιούνται σε πέριπτωση απόλυσης.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(Ν. 2112/1920, Ν. 3198/55,  Ν. 3899/2010 &  Ν.4093/2012)

Υπολογίστε ONLINE Tην Αποζημίωση σας

Καταγγελία ΧΩΡΙΣ προειδοποίηση

Καταγγελία ΜΕ προειδοποίηση.

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Ποσό αποζημιώσεως

Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως

χρόνος προειδο­ποίησης

Ποσό αποζημιώσεως

Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως

έτος συμπλ. έως έτη

μηνών

  1 μήνας

μηνός

έτη συμπλ. έως έτη

μηνών

  2 μήνες

μηνός

έτη συμπλ.έως έτη

μηνών

μήνες

1 1/2 μηνός
έτη συμπλ.έως έτη

μηνών

μήνες

1 1/2 μηνός
έτη συμπλ.έως έτη

μηνών

μήνες

μηνών
έτη συμπλ έως 10 έτη

μηνών

μήνες

2 1/2 μηνών
10 έτη συμπληρωμένα

μηνών

μήνες

μηνών
11 έτη συμπληρωμένα

μηνών

μήνες

3 1/2 μηνών
12 έτη συμπληρωμένα

μηνών

μήνες

μηνών
13 έτη συμπληρωμένα

μηνών

μήνες

4 1/2 μηνών
14 έτη συμπληρωμένα

10 μηνών

μήνες

μηνών
15 έτη συμπληρωμένα

11 μηνών

μήνες

5 1/2 μηνών
16 έτη συμπληρωμένα και άνω

12 μηνών

μήνες

μηνών
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη (αφορά ιδιωτ. υπαλλήλους που την 12-11-­2012 έχουν συμπληρώσει 17 έτη και άνω)

Κατά τον κάτωθι υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ

Κατά τον κάτωθι υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ

17 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 1 μηνός

μήνες

μηνών

+ 1/2 μηνός

18 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 2 μηνών

μήνες

μηνών

+ 1 μηνός

19 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 3 μηνών

μήνες

μηνών

+ 1 1/2 μηνός

20 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 4 μηνών

μήνες

μηνών

+ 2 μηνών

21 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 5 μηνών

μήνες

μηνών

+ 2 1/2 μηνών

22 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 6 μηνών

μήνες

μηνών

+ 3 μηνών

23 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 7 μηνών

μήνες

μηνών

+ 3 1/2 μηνών

24 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 8 μηνών

μήνες

μηνών

+ 4 μηνών

25 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 9 μηνών

μήνες

μηνών

+ 4 1/2 μηνών

26 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 10 μηνών

μήνες

μηνών

+ 5 μηνών

27 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 11 μηνών

μήνες

μηνών

+ 5 1/2 μηνών

28 έτη συμπληρωμένα και άνω

12 μηνών

+ 12 μηνών

μήνες

μηνών

μηνών

  • Στο σύνολο των μισθών της αποζημίωσης προσαυξάνεται κατά 1/6.  Τέλος ισχύει το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α΄98) στο οποίο αναφέρεται ότι κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης δε λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα κατά το ποσό που υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό 30. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε 6.969,9 ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι, στην προκειμένη περίπτωση το ανωτέρω ποσό δεν προσαυξάνεται με την προσθήκη της αναλογίας των Δώρων Εορτών και του Επιδόματος Αδείας, γιατί αυτό αποτελεί πλέον το ανώτατο όριο των μηνιαίων αποδοχών για τον καθορισμό της οφειλόμενης αποζημίωσης. (άρθρο 5, παρ.1 Ν.3198/1955)
  • Για τον υπολογισμό της  αποζημίωσης από 12 μήνες συμπληρωμένοι έως και 16 έτη συμπληρωμένα λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, πριν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
  • Ιδιωτικοί υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου που στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4093/2012, έχουν συμπληρώσει δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη.
    Έτσι, αυτή η κατηγορία των εργαζομένων, εκτός της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω αποζημίωσης, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής τους, οποτεδήποτε και   αν   απολυθούν,   δικαιούται,   επιπλέον   αποζημίωση   που   αυξάνεται   κατά   ένα μηνιαίο μισθό για κάθε επιπλέον έτος υπηρεσίας μέχρι και 12 μηνιαίους μισθούς. Ειδικότερα:
    α) Χρόνος υπηρεσίας, για τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης, είναι εκείνος που συμπλήρωσε ο εργαζόμενος στον ίδιο εργοδότη στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4093/2012, οποτεδήποτε κι αν απολυθεί.
    β) Ο υπολογισμός της επιπλέον αυτής αποζημίωσης γίνεται βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα, πριν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Aκούστε μας LIVE! Ράδιο Καψούρα!

Θεατρικοποίηση των ιστορικών ποιημάτων της Παρθένας Τσοκτουρίδου από την Παναρκαδική Ομοσπονδία Τορόντο του Καναδά

iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida