Χριστουγεννιάτικος μποναμάς Σταθάκη για την αποεπένδυση: Τουλάχιστον μέχρι το 2028 η τροφοδοσία του ΑΗΣ Μελίτης από τα λιγνιτωρυχεία Αχλάδας

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ένα ακόμα βήμα για τη διευκόλυνση της προσέλκυσης δεσμευτικών προσφορών για την αποεπένδυση του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ έγινε την παραμονή των Χριστουγέννων, καθώς με απόφαση του Γ. Σταθάκη δόθηκε παράταση μέχρι το 2023 για την εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου της Αχλάδας, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι και το 2028.

Συγκεκριμένα, η υπουργική απόφαση παρατείνει μέχρι τις 31/12/2023 την μίσθωση του δημόσιου λιγνιτωρυχείου Αχλάδας Ν. Φλώρινας (Αχλάδα 1 και Αχλάδα 2) από την εταιρεία Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε. Ταυτόχρονα, δίνει δυνατότητα επιπλέον παράτασης για 5 ακόμα χρόνια, δηλαδή μέχρι τις 31/12/2028.

Για να ισχύσει η επιπλέον αυτή παράταση, θα ληφθούν υπόψη τα απομένοντα προς εκμετάλλευση αποθέματα λιγνίτη, ο ρυθμός  της εκμετάλλευσης και το ύψος των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρούσας πενταετούς παράτασης, ο βαθμός περιβαλλοντικής αποκατάστασης και ο γενικότερος ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας.

Μάλιστα, η απόφαση ορίζει ότι η μισθώτρια εταιρεία υποχρεούται να διατηρήσει την παραγωγή λιγνίτη σε τουλάχιστον 2.000.000 τόνους το χρόνο, εκτός κι αν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους δεν είναι υπαίτια η εταιρεία.

Ως υποχρεωτικό ελάχιστο όριο ετήσιου πάγιου μισθώματος ορίζεται το ποσό που υπολογίζεται με ποσοστό 6% επί της κατά τόνο μέσης τιμής πώλησης 1.000.000 τόνων λιγνίτη. Η μέση τιμή υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των τιμών πώλησης του προηγούμενου έτους.

Για πάνω από 10 χρόνια επαρκούν τα αποθέματα απολήψιμου λιγνίτη

Προτού καταλήξει στην απόφαση αυτή, το ΥΠΕΝ ζήτησε στα τέλη Νοεμβρίου από τη Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε. (τη θυγατρική της ΔΕΗ στην οποία πέρασε εν όψει αποεπένδυσης ο ΑΗΣ Μελίτης)και τη ΔΕΗ τις εκτιμήσεις τους για τις ελάχιστες ετήσιες ανάγκες τροφοδοσίας του ΑΗΣ Μελίτης από το δημόσιο λιγνιτωρυχείο Αχλάδας, καθώς και για τη δυνατότητα τροφοδοσίας και άλλων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από το συγκεκριμένο δημόσιο λιγνιτωρυχείο.

Σύμφωνα με τεχνικοοικονομική έκθεση που υπέβαλε το Μάιο στο ΥΠΕΝ η Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε. αιτούμενη την παράταση της μίσθωσης, τα συνολικά αποθέματα του απολήψιμου λιγνίτη ανέρχονται σε 32.000.000 τόνους.

Στα μέσα του Δεκεμβρίου, η ΔΕΗ και η Λιγνιτική Μελίτης απάντησαν εγγράφως ότι οι ανάγκες τροφοδοσίας της υφιστάμενης μονάδας του ΑΗΣ Μελίτης την επόμενη πενταετία εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 2,2 εκ. τόνους έως 2,9 εκ τόνους ανά έτος.

Όπως τονίζεται στο ίδιο έγγραφο, η αποκλειστική τροφοδοσία του ΑΗΣ Μελίτης από το δημόσιο λιγνιτωρυχείο της Αχλάδας κρίνεται σήμερα αδύνατη, κυρίως λόγω μη συντέλεσης της απαλλοτρίωσης των τριών οικισμών της περιοχής του ορυχείου.

Επίσης, η ΔΕΗ και η Λιγνιτική Μελίτης επισήμαναν στο ΥΠΕΝ ότι το δημόσιο λιγνιτωρυχείο της Αχλάδας δεν δύναται να τροφοδοτήσει με λιγνίτη κανέναν άλλον ΑΗΣ πλην του ΑΗΣ Μελίτης.

Με βάση την απάντηση αυτή, το ΥΠΕΝ έκρινε ότι είναι επιβεβλημένη η ανάγκη παράτασης της μίσθωσης του δημόσιου λιγνιτωρυχείου Αχλάδας, καθώς τα συνολικά αποθέματα του απολήψιμου λιγνίτη επαρκούν για τη συνέχιση της λειτουργίας του, η οποία είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της απρόσκοπτης τροφοδοσίας του ΑΗΣ Μελίτης.

Απαλλοτριώσεις

Η αναφορά της ΔΕΗ στις απαλλοτριώσεις που είναι απαραίτητες δεν είναι τυχαία, αφού ήδη από το Δεκέμβριο του 2016, με αποφάσεις του ΥΠΕΝ κηρύχθηκαν αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων, συνολικού εμβαδού 582.673,63 τ.μ. εντός ευρύτερης έκτασης 871.487,80 τ.μ. στον οικισμό Κάτω Αχλάδας (Γιουρούκι ), 642.642,03 τ.μ. εντός ευρύτερης έκτασης 886.096,85 τ.μ. στον οικισμό Αχλάδας και 428.579,34 τ.μ. εντός ευρύτερης έκτασης 550.905,94 τ.μ. στον οικισμό Άνω Αχλάδας.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΥΠΕΝ, η συντέλεση των εν λόγω απαλλοτριώσεων κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη, προκειμένου να αποκτηθούν τα αναγκαία εδάφη για την επίτευξη της απαιτούμενης παραγωγής λιγνίτη για την τροφοδοσία του ΑΗΣ Μελίτης από το δημόσιο λιγνιτωρυχείο της Αχλάδας.

Σημειώνεται επίσης ότι το φετινό καλοκαίρι η Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας υπέβαλε στο ΥΠΕΝ αίτημα για την επίταξη έκτασης 71.844,00 τ.μ. για λόγους άμεσου και επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, μετά την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιωτικών εκτάσεων, συνολικού εμβαδού 582.673,63 τ.μ. εντός ευρύτερης έκτασης 871.487,80 τ.μ. στον οικισμό Κάτω Αχλάδας (Γιουρούκι ) για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του υποκείμενου λιγνιτικού κοιτάσματος.

Στην απόφαση Σταθάκη για την παράταση της μίσθωσης, η μη συντέλεση των κηρυγμένων απαλλοτριώσεων των τριών οικισμών της Αχλάδας, συμπεριλαμβάνεται στους λόγους για τους οποίους μπορεί να μειωθεί η παραγωγή από το λιγνιτωρυχείο, χωρίς να φέρει ευθύνη η εταιρεία.

Όπως επισημαίνεται στην υπουργική απόφαση, αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ξένης ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις της μεταλλευτικής νομοθεσίας για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του μισθίου λιγνιτωρυχείου γίνονται με δαπάνες της μισθώτριας και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Πηγή

Δείτε Επίσης

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Έρχεται η ώρα του... λογαριασμού - Ποιοι και πότε θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Έρχεται η ώρα του… λογαριασμού – Ποιοι και πότε θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Έρχεται η ώρα του… λογαριασμού – Ποιοι και πότε θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα Αν και η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις επιχειρήσεις που έλαβαν Επιστρεπτέα Προκαταβολή,

Διαβάστε περισσότερα »
Σε νέα υψηλά επίπεδα το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε νέα υψηλά επίπεδα το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο

Σε νέα υψηλά επίπεδα το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Σε υψηλά επίπεδα “σκαρφαλώνουν, αύριο Τρίτη οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η μέση τιμή

Διαβάστε περισσότερα »
ΟΑΕΔ: Οριστικοί πίνακες του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2021
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΟΑΕΔ: Οριστικοί πίνακες του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2021

ΟΑΕΔ: Οριστικοί πίνακες του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2021 Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, αποκλειομένων και παρόχων βιβλιοπωλείων-εκδοτικών οίκων του προγράμματος χορήγησης Επιταγών αγοράς βιβλίων για το έτος 2021.

Διαβάστε περισσότερα »
ΑΑΔΕ: Τέσσερις νέες ψηφιακές εφαρμογές για τους φορολογούμενους
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΑΔΕ: Τέσσερις νέες ψηφιακές εφαρμογές για τους φορολογούμενους

ΑΑΔΕ: Τέσσερις νέες ψηφιακές εφαρμογές για τους φορολογούμενους   Όσα θα μπορούν να κάνουν με λίγα «κλικ» και χωρίς ταλαιπωρία οι πολίτες Ψηφιακές εφαρμογές που δίνουν τη δυνατότητα στους φορολογούμενους

Διαβάστε περισσότερα »
«Ανοίγει παράθυρο» για νέες παροχές - Στο τραπέζι κοινωνικό μέρισμα και φοροαπαλλαγές
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Ανοίγει παράθυρο» για νέες παροχές – Στο τραπέζι κοινωνικό μέρισμα και φοροαπαλλαγές

«Ανοίγει παράθυρο» για νέες παροχές – Στο τραπέζι κοινωνικό μέρισμα και φοροαπαλλαγές   «Ανοίγει παράθυρο» για επιπλέον μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και νέες παροχές: Αν και η κυβέρνηση αναγκάστηκε να υιοθετήσει λόγω

Διαβάστε περισσότερα »
Έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας πολλών ταχυτήτων - Τι ισχύει ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας πολλών ταχυτήτων – Τι ισχύει ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος

Έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας πολλών ταχυτήτων – Τι ισχύει ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος   Τέλη κυκλοφορίας… πολλών ταχυτήτων καλούνται να πληρώσουν οι κάτοχοι οχημάτων για το 2022: Η

Διαβάστε περισσότερα »
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida