Πως ξαναμπήκε στο τσεπάκι η «κόκκινη κάρτα» του ΑΔΜΗΕ για τη συμμετοχή του Ορυχείου Αμυνταίου στη διακοψιμότητα

Eordaialive Team
6λ ανάγνωσης
Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης Πως ξαναμπήκε στο τσεπάκι η «κόκκινη κάρτα» του ΑΔΜΗΕ για τη συμμετοχή του Ορυχείου Αμυνταίου στη διακοψιμότητα

Αχός πολύς σηκώθηκε σχετικά με τη συμμετοχή του Ορυχείου Αμυνταίου στην πρόσφατη δημοπρασία διακοπτόμενου φορτίου, καθώς η καταστροφή που υπέστη το Ορυχείο το καλοκαίρι έκανε πολλούς να είναι -τουλάχιστον- επιφυλακτικοί για το κατά πόσο το Ορυχείο μπορεί πράγματι να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η συμμετοχή στο μηχανισμό διακοψιμότητας.

Πολλοί, μάλιστα, παρατήρησαν ότι στις 16 Φεβρουαρίου, ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε ότι το Ορυχείο Αμυνταίου δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στην επικείμενη δημοπρασία διακοπτόμενου φορτίου.

Βάσει του Κανονισμού Δημοπρασιών για την Παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, καταναλωτές για τους οποίους ο ΑΔΜΗΕ έχει διαπιστώσει ότι η Μέγιστη Ισχύς Εξαμήνου είναι μικρότερη από το 50% της Μέγιστης Ιστορικής Ισχύος, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επικείμενη δημοπρασία.

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

 

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

 

Ακολούθησε μας στο Twitter

 

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Επικαλούμενος τη συγκεκριμένη παράγραφο του Κανονισμού, ο ΑΔΜΗΕ αρχικά απέκλεισε το Ορυχείο Αμυνταίου από τη δημοπρασία. Προφανώς, ο λόγος για τον οποίο η Μέγιστη Ισχύς Εξαμήνου του Ορυχείου Αμυνταίου είναι μικρότερη από το 50% της Μέγιστης Ιστορικής Ισχύος έχει να κάνει με τη μεγάλη καταστροφή που υπέστη το καλοκαίρι.

Ο ίδιος κανονισμός, όμως, δίνει δικαίωμα στους αρχικώς αποκλεισθέντες καταναλωτές, να υποβάλλουν στον ΑΔΜΗΕ, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας, έκθεση αιτιολόγησης με την οποία δικαιολογείται η ανωτέρω απόκλιση και η πραγματική δυνατότητα προσφοράς του Δηλωθέντος Φορτίου Δημοπρασίας για την περίοδο που αφορά η επικείμενη δημοπρασία.

Σε μια τέτοια περίπτωση, μαζί με αυτή την έκθεση αιτιολόγησης, πρέπει να υποβληθεί στον ΑΔΜΗΕ και νέο Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας, καθώς και εκτίμηση της Μέγιστης Ισχύος που θα καταγραφεί κατά την περίοδο αναφοράς της Δημοπρασίας (Εκτίμηση Μέγιστης Ισχύος). Αυτή η Εκτίμηση Μέγιστης Ισχύος υποκαθιστά την Μέγιστη Ιστορική Ισχύ για το υπόλοιπο ημερολογιακό έτος.

Πράγματι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ΔΕΗ υπέβαλε τέτοια έκθεση, εξηγώντας τους λόγους της απόκλισης και δηλώνοντας την πραγματική δυνατότητα προσφοράς του δηλωθέντος φορτίου, αναλαμβάνοντας έτσι την ευθύνη ότι το Ορυχείο Αμυνταίου μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της υπηρεσίας διακοπτόμενου φορτίου.

Εξ ου και ο ΑΔΜΗΕ τελικά ήρε τον αποκλεισμό και συμπεριέλαβε το Ορυχείο Αμυνταίου στον τελικό κατάλογο συμμετεχόντων στη δημοπρασία, τον οποίο ανακοίνωσε στις 21 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, με βάση τα αποτελέσματα της τελευταίας δημοπρασίας (για το διάστημα 01/03/2018-31/05/2018), το Ορυχείο Αμυνταίου θα δίνει μέγιστο διακοπτόμενο φορτίο 3,4MW σε τιμή 56.600€/ΜW-έτος, καθώς και 3MW σε τιμή 44.000€/ΜW-έτος.

Οι ποσότητες αυτές είναι ίδιες με αυτές που προέκυψαν από τη δημοπρασία του Ιανουαρίου (για το διάστημα 17/01/2018-28/02/2018), με τιμές τότε 55.000 και 42.000 αντίστοιχα.

Χρειάζεται, βέβαια, να σημειωθεί ότι μπροστά στη δημοπρασία του Ιανουαρίου δεν είχε δημοσιοποιηθεί από τον ΑΔΜΗΕ απόφαση που να αφαιρούσε από το Ορυχείο Αμυνταίου το δικαίωμα συμμετοχής στην επικείμενη τότε δημοπρασία.

Η ΔΕΗ εγγυάται για τα διαθέσιμα αποθέματα λιγνίτη

Πάντως, λόγω της ιδιαιτερότητας των ορυχείων, ο Κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, για να λάβουν μέρος στις δημοπρασίες για τον Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 1 καταναλωτές που εκπροσωπούν καταναλώσεις ορυχείων λιγνίτη, θα πρέπει, πέραν όλων των υπολοίπων απαιτήσεων, να υποβάλλουν άπαξ στον ΑΔΜΗΕ Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι, σε περίπτωση κατακύρωσής τους, θα έχουν διαρκώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου, κατάλληλο απόθεμα λιγνίτη εξορυγμένο και έτοιμο για διάθεση στους λιγνιτικούς σταθμούς με τους οποίους συμβάλλονται, σε ποσότητα που επαρκεί για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των εν λόγω λιγνιτικών σταθμών για τουλάχιστον δύο σαρανταοκτάωρα.

Εφόσον δεν υποβληθεί τέτοια δήλωση, οι καταναλωτές αυτοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο στον Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 2.

Ο Κανονισμός προβλέπει επίσης ότι, σε περίπτωση που οι καταναλωτές αυτοί υποβάλουν δήλωση για το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας για συμμετοχή τους στον Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 1 χωρίς την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση, η δήλωση για το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας για συμμετοχή στον Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 1 δεν λαμβάνεται υπόψη και η προσφορά τους απορρίπτεται.

Δεδομένου ότι τελικά το Ορυχείο Αμυνταίου συμμετείχε στη δημοπρασία και για την ΥΔΦ1 και για την ΥΔΦ2, αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΗ εγγυάται ότι υπάρχουν διασφαλισμένες, παρά την καταστροφή που υπέστη το Ορυχείο, οι απαιτούμενες ποσότητες λιγνίτη.

Αν πέσουν έξω οι εκτιμήσεις της ΔΕΗ, το Αμύνταιο βγαίνει εκτός διακοψιμότητας για ένα χρόνο

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση που τελικά οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία δεν μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις παροχής της υπηρεσίας διακοπτόμενου φορτίου.

Ιδιαίτερα, δε, για περιπτώσεις κατά τις οποίες η συμμετοχή του καταναλωτή ήρθε μετά από την υποβολή αίτησης αιτιολόγησης, κατόπιν αρχικού αποκλεισμού από τη διαδικασία, όπως δηλαδή συνέβη αυτή τη φορά στην περίπτωση του Ορυχείου Αμυνταίου, ο Κανονισμός έχει συγκεκριμένη πρόβλεψη.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι στην περίπτωση που η μετρούμενη μέγιστη ισχύς κατά την περίοδο αναφοράς της Δημοπρασίας είναι μικρότερη από το 90% της Εκτίμησης Μέγιστης Ισχύος, ο καταναλωτής διαγράφεται από το Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου για ένα έτος από την ημερομηνία διαπίστωσης της απόκλισης.

 

 

 

πηγή

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!