Optika Anagnostis ptolemaida Reggia Ptolemida Pizzaria iek voltetors butterflys ptolemaida

«Μικρές ΔΕΗ» από ομάδες επιχειρήσεων για φθηνό ρεύμα

6λ ανάγνωσης
«Μικρές ΔΕΗ» από ομάδες επιχειρήσεων για φθηνό ρεύμα

«Μικρές ΔΕΗ» από ομάδες επιχειρήσεων για φθηνό ρεύμα

 

Νέες δυνατότητες σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να μειώσουν το κόστος τους για ηλεκτρική ενέργεια δίνει σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ, το οποίο τέθηκε χθες σε διαβούλευση. Το σχέδιο νόμου επιτρέπει για πρώτη φορά σε εταιρείες να συγκροτούν συλλογικά εγχειρήματα, μέσω των οποίων θα αποκτούν προνόμια και διευκολύνσεις για την κάλυψη των αναγκών τους σε ρεύμα από «πράσινη» ηλεκτροπαραγωγή, αλλά και (για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις) θα τους δίνεται η ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν απευθείας στις χονδρεμπορικές αγορές του ηλεκτρισμού.

Μάλιστα, οι προβλέψεις της νομοθετικής παρέμβασης του ΥΠΕΝ θα ανοίξουν τον δρόμο για την επιδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και μπαταριών από εταιρείες, ώστε να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα σε ρεύμα. Όπως είχε προαναγγείλει πριν από λίγες ημέρες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, εντός του μήνα θα ανακοινωθεί ένα πρόγραμμα ύψους 360 εκατ. ευρώ, για την αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, με τη βοήθεια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Με βάση το σχέδιο νόμου, τα συλλογικά εγχειρήματα επιχειρήσεων θα μπορούν να πάρουν τη μορφή κάποιου από τα δύο σχήματα που θα αντικαταστήσουν το υφιστάμενο καθεστώς των Ενεργειακών Κοινοτήτων, το οποίο προβλέπεται να αποσυρθεί από την 1η Απριλίου. Τις Ενεργειακές Κοινότητες θα αντικαταστήσουν οι Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας και οι Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών, δύο νέες μορφές ενεργειακών συνεταιρισμών.

Για πρώτη φορά, ενεργειακούς συνεταιρισμούς θα μπορούν να συγκροτούν αποκλειστικά και επιχειρήσεις – κάτι που δεν ίσχυε στην περίπτωση των Ενεργειακών Κοινοτήτων. Ως συνέπεια, τουλάχιστον 15 ΜμΕ θα μπορούν να δημιουργήσουν μία Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας και τουλάχιστον 15 εταιρείες οποιουδήποτε μεγέθους (επομένως και μεγαλύτερες) μία Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών.

Πρόγραμμα επιδότησης ΑΠΕ και μπαταριών

Βασικό «όχημα» για τη μείωση του ενεργειακού κόστους θα είναι η ανάπτυξη μονάδων ΑΠΕ από ενεργειακούς συνεταιρισμούς εταιρειών, ώστε με την «πράσινη» παραγωγή να συμψηφίζουν από κοινού όλα τα μέλη της σημαντικό μέρος της κατανάλωσής τους σε ρεύμα. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το ΥΠΕΝ προκρίνει για τέτοιες εφαρμογές τις επιχειρηματικές Κοινότητες Ανανεώσιμες Ενέργειας, παρέχοντάς τους σημαντικές διευκολύνσεις και προνόμια.

Ενδεικτικά, για τα συστήματα ΑΠΕ που «ωριμάζουν» για αυτό τον σκοπό Κοινότητες Ανανεώσιμες Ενέργειας, οι άδειες θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Έτσι, θα εκδίδονται fast track οι Βεβαιώσεις Παραγωγού, οι περιβαλλοντικές άδειες και οι άδειες εγκατάστασης.

Επιπλέον θα υπάρξουν και μέτρα ενίσχυσης για ανάλογα εγχειρήματα – καθώς το πρόγραμμα επιδότησης φωτοβολταϊκών και μπαταριών, που όπως ανέφερε πρόσφατα ο υπουργός ΠΕΝ θα ανακοινωθεί εντός Φεβρουαρίου, θα έχει δικαιούχους εταιρικές Κοινότητες Ανανεώσιμες Ενέργειας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχέδιο νόμου, «με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να προκηρύσσονται προγράμματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης από ΚΑΕ, προς εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, με χρηματοδότηση ιδίως από πόρους της Ε.Ε. και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης».

Διευκολύνσεις για ιδιοκατανάλωση «πράσινου» ρεύματος

Τα παραπάνω κίνητρα πλαισιώνονται από την ευελιξία συμψηφισμού που θα απολαμβάνουν οι κοινότητες των επιχειρήσεων. Απόδειξη το γεγονός ότι τα συλλογικά εγχειρήματα εταιρειών θα έχουν τη δυνατότητα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, δηλαδή τη δυνατότητα να κατασκευάζουν μονάδες ΑΠΕ μακριά από τις εγκαταστάσεις τους, για να συμψηφίζουν την «πράσινη» ηλεκτροπαραγωγή τους.

Η δυνατότητα αυτή θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν ελεύθερους χώρους, για να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα απαιτούμενης ισχύος.

Μάλιστα, οι «πράσινες» μονάδες ηλεκτροπαραγωγής θα μπορούν να βρίσκονται ακόμη και σε διαφορετική Περιφέρεια, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο την εξεύρεση χώρων εγκατάστασής τους. Σημαντικό είναι επίσης πως για πρώτη φορά ο συμψηφισμός «ανοίγει» στην υψηλή τάση (δηλαδή για συστήματα ΑΠΕ άνω των 8 MW), παρακάμπτοντας έτσι το πρόβλημα συμφόρησης που επικρατεί σε πολλές περιοχές στο δίκτυο διανομής.

Δραστηριοποίηση στη χονδρεμπορική

Αξίζει να σημειωθεί ότι η fast track αδειοδότηση, όπως και τη δυνατότητα επιδότησης, θα έχουν και οι επιχειρηματικές Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών, στην περίπτωση που αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται για τις Κοινότητες Ανανεώσιμες Ενέργειας.

Καθώς πάντως επιχειρηματικές Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών θα μπορούν να δημιουργούν και μεγαλύτερες εταιρείες, οι δυνατότητές τους θα εστιάζονται σε άλλα αντικείμενα, όντας πιο διευρυμένες – περίπου ίδιες με έναν καθετοποιημένο ενεργειακό Όμιλο με «πράσινο» χαρτοφυλάκιο παραγωγής. Έτσι, θα μπορούν να πουλούν ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές, να αποθηκεύουν, να διανέμουν και να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια.

Παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα να κατέχουν, να συστήνουν, να αγοράζουν ή να μισθώνουν δίκτυα διανομής και να τα διαχειρίζονται αυτόνομα, όπως επίσης και να διαχειρίζονται εντός της κοινότητας την ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από τις μονάδες παραγωγής τους. Επίσης, θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σωρευτικής εκπροσώπησης, να δραστηριοποιούνται σαν ΦοΣΕ Απόκρισης Ζήτησης, αλλά και να παρέχουν υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης.

Όπως είναι φυσικό, Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας και Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών θα μπορούν να δημιουργήσουν και φυσικά πρόσωπα, ΟΤΑ καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Για όλα αυτά τα συλλογικά εγχειρήματα, θα ισχύουν τα ίδια αντικείμενα δραστηριότητας και διευκολύνσεις με τους επιχειρηματικούς ενεργειακούς συνεταιρισμούς.

insider.gr

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Αφήστε ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *