Χρέη προς το Δημόσιο που έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως και την 31η Μαρτίου 2019 ή έως και την 30ή Απριλίου 2019 θα μπορούν να ρυθμίζονται σε 18 έως 120 μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με το σχέδιο της γενικευμένης ρύθμισης φορολογικών οφειλών που καταθέτει στη Βουλή και θέτει άμεσα σε εφαρμογή η κυβέρνηση.