Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΝ ΛΑϊΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ (ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ!). [Του Μητροπολίτη Μόρφου. ΑΞΙΟΣ!]

Eordaialive Team
23λ ανάγνωσης
Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΝ ΛΑϊΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ (ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ!). [Του Μητροπολίτη Μόρφου. ΑΞΙΟΣ!]
Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΝ ΛΑϊΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ (ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ!).
 [Του Μητροπολίτη Μόρφου. ΑΞΙΟΣ!]
Η ευθύνη ημών έναντι των ετεροδόξων!
«Οι άγιοι γνωρίζουν εκ πείρας…». Ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος είπε: «Γιατί δεν υπέγραψα το τελικό κείμενο “Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον», « Οι Άγιοι γνωρίζουν εκ πείρας, τι είναι Εκκλησία»!          
Θέματα : «Του μετά των ετεροδόξων διαλόγου, του τρόπου προσεγγίσεως τούτων και της ευθύνης ημών έναντι αυτών». Και προβληματισμοί: «Περ του τι εστ Εκκλησία, ποια τα μέλη αυτής και τις η ημετέρα ευθύνη προς τα μη αποτελούντα μέλη αυτής».
 Απαιτείται δογματικ σαφήνεια!
« Πανιερώτατος Μόρφου λοιπόν, «πόμενος τος γίοις Πατράσιν», κατέθεσε ενώπιον της Μεγάλης Συνόδου την Πίστιν των Πατέρων ημών και προφορικός και γραπτός. Στα της Πίστεως πρέπει να «ληθεύομεν ν γάπ». Και, κατά το Κυριακό λόγιο, «γνώσεσθε τν λήθειαν, κα λήθεια λευθερώσει μς».  Σε μία Μεγάλη Σύνοδο, όπως ήταν αυτή της Κρήτης, απαιτείται δογματική σαφήνεια του τί εστν Εκκλησία και τί ετερόδοξοι χριστιανοί».(Πηγή: aktinesblogspot).
 Οι Άγιοι γνωρίζουν εκ πείρας’  Τι είναι Εκκλησία.         
Ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος είπε: « κκλησία εναι ρατ κα όρατη… Ο γιοι γνωρίζουν κ πείρας τ συνύπαρξη ρατο κα οράτου στοιχείου τς κκλησίας . μφάνιση πολλν γίων σ ζντα θεούμενα μέλη τς κκλησίας δείχνει ατ τν πραγματικότητα. Γι ατ κα ληθιν γνώση το τί εναι κκλησία χουν σοι χουν προσωπικ μπειρία.»
Κριτήριο της γκυρότητος τν Μυστηρίων
Ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος είπε:  «Τ κριτήριο τς εγκυρότητος τν Μυστηρίων γι μς τος ρθοδόξους εναι τ ρθόδοξο Δόγμα, ν γι τος τεροδόξους εναι ποστολικ διαδοχή. Γι τν ρθόδοξη Παράδοση δν ρκε ν νάγουμε τν χειροτονία στος ποστόλους, λλ ν χουμε ρθόδοξο Δόγμα… που πάρχει ρθ διδασκαλία, πάρχει κα ρθπράξη. ρθοδοξία σημαίνει ρθ δόξα κα ρθ πράξη».
Η εμπιστοσύνη στους Αγίους Πατέρες.
Ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος είπε: << δ σιος πατρ μν Παΐσιος γιορείτης παγορεύει τ ξς βαρυσήμαντα: «Πολλο γιοι Μάρτυρες, ταν δν ξεραν τ δόγμα, λεγαν: ”Πιστεύω,τι θέσπισαν ο γιοι Πατέρες.” ν κάποιος τ λεγε ατό, μαρτυροσε. Δν ξερε δηλαδ ν φέρη ποδείξεις στος δικτες γι τν πίστη του κα ν τος πείση, λλ εχε μπιστοσύνη στοςγίους Πατέρες. Σκεφτόταν; ”Πς ν μν χω μπιστοσύνη στος γίους Πατέρες; Ατο ταν κα πι μπειροι κα νάρετοι κα γιοι. Πς γ ν δεχθ μία νοησία; Πς ν νεχθ ν βρίζη νας τος γίους Πατέρες;”
Ν χουμε μπιστοσύνη στν παράδοση. Σήμερα, δυστυχς, μπκε ερωπαϊκ εγένεια κα πνε ν δείξουν τν καλό. Θέλουν ν δείξουν νωτερότητα κα τελικ πνε ν προσκυνήσουν τν διάβολο μ τ δύο κέρατα. ”Μία θρησκεία,” σο λένε, ”ν πάρχη”, κα τ σοπεδώνουν λα. ρθαν κα σ’ μένα μερικο κα μο επαν: ” σοι πιστεύουμε στν Χριστό, ν κάνουμε μία θρησκεία”.”Τώρα εναι σάν ν μο λέτε”, τος επα, ”χρυσ κα μπακίρι, χρυσ τόσα καράτια κα τόσα πο τ ξεχώρισαν, ν τ μαζέψουμε πάλι κα ν τ κάνουμε να. Εναι σωστ ν τ νακατέψουμε πάλι; Ρωτστε ναν χρυσοχόο: «Κάνει ν νακατέψουμε τν σαβούρα μ τν χρυσό;» γινε τόσος γώνας, γι ν λαμπικάρη τ δόγμα.”
 Ο γιοι Πατέρες κάτι ξεραν κα παγόρευσαν τς σχέσεις μ αρετικό. Σήμερα λένε: ” χι μόνο μ αρετικό, λλ κα μ Βουδδιστ κα μ πυρολάτρη κα μ δαιμονολάτρη ν συμπροσευχηθομε. Πρέπει ν βρίσκωνται στς συμπροσευχές τους κα στ συνέδρια κα ο ρθόδοξοι. Εναι μία παρουσία.” Τί παρουσία; Τ λύνουν λα μ τν λογική κα δικαιολογον τ δικαιολόγητα. Τερωπαϊκ πνεμα νομίζει τι κα τ πνευματικά θέματα μπορον ν μπον στν Κοινή γορά>>.
Όποιος απομακρυνθεί από την πίστη αυτή, δεν θα σταθεί!!!
Ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος είπε: <<Τέλος, παραθέτομεν βαρυσήμαντον κείμενον πιστολς το μεγάλου κα συγχρόνου σίου Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ, δρυτο τς ν σσεξγγλίας Πατριαρχικς μονς το Τιμίου Προδρόμου. «δ μως θέλω ν π κα λίγα λόγια γι τ γεγονς τι μι σημαντικ μερίδα το χριστιανικο κόσμου κλίνει σήμερα ν ποδεχθε μι π τς πι πικίνδυνες αρέσεις (Σ.Ε.: Γέρων ννοε νταθα τν Οκουμενιστικν Συγκριτισμόν). Ατ ξεκιν π τ διαπίστωση τι δθεν στς μέρες μας δν πάρχει οτε μι κκλησία πο ν χει διαφυλάξει πλήρως τν λήθεια τς διδαχς το Χριστο· τι καμι κκλησία δν κατέχει σ πόλυτο βαθμ τ γνώση το μυστηρίου τς γίας, χαρισματικς χριστιανικς ζως σ θικ κα σκητικπίπεδο· τι πολλς π τς κκλησίες, πο ποκαλονται χριστιανικές, χουν ση χάρη, κα γι’ ατ φείλει ν πέλθει νωση τν κκλησιν μ βάση κάποιον κοιν γι λες παρονομαστή.
να π τ πι συχν ρωτήματα, πο τυχαίνει ν ντιμετωπίζουμε, εναι τ ρώτημα ποιός σώζεται κα ποιός χι. Ο νθρωποι ατο συνήθως σκέπτονται τι σώζεται χι μόνο ρθόδοξος (σύμφωνα μ τ διδασκαλία τς ρθοδόξου κκλησίας) μόνο Καθολικς (σύμφωνα μ τ διδασκαλία τν Ρωμαιοκαθολικν), λλ κα λοι ο νάρετοι νθρωποι πο πιστεύουν στν Χριστό. ποψη ατ πέρασε π τος Προτεστάντες κα στος πιστος τν πολοίπων κκλησιν. πάρχουν πολλο μεταξ τν ρθοδόξων, πο ποστηρίζουν τν ποψη ατή. Μερικο μάλιστα σκέπτονται τι οτε μι π τς πάρχουσες κκλησίες δν μπορε ν δεχθε τ πλήρωμα τς γνώσεως κα τς χάριτος, γιατ κάθε μι π ατς κατ τν να τν λλο βαθμ χει παρεκκλίνει π τν λήθεια.
Ο διοι πάντοτε πιστεύουν τι μόνο τώρα, στ τέλη τν αώνων, συνέλαβαν πλήρως τ πνεμα τς διδαχς το Χριστο κα μέχρι τώρα λος χριστιανικς κόσμος, στ ρο τόσων αώνων,βρισκόταν σ πλάνη. Λένε τι τώρα ρθε καιρός, πο πρέπει ν νωθον λα τ διχασμένα μέρη σ μι παγκόσμια κα ποστολικ κκλησία. Ατή, σύμφωνα μ τος διους, θ κατέχει τν πλήρη λήθεια π λες τς πόψεις, ν κατ τν (παραπάνω) νωση γίνει ποδεκτ μόνο κενο πο ποτελε κοιν χαρακτηριστικ γι λες τς κκλησίες.
λλοι πάλι, φαινόμενο κόμη χειρότερο, διαλογίζονται στς καρδιές τους γι κάποιο εδος ψηλο μυστικισμο, πο περβαίνει τ ρια τς κκλησιαστικς ντιλήψεως τς χριστιανικς θρησκείας,στε… δν θέλω οτε ν ναφερθ περισσότερο σ λα ατά. πιθυμ μόνο κλείνοντας τ θέμα ατ ν π παρενθετικ τι πολ θ θελα (κα γι’ ατ προσεύχομαι στν Θε) σες ν μπλανηθετε μ λα ατά, λλ ν πιστεύετε κράδαντα μ τν καρδι κα μ τν νο τι πάρχει πάνω στ γ κείνη Μία, Μοναδικ κα ληθιν κκλησία πο δρυσε Κύριος. κκλησία ατδιατηρε λώβητη κα κέραιη τ διδασκαλία το Χριστο (κα χι ξεχωριστ μέλη της), κατέχει τ πλήρωμα τς γνώσεως κα τς χάριτος κα εναι λάθητη.
 κενο πο γι μερικος δν φαίνεται ν εναι πλήρης διδασκαλία, δν εναι τίποτε λλο, παρ δυνατότητα γι πιστημονικ πεξεργασία πο προσφέρει περιόριστος κανεξάντλητος πλοτος της. Ατ μως δν συγκρούεται καθόλου μ ,τι επαμε παραπάνω γι τν κατοχ το πληρώματος τς γνώσεως.
διδασκαλία τς κκλησίας, πο λαβε τν τελική της μορφ π τς Οκουμενικς Συνόδους, δν πιδέχεται καμι λλαγή. λη μετέπειτα πιστημονικ ργασία πρέπει παραίτητα ν συμφωνεμ ,τι δη δόθηκε στ θεία ποκάλυψη κα διατυπώθηκε στ διδαχ τν Οκουμενικν Συνόδων τς κκλησίας. Τ διο σχύει κα γι τ χάρη. Τ πλήρωμα τς χάριτος, μπορε ν κατέχει μόνο μία κα μοναδικ κκλησία. λες μως ο λλες κκλησίες διαθέτουν χάρη ξαιτίας τς πίστεως στν Χριστό, χι μως στν πληρότητα. Μπορομε ν πιστεύουμε τι κα στς μέρες μας κόμηπάρχουν νθρωποι, πο κατ τ χάρη το γίου Πνεύματος εναι σοι μ τος μεγάλους γίους τς κκλησίας τν ρχαίων χρόνων (τ λέω σ σχέση μ ,τι τυχε ν κούσω γι μερικοςνθρώπους στ Ρωσία), γιατ Χριστς εναι ”χθς κα σήμερον ατς κα ες τος αἰῶνας”. λα ατ εναι λήθεια. ποιος πομακρυνθε π τν πίστη ατή, δν θ σταθε>>.
 
<<Παναγιώτατε, γιοι Προκαθήμενοι, γιοι ρχιερες, ν Χριστ δελφοί
 Ἐὰν θέλωμεν ν εμεθα τ ληθεί «πόμενοι τος γίοις Πατράσι», πρέπει ν λάβωμεν σοβαρς π ψιν τν θεολογικν κα ν Πνεύματι γί μπειρίαν ατν. Καί, μία Σύνοδος, ς παροσα, ποία θέλει ν εναι γία κα Μεγάλη, πρέπει ναντιρρήτως ν λάβει π ψιν τος γίους κα μεγάλους τς Πίστεως μν…. Δι ν μν ταλαιπωρήσω λοιπν μς μετ μετέρων λόγων, προέκρινα ν παραθέσω μν τν φωτίζουσαν κα συνετίζουσαν π το πρς ξέτασιν θέματος γιοπνευματικν μπειρίαν συγχρόνων γίων μορφν τς μις, γίας, καθολικς κα ποστολικς κκλησίας.
 Ατούμενοι τς μετέρας εχάς, διατελομεν.  Μετ τς ν Χριστ δελφικς γάπης. Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος. ( ν Κολυμπαρί Κισάμου τς Κρήτης, τ 24.06.2016)>>.
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
«Όποιος απομακρυνθεί από την πίστη αυτή, δεν θα σταθεί» (Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ).
 
-Ας γίνει η καλή αφορμή! –
<< Η κακία του κόσμου, προς την «Μίαν αγίαν καθολική και αποστολική Εκκλησία» μας, ας γίνει η καλή αφορμή  για να βάλουμε εναντίον του μόνου «Ανθρωποκτόνου».Αδελφοί μου ας δεχτούμε αυτό το ”δώρο” που και στις μέρες μας, δίνεται από τον Ουρανό στα χέρια μας. Μπορούμε όλοι μαζί να νικήσουμε αυτόν τον «Καινοφανή Θεό» της νέας αταξίας. Να νικήσουμε την παρουσία του, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το κίνημα της Ανταρσίας της Εποχής μας, της Πανθρησκείας, όσο και αν μας φαίνεται δύσκολο! Στον Ιερό αυτό αγώνα των Ορθοδόξων Χριστιανών… και στο πλευρό μας, συμφέρει να σταθούν όλα τα «άπειρα»  έθνη, οι «γλώσσες» καθώς και οι «άπειροι βασιλείς», ώστε από την Το ”κακό” των ημερών μας, και τα μικρά παιδιά του Χριστού, είναι σε θέση να το αντιπαλέψουν, και μόνο με το «Πιστεύω…»!
Γράψαμε για την ανάγκη ενός Μωυσέως (δηλαδή, ενός ανθρώπου καλής θελήσεως, από κάθε φυλή και έθνος!)! Στην εβραϊκή, Μωυσής σημαίνει «Αυτός που Ανασύρθηκε, που Σώθηκε από το Νερό» αλλά και «Εκείνος που Ανασύρει»…. Στο πρώτο Βιβλίο της Αγίας Γραφής, ο Μωυσής έγραψε: «Τω δε Αδάμ ουχ ευρέθη βοηθός όμοιος αυτώ. 21 και επέβαλεν ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ, και ύπνωσε’ και έλαβε μίαν των πλευρών αυτού και ανεπλήρωσε σάρκα αντ’  αυτής. 22 και ωκοδόμησεν ο Θεός την πλευράν, ην έλαβεν από του Αδάμ, εις γυναίκα…»(Γένεση. Κεφ. 2, 19-22).        
 Ο μαθητής της Αγάπης τέλος, ο Ιωάννης, γράφει: «1 Καθένας που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός έχει γεννηθεί από το Θεό, και καθένας που αγαπά τον γεννήτορα αγαπά και τον γεννημένο από αυτόν.
2 Με αυτό γνωρίζουμε ότι αγαπούμε τα τέκνα του Θεού: όταν αγαπούμε το Θεό και κάνουμε τις εντολές του. 3 Γιατί αυτή είναι η αγάπη προς το Θεό: το να τηρούμε τις εντολές του. Και οι εντολές του δεν είναι βαριές,
4 γιατί καθετί που έχει γεννηθεί από το Θεό νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη που νίκησε τον κόσμο: η πίστη μας. 5 Ποιος, λοιπόν, είναι αυτός που νικά τον κόσμο παρά μόνο εκείνος που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού;» (Επιστ. Ιωάν. Α΄, Κεφ. 5)>>
Αδελφοί μου, όσοι είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ας μην γελιόμαστε, όταν λέμε ότι αγαπούμε το Θεό, να «κάνουμε» και «τις εντολές του», το δυνατόν!
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ
ΠΤΟΛΕΜΑϊΔΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Ποιον από τους παρακάτω υποψήφιους βουλευτές θα έστελνες στη νέα Βουλή των Ελλήνων;

Loading ... Loading ...