Optika Anagnostis ptolemaida Reggia Ptolemida Pizzaria iek voltetors butterflys ptolemaida xristidis stavros ximikos

Η διάταξη για το κυνήγι την περίοδο 2016 – 2017, ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων

7λ ανάγνωσης
Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης Η διάταξη για το κυνήγι την περίοδο 2016 – 2017, ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων

Για την κυνηγητική περίοδο 2016-2017 το Δασαρχείο Καλαμάτας αποφάσισε τα εξής:
1. Καθορίζει τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στην περιφέρεια του Δασαρχείου Καλαμάτας, για το κυνηγετικό έτος 2016 – 2017, από 20 Αυγούστου 2016 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017.
2. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι ημέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στον “Πίνακα Θηρεύσιμων Ειδών”.
Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης Η διάταξη για το κυνήγι την περίοδο 2016 – 2017, ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων

3. Απαγορεύει το κυνήγι της μπεκάτσας στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
4. Περιορίζει: Τη χρησιμοποίηση των σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγιού από 15 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι 20 Ιανουαρίου 2017 σε τρεις (3) μέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή) δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται, αντιστοίχως, το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου.
5. Επιτρέπει: Το κυνήγι του αγριόχοιρου σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης δέκα (10) ατόμων κατά ομάδα και ημερήσια έξοδο για την περίοδο από 15-9-2016 μέχρι 20-1-2017 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή.
Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων.
6. Επιτρέπει: Το κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου από 15-9-2016 μέχρι 20-1-2017 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-01-2017 έως 28-02-2017 χωρίς σκύλο δίωξης, σε όλη την περιφέρεια και χωρίς περιορισμό αριθμού, εφόσον η περιοχή Δασαρχείου Καλαμάτας δεν έχει χαρακτηρισθεί αρουραιόπληκτη
-Διευκρινίζει ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου 4 της παρούσης.
7. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα, απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 , 3 και 4 της οδηγίας 79/409/ ΕΟΚ.
8. Απαγορεύει: Το κυνήγι όλων των θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος είναι σκεπασμένο με χιόνι.
9. Απαγορεύει: Το κυνήγι όλων των θηραμάτων : α. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής. β. Στα εκτροφεία θηραμάτων. γ. Στη Νήσο Σφακτηρία και σε απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων εντός της θαλάσσης από τις ακτές αυτής. δ. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας (αρ. 41558/3665/21/20-5-2015 ΔΑΔ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε έκταση εμβαδού 4.900,00 στρ. περίπου που βρίσκεται στην περιοχή των Τ.Κ. Αγίου Φλώρου, Τ.Κ. Αρφαρών, Τ.Κ. Πλατέως του Δήμου Καλαμάτας και Τ.Κ. Σκάλας Δήμου Οιχαλίας πέριξ του κλωβού προσαρμογής θηραμάτων του Κ.Σ. Καλαμάτας). ε. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές. ζ. Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103 ΦΕΚ415Β/23-2-2012 και ισχύει. η. Στις πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά ή οικισμούς και σε ακτίνα 250 μέτρων από την τελευταία κατοικία του και γύρω από μεμονωμένες αγροικίες «και νόμιμες οργανωμένες εγκαταστάσεις κατασκήνωσης (κάμπινγκ)» σε ακτίνα 150 μέτρων. θ. Στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις κυνηγίου λόγω πυρκαγιών και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις. ι. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του υπουργού Πολιτισμού.
10. Απαγορεύει: Την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησης τους.
11. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
12. Κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά προς αποφυγή ατυχημάτων.
13. Το κυνήγι στην ΕΚΠ Ν. Σαπιέντζας επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικής αδείας κυνηγίου που θα εκδίδεται από το Δασαρχείο και σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα που θα ισχύει για αυτήν.
Περιορίζει: Το κυνήγι για τους αλλοδαπούς κυνηγούς (πλην κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), που έρχονται αποκλειστικά για κυνήγι στην περιφέρεια του Δασαρχείου Καλαμάτας μόνο μέσα στην Ε.Κ.Π. Νήσου Σαπιέντζας και σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα που θα ισχύει για αυτήν και τη σχετική άδεια κυνηγίου που θα εκδίδεται από το Δασαρχείο.
14. Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Ταυτόχρονα δε κατάσχονται τα κυνηγετικά όπλα και τα θηράματα σε όποια κατάσταση και αν βρίσκονται, καθώς και οι άδειες θήρας.
15. Η απαγορευτική αυτή διάταξη ισχύει για την Κυνηγετική Περίοδο 2016-2017.
16. Οι επιθυμούντες να αποκτήσουν άδεια θήρας για πρώτη φορά (νέοι κυνηγοί) θα υποβάλουν αίτηση στο Δασαρχείο Καλαμάτας προσκομίζοντας: α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου (Α.Κ.Κ.Ο) ή Βεβαίωση (ΚΟ 6) από την Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, β) αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (βεβαίωση από τον οικείο Δήμο ή το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας).
Στη συνέχεια θα υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις στις εγκαταστάσεις του Δασικού Σταθμού (Αρχές της Οδού Αρτέμιδος) και θα ελέγχονται από επιτροπή, που θα συνεδριάζει τη 1η και 3η Τρίτη κάθε μήνα και ώρα 09.30. Αν οι ανωτέρω ημέρες συμπέσουν με αργίες, οι εξετάσεις θα γίνονται την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. Οι αποτυχόντες θα επανέρχονται για επανεξέταση σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.
17. Η τήρηση της παρούσης ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στους ομοσπονδιακούς φύλακες θήρας, στους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Συλλόγων, στην Ελληνική Αστυνομία, στους δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

 

 

ΠΗΓΗ:http://www.tharrosnews.gr/

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο