19 C
Πτολεμαΐδα
27 Φεβρουαρίου 2021δημοσ εορδαιασ: εκδηλωσησ ενδιαφεροντοσ για την καταρτιση καταλογων εργοληπτων δημοσιων εργων 2018 1
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ: ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 2018

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 2018

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016)

 

ΠΡΟΣ

Τον Δήμο Εορδαίας

 

 

Παρακαλώ όπως με εγγράψετε στον κατάλογο Εργοληπτών Δημοσίων Έργων της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016  για την κατηγορία έργων :

α) …………………………………………………………..

β) …………………………………………………………..

γ) ……………………………………………………………

δ) …………………………………………………………..

ε) ……………………………………………………………

στ) ………………………………………………………….

 

 

Στην παρούσα επισυνάπτω αντίγραφο πτυχίου εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και υπεύθυνη δήλωση.

 

 

O ΑΙΤΩΝ

 

 

 

 

(σφραγίδα / υπογραφή)

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα :  

 

Διακριτικός τίτλος (εφ’ όσον υπάρχει):

 

Διεύθυνση :

 

Α.Δ.Τ.:

 

Τηλέφωνο (Σταθερό) :

 

Τηλέφωνο (Κινητό) :

 

Fax :

 

Email :

 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου :

 

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. :

 

 

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016)

 

 

 

(Τόπος, ημερομηνία)

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

 

ΠΡΟΣ(1):ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:  
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  
Ημερομηνία γέννησης(2):  
Τόπος Γέννησης:  
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:  
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:  
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

  
 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

τα στοιχεία στην αίτησή μου προς τον Δήμο Εορδαίας για να συμμετάσχω στον ετήσιο κατάλογο υποψήφιων για το έτος 2018 στην/στις κατηγορία/ες έργων ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

όπως αυτή/ες αναφέρεται/ονται στην πρόσκληση, είναι αληθή.

 

Ημερομηνία:           /      /2018

 

Ο   Δηλών

 

 

 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2)   Αναγράφεται ολογράφως.

(3)   Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4)   Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσαΦόρτωση....
Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 6981893715, στο facebook , μέσω email στο info@eordaialive.com.
Holler Box