Optika Anagnostis ptolemaida Reggia Ptolemida Pizzaria iek voltetors butterflys ptolemaida

«Γέφυρα»: Ποια νοικοκυριά περνάνε και ποια κόβονται

16λ ανάγνωσης
«Γέφυρα»: Ποια νοικοκυριά περνάνε και ποια κόβονται

Από «κόσκινο» περνούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των νοικοκυριών που υπέβαλαν ή θα υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα «Γέφυρα», σύμφωνα με την απόφαση των υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και Επικρατείας Κυριάκου Πιερρακάκη.

Ο έλεγχος αφορά όλα τα περιουσιακά στοιχεία τόσο του δανειολήπτη όσο και των μελών της οικογένειάς του, ενώ φυσικά αίρεται το φορολογικό και το τραπεζικό απόρρητο για όλα τα πρόσωπα του νοικοκυριού.

Στόχος των εκτεταμένων διασταυρώσεων είναι αφενός να διαπιστωθεί εάν πληρούνται τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια που προβλέπει το πλαίσιο ένταξης στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», αφετέρου να διερευνηθεί εάν υπάρχουν κρυμμένα εισοδήματα, καταθέσεις, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία.

Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα «Γέφυρα» εξασφαλίζουν για 9 μήνες τη συνδρομή του δημοσίου στην εξυπηρέτηση του δανείου τους, με επιδότηση έως το 90% της μηνιαίας δόσης και με πλαφόν τα 600 ευρώ.

Οι δικαιούχοι, όπως αναφέρει το sofokleousin.gr, οφείλουν στην συνέχεια και για 18 μήνες να είναι συνεπείς στην αποπληρωμή των δόσεων τους και αν δεν είναι, τότε θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό το οποίο κατέβαλε το δημόσιο για λογαριασμό τους. Δηλαδή θα τους κυνηγάνε και οι τράπεζες για τις εκκρεμείς δόσεις του δανείου και φυσικά το δημόσιο για να λάβει πίσω την επιδότηση.

Στο πλαίσιο αυτό, με τη νέα απόφαση που εκδόθηκε με ημερομηνία 1η Οκτωβρίου (10674 ΕΞ 2020) και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 5 Οκτωβρίου (ΦΕΚ Β’ 4381/05-10-2020), καθιερώνει πολλαπλούς ελέγχους και διασταυρώσεις των στοιχείων των αιτούντων νοικοκυριών.

Προϋπόθεση η άρση του απορρήτου

Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία επιδότησης οφειλών υποβάλλεται από τον αιτούντα ηλεκτρονικά, στην «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης Δανείων Κύριας Κατοικίας Πληγέντων Κορωνοϊού».

Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι το σημείο που το σύστημα ζητεί τη συναίνεση στην άρση του απορρήτου. Συγκεκριμένα καλείται ο αιτών να επιβεβαιώσει ότι ενημερώθηκε και ότι συναινεί για τα παρακάτω:

«Για την υπαγωγή στη διαδικασία επιδότησης οφειλών σύμφωνα με το ν. 4714/2020, θα λάβει χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων μου, από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και των χρηματοδοτικών φορέων στο πλαίσιο της παρεχομένης άδειάς μου για την επεξεργασία και κοινοποίηση των δεδομένων μου, την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) που συνεπάγεται η κατάθεση της αίτησης, όπως ρητώς αναφέρεται στο άρθρου 75 παρ. 6 του ν. 4714/2020 όπως ισχύει. Με την παρούσα αίτησή μου παρέχω άδεια στους χρηματοδοτικούς φορείς και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων μου, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων για τους σκοπούς της συνολικής διαδικασίας επιδότησης των οφειλών μου».

Το Σύστημα ελέγχει εάν συντρέχει ανάγκη άρσης απορρήτου συζύγου ή/και εξαρτώμενων μελών.

Αρκετοί δανειολήπτες αρνούνται την άρση του τραπεζικού απορρήτου και η αίτησή τους απορρίπτεται, αφού σε περίπτωση μη συναίνεσης από τον αιτούντα η διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Ποια στοιχεία ανακτά η πλατφόρμα

Η Πλατφόρμα ανακτά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης – ΑΑΔΕ, τα οποία είναι:

Βασικά στοιχεία του αιτούντα (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο και ΚΑΔ εάν ασκεί επιτήδευμα).
Βασικά στοιχεία συζύγου (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο) και εξαρτώμενων μελών (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ).
ΚΑΔ εάν ασκεί επιτήδευμα.
Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1),
Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους και
Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους.
Ένδειξη για άρση απορρήτου («Ναι»/«Όχι»).
Ένδειξη πληττόμενου από κορωνοϊό («Ναι»/«Όχι»).
Τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα απεικονίζονται στην Καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία» που καταρτίζει το Σύστημα, στην οποία περιλαμβάνονται τα παρακάτω πεδία: ΑΦΜ, Φορολογικό Έτος, ΑΤΑΚ, πλήρης Διεύθυνση ακινήτου, Ένδειξη ΑΠΑΑ, Κατηγορία ακινήτου, Όροφος, Κτίσμα, Επιφάνεια, Κύριοι χώροι, Βοηθητικοί χώροι, Είδος δικαιώματος, Ποσοστό συνιδιοκτησίας, Έτος γέννησης επικαρπωτή, Οικόπεδο, Επιφάνεια, Επιφάνεια, Είδος δικαιώματος, Ποσοστό συνιδιοκτησίας, Έτος γέννησης επικαρπωτή, Φορολογητέα αξία, Αξία ακινήτου (προσδιορίζεται αυτόματα από το σύστημα), Δήλωση κύριας κατοικίας («Ναι»/«Όχι»).

Τα στοιχεία για το εισόδημα

Τα στοιχεία εισοδήματος του αιτούντα απεικονίζονται στην Καρτέλα «Εισόδημα» που καταρτίζει το Σύστημα, στην οποία περιλαμβάνονται τα παρακάτω πεδία:

1. ΑΦΜ.
2. Μέλος οικογένειας.
3. Φορολογικό έτος.
4. Ετήσιο καθαρό εισόδημα.

Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που έχουν αντληθεί και αφορούν τα στοιχεία του αιτούντα περιέχουν σφάλματα, τότε ο αιτών έχει τη δυνατότητα να τα τροποποιήσει μέσω των δηλώσεων της Α.Α.Δ.Ε. και στη συνέχεια, να γίνει εκ νέου η άντληση των στοιχείων του.

Ο αιτών, εκτός από τα στοιχεία που ανακτώνται από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, καταχωρίζει υποχρεωτικά στο Σύστημα, τα στοιχεία επικοινωνίας του, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο, ενώ δηλώνει τον/ την σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη που δεν είναι υπόχρεα υποβολής δήλωσης Ε1, εφόσον υπάρχει τέτοια περίπτωση, καθώς τα στοιχεία εξαρτώμενων μελών (ΑΦΜ εφόσον υπάρχει ή ΑΜΚΑ σε αντίθετη περίπτωση) που δεν έχουν δηλωθεί στο Ε1.

Το οριστικό τσεκ της αίτησης

Με την οριστική υποβολή της αίτησης το Σύστημα ελέγχει την εκπλήρωση των ανώτατων ορίων των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τον αιτούντα. Συγκεκριμένα διενεργούνται από το Σύστημα οι ακόλουθοι έλεγχοι:

Το πεδίο «Αξία ακινήτου» της δηλωθείσας κύριας κατοικίας σύμφωνα με την Καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία» δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 300.000 ευρώ.
Το πεδίο «Οικογενειακό Ετήσιο Καθαρό Εισόδημα» της Καρτέλας «Εισόδημα» δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 24.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 18.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, έως και 3 εξαρτώμενα μέλη.
Το πεδίο «Συνολική Αξία Καταθέσεων και Επενδυτικών Προϊόντων» της Καρτέλας «Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα Εξωτερικού», δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 40.000 ευρώ.
Το άθροισμα των τιμών του πεδίου «Φορολογητέα αξία» για τα ακίνητα της Καρτέλας «Ακίνητη Περιουσία», δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 600.000 ευρώ.
Το άθροισμα των τιμών του πεδίου «Εγκριθέν ποσό ενίσχυσης» για τις ενισχύσεις της Καρτέλας «Στοιχεία Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας», δεν είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο όριο της παρ. 2 του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου στο πλαίσιο του ν. 4714/2020 (Α’ 148) για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71- 83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)».
Σε περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω ελέγχους αποβεί αρνητικός, η αίτηση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών.

Τα στοιχεία που αντλούν οι τράπεζες

Οι τράπεζες αντλούν από το Σύστημα στοιχεία αναφορικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά, για τις οποίες ο προέλεγχος επιλεξιμότητας έχει αποβεί θετικός. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον αριθμό της αίτησης, τον ΑΦΜ οφειλέτη, τον ΑΤΑΚ βάσει ΕΝΦΙΑ την κατηγορία ακινήτου κ.λπ.

Επίσης, οι τράπεζες, μετά τη λήψη των αιτήσεων από το Σύστημα, ελέγχουν ανά αίτηση αν για τον αιτούντα υφίστανται οφειλές εξασφαλισμένες με ακίνητα και αν τα μέλη της οικογένειας που περιλαμβάνονται στην αίτηση διαθέτουν καταθέσεις ή/ και επενδυτικά προϊόντα.

Πότε και ποιοι κόβονται από τη «Γέφυρα»

Αφού ολοκληρωθούν οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι, ακολουθεί ο «Έλεγχος Επιλεξιμότητας» των αιτούντων, με τον οποίο ξεκαθαρίζουν ποιοι περνάνε τη «ΓΕΦΥΡΑ» και ποιοι όχι.
1. Με την επιτυχή αντιστοίχιση της κύριας κατοικίας με εξασφαλίσεις, που πραγματοποιήθηκε είτε από τον Καταχωρητή Πιστωτή, είτε από τον αιτούντα, οι σχετικές οφειλές λαμβάνουν από το Σύστημα την ένδειξη «Εξασφαλισμένη με κύρια κατοικία».
2. Για το σύνολο των οφειλών που έχουν την ένδειξη «Εξασφαλισμένη με κύρια κατοικία», το Σύστημα ελέγχει την εκπλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του άρθρου 71 του ν. 4714/2020.

Συγκεκριμένα διενεργούνται από το Σύστημα οι ακόλουθοι έλεγχοι:

Από τα πεδία «Ενίσχυση Ελληνικού Δημοσίου» και «Επιδότηση Ελληνικού Δημοσίου» της Καρτέλας «Οφειλές», το Σύστημα ελέγχει τις οφειλές με την ένδειξη «ΝΑΙ» και τις χαρακτηρίζει ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
Από το πεδίο «Ταυτότητα οφειλής» της Καρτέλας «Οφειλές», ελέγχει εάν οι υφιστάμενες οφειλές λαμβάνουν ήδη επιδότηση Δημοσίου στο πλαίσιο του παρόντος νόμου και στην περίπτωση αυτή, τις χαρακτηρίζει ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
Από το πεδίο «Καταγγελμένη οφειλή κατά την ημερομηνία αναφοράς» της Καρτέλας «Οφειλές», το Σύστημα ελέγχει τις οφειλές με την ένδειξη «ΝΑΙ» και κατηγοριοποιεί το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα, καθώς και τον χρηματοδοτικό φορέα ως «Με καταγγελία».
Από το πεδίο «Ποσό οφειλής» της Καρτέλας «Οφειλές», το Σύστημα εντοπίζει τη μεγαλύτερη σε υπόλοιπο οφειλή ανά χρηματοδοτικό φορέα και κατηγοριοποιεί το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα, βάσει της τιμής του πεδίου «Ληξιπρόθεσμη οφειλή κατά την ημερομηνία αναφοράς» της Καρτέλας «Οφειλές». Σε περίπτωση που το εν λόγω πεδίο έχει την ένδειξη «ΟΧΙ», το Σύστημα κατηγοριοποιεί το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα, καθώς και τον χρηματοδοτικό φορέα ως «Χωρίς καθυστέρηση». Σε περίπτωση που το εν λόγω πεδίο έχει την ένδειξη «ΝΑΙ», το Σύστημα κατηγοριοποιεί το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα, καθώς και τον χρηματοδοτικό φορέα ως «Με καθυστέρηση».
Από το πεδίο «Ποσό οφειλής» της Καρτέλας «Οφειλές» – και εξαιρώντας τις οφειλές που έχουν χαρακτηριστεί ως «Μη επιδεκτική επιδότησης» – το Σύστημα εντοπίζει το σύνολο του ανεξόφλητου υπολοίπου ανά χρηματοδοτικό φορέα και το αξιολογεί ανά χρηματοδοτικό φορέα:
α.i) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 300.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση του χρηματοδοτικού φορέα ως «Χωρίς καθυστέρηση’, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».

α.ii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 250.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως «Με καθυστέρηση», το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».

α.iii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 130.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως «Με καταγγελία», το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».

β) Εάν είναι μικρότερο ή ίσο, ο έλεγχος των κριτηρίων συνεχίζεται.

Από το πεδίο «Αξία ακινήτου» της δηλωθείσας κύριας κατοικίας της Καρτέλας «Ακίνητη Περιουσία», αξιολογεί την αξία της κύριας κατοικίας ανά χρηματοδοτικό φορέα.

α.i) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη των 300.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως «Χωρίς καθυστέρηση”, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».

α.ii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη των 250.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως «Με καθυστέρηση”, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».

α.iii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη των 200.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως «Με καταγγελία’; το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».

β) Εάν είναι μικρότερη ή ίση, ο έλεγχος των κριτηρίων συνεχίζεται.

Από το πεδίο «Οικογενειακό ετήσιο καθαρό εισόδημα» της Καρτέλας «Εισόδημα», το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος αξιολογείται ανά χρηματοδοτικό φορέα.

α.i) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 24.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 18.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, έως και 3 εξαρτώμενα μέλη και για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως «χωρίς καθυστέρηση», το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «μη επιδεκτική επιδότησης».

α.ii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 17.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 13.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, έως και 3 εξαρτώμενα μέλη και για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως «με καθυστέρηση», το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «μη επιδεκτική επιδότησης».

α.iii Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 12.500 ευρώ προσαυξημένο κατά 8.500 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, έως και 3 εξαρτώμενα μέλη και για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως «με καταγγελία’, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «μη επιδεκτική επιδότησης».

β) Εάν είναι μικρότερο ή ίσο, ο έλεγχος των κριτηρίων συνεχίζεται.

Από το πεδίο «Συνολική Αξία Καταθέσεων και Επενδυτικών Προϊόντων» της Καρτέλας «Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα», το ύψος των καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων στην αλλοδαπή και το ύψος των καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων στην ημεδαπή, ανά χρηματοδοτικό φορέα.

α.i) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 40.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως «Χωρίς καθυστέρηση», το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».

α.ii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 25.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως «Με καθυστέρηση», το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».

α.iii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 15.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως «Με καταγγελία’, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».

β) Εάν είναι μικρότερο ή ίσο, ο έλεγχος των κριτηρίων ολοκληρώνεται.

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων της παραγράφου 2, για τις οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ότι εξασφαλίζονται από την κυρία κατοικία, έχουν κατηγοριοποιηθεί ως «Με καταγγελία» και δεν έχουν χαρακτηριστεί ως «Μη επιδεκτική επιδότησης», πραγματοποιείται έλεγχος για το εάν υπάρχουν συνοφειλέτες/εγγυητές, οι οποίοι θα πρέπει να συνυποβάλουν την αίτηση. Σε περίπτωση που για κάποιο χρηματοδοτικό φορέα δεν υφίσταται συνοφειλέτης/εγγυητής, οι οφειλές χαρακτηρίζονται ως «Επιδεκτική επιδότησης».

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Αφήστε ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *