Optika Anagnostis ptolemaida Reggia Ptolemida Pizzaria iek voltetors butterflys ptolemaida xristidis stavros ximikos

Απαντήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων»

27λ ανάγνωσης
Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης Απαντήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων»

Εγκρίθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, το αρχείο συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν απαντήσεις για τα θέματα όπως εάν επιχορηγούνται οι δαπάνες ενοικίων, πότε μπορεί ο δικαιούχος να λάβει προκαταβολή, αν επιχορηγείται ο ΦΠΑ μέσω καταπιστευτικού λογαριασμού και άλλα.

Α. Ζητήματα προκαταβολών 1. Γίνονται αποδεκτές εγγυητικές επιστολές από το ΤΜΕΔΕ για τη λήψη προκαταβολής; Απάντηση: Ναι, γίνονται αποδεκτές.

Β. Ζητήματα Ανοικτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow account)

1. Ποιες οι απαραίτητες ενέργειες δικαιούχου προκειμένου να κάνει χρήση του Escrow Account; Απάντηση: Ο δικαιούχος, εφόσον επιθυμεί να προβεί σε χρήση του εν λόγω λογαριασμού, υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ αίτηση χρήσης καταπιστευτικού λογαριασμού μέσω της ενέργειας Καταπιστευτικός Λογαριασμός (Escrow). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος, τα εκτυπωτικά της ενέργειας (δηλαδή α. Αίτηση χρήσης Καταπιστευτικού Λογαριασμού Δικαιούχου και β. Δήλωση προσχώρησης στη Σύμβαση Καταπιστευτικού Λογαριασμού) προσκομίζονται αρμοδίως υπογεγραμμένα στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, μαζί με την πρώτη αίτηση ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών, στην οποία περιλαμβάνονται δαπάνες που θα εξοφληθούν μέσω Escrow Account, συνοδευόμενα από το αποδεικτικό πληρωμής του απαιτητού ποσού των 32,00€ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που αφορά στο κόστος χρήσης του εν λόγω λογαριασμού (Βλ. Ερωταπάντηση Α/Α 2 – Β. Ζητήματα Ανοικτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow account) του παρόντος εγγράφου «Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για την υλοποίηση της Δράσης»).

2. Ο δικαιούχος επιβαρύνεται με κάποιο κόστος προκειμένου να κάνει χρήση του Escrow Account; Απάντηση: Το κόστος χρήσης Escrow Account, ανέρχεται σε ποσό τριάντα δύο ευρώ (32,00€) ανά δικαιούχο, συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν εξόδων ηλεκτρονικής μεταφοράς ποσών σε λογαριασμούς των παρόχων του δικαιούχου. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται από το Δικαιούχο μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, με χρήση μοναδικού προσωποποιημένου κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής που θα παρέχεται ηλεκτρονικά από το ΠΣΚΕ στο δικαιούχο όταν, μετά από σχετική αίτησή του, προσχωρήσει ηλεκτρονικά στον Escrow Account (Ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής εμφανίζεται στο εκτυπωτικό της αντίστοιχης ενέργειας στο ΠΣΚΕ: Δήλωση προσχώρησης στη Σύμβαση Καταπιστευτικού Λογαριασμού). Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ πριν την υποβολή από το δικαιούχο της πρώτης Αίτησης Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών, στην οποία περιλαμβάνονται δαπάνες που θα εξοφληθούν μέσω Escrow Account. Με το ποσό αυτό εξαντλείται κάθε οικονομική υποχρέωση του δικαιούχου.

3. Όταν γίνεται αίτηση χρήσης καταπιστευτικού λογαριασμού (Escrow account) πρέπει να προσδιορίζονται και οι δαπάνες που θα εξοφληθούν μέσω αυτού; Απάντηση: Η δήλωση προσχώρησης, με την οποία ο δικαιούχος δηλώνει τη βούλησή του να κάνει χρήση Escrow Account δεν τον δεσμεύει ως προς τις δαπάνες που στη συνέχεια θα επιλέξει να υλοποιηθούν μέσω Escrow Account. Δύναται και να αποπληρωθεί το έργο χωρίς να δηλωθεί εν τέλει καμία δαπάνη μέσω escrow account, εφόσον προκύψει κάτι τέτοιο κατά την υλοποίηση, ακόμα και αν έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση χρήσης του.

4. Όταν γίνει χρήση Escrow Account, πώς πρέπει να εξοφλούνται οι δαπάνες προς τους προμηθευτές; Απάντηση: Όταν ενεργοποιείται από το Δικαιούχο η δυνατότητα χρήσης Escrow Account, η αναλογούσα επιχορήγηση καταβάλλεται στους παρόχους/προμηθευτές του απευθείας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο έχει οριστεί ως Μεσεγγυούχος του Escrow Account. Ωστόσο, ο δικαιούχος οφείλει να έχει ήδη καταβάλει στον πάροχο/προμηθευτή το τυχόν μη εγκεκριμένο μέρος και μη επιχορηγούμενο ή μη επιλέξιμο μέρος (π.χ. ΦΠΑ) του τιμολογίου, καθώς και τυχόν φόρους (π.χ. απόδοση παρακρατούμενων φόρων σε περιπτώσεις λήψης τιμολογίων παροχής υπηρεσιών), πριν την υποβολή της σχετικής Αίτησης Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών.

5. Μπορεί να γίνει χρήση του Escrow Account σε κάθε αίτημα επαλήθευσης; Απάντηση: Ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση Escrow Account μόνο για υλοποιηθείσες δαπάνες που υποβάλλονται προς πιστοποίηση σε Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών. Δεν επιτρέπεται η χρήση Escrow Account για την εξόφληση δαπανών που περιλαμβάνονται σε Αίτηση Τελικής Επαλήθευσης Δαπανών.

6. Ποιες δαπάνες μπορούν να εξοφληθούν με τη χρήση του Escrow Account; Απάντηση: Ο Escrow Account δύναται να χρησιμοποιηθεί για όλες τις κατηγορίες δαπανών, εκτός των παρακάτω: – Ασφαλιστικές εισφορές – Μισθολογικό κόστος

Ηλεκτρισμός, τηλεφωνία, ύδρευση, θέρμανση (φυσικού αερίου) της κατηγορίας δαπάνης «Λειτουργικά» – Αποσβέσεις (μη ταμειακή δαπάνη).

7. Μπορεί να επιχορηγηθεί ο ΦΠΑ μέσω Escrow Account; Απάντηση: Ναι, δύναται να επιχορηγηθεί ο ΦΠΑ μέσω Escrow Account, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για την επιχείρηση.

8. Μπορεί στο ίδιο αίτημα ελέγχου/επαλήθευσης να υποβληθούν δαπάνες που εξοφλούνται μέσω Escrow Account και δαπάνες που εξοφλούνται εξ ολοκλήρου από το δικαιούχο προς τους προμηθευτές; Απάντηση: Ο δικαιούχος μπορεί να συμπεριλάβει στην ίδια Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών εγκεκριμένες, διακριτές και υλοποιηθείσες δαπάνες που εξοφλήθηκαν εξ ολοκλήρου από τον ίδιο και δαπάνες για τις οποίες αιτείται η πλήρης εξόφλησή τους να γίνει με χρήση Escrow Account (βλ. και ερώτηση Β.4 του παρόντος εγγράφου). Ωστόσο κάθε διακριτή εγκεκριμένη και υλοποιηθείσα δαπάνη επιτρέπεται να ανήκει είτε στην μία είτε στην άλλη κατηγορία.

Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που ο Δικαιούχος, προκειμένου να κάνει χρήση Escrow Account για κάποιο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, έχει ήδη αποδώσει τον αναλογούντα παρακρατηθέντα φόρο, τότε μπορεί να αιτηθεί την πληρωμή τόσο του επιχορηγούμενου καθαρού ποσού όσο και του παρακρατηθέντος φόρου, στην ίδια Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών στο ΠΣΚΕ, σε δύο διακριτές εγγραφές: η μία εγγραφή θα αφορά στην υλοποιηθείσα δαπάνη του φόρου του οποίου η απόδοση έγινε από τον ίδιο το δικαιούχο και η άλλη εγγραφή θα αφορά στο επιχορηγούμενο καθαρό ποσό, το οποίο θα καταβληθεί απ’ ευθείας στον προμηθευτή του δικαιούχου, με χρήση Escrow Account.

9. Μπορεί ο δικαιούχος να λάβει προκαταβολή και παράλληλα να κάνει χρήση του Escrow Account; Απάντηση: Χωρίς να παραβιάζονται οι λοιποί όροι χορήγησης της προκαταβολής επιχορήγησης, ο δικαιούχος έχει δικαίωμα είσπραξης μέρους της επιχορήγησης (έως το 40%) μέσω προκαταβολής, παράλληλα με τη χρήση του Escrow Account. 10. Μπορεί να γίνει εκχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης σε τράπεζα, όταν υπάρχει δήλωση προσχώρησης για χρήση του Escrow Account; Απάντηση: Η δυνατότητα εκχώρησης της δημόσιας χρηματοδότησης σε τράπεζα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο δικαιούχος προβεί σε δήλωση προσχώρησης για χρήση του Escrow Account.

Γ. Επιλεξιμότητα δαπανών

1. Ποια η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών στην περίπτωση που η επιχείρηση πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών ένταξης διέθετε και μη επιλέξιμους ΚΑΔ; Απάντηση: Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών λαμβάνεται η ημερομηνία συμμόρφωσης με τους όρους της Πρόσκλησης, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία η επιχείρηση προέβη σε διαγραφή των εν λόγω ΚΑΔ. Ως ημερομηνία διαγραφής των εν λόγω ΚΑΔ νοείται η ημερομηνία δήλωσης της διαγραφής στη ΔΟΥ. Εξαιρούνται ΜΟΝΟ οι περιπτώσεις των υποβληθέντων επιχειρηματικών σχεδίων που είχαν δηλώσει ΚΑΔ επιλέξιμης δραστηριότητας επιχειρηματικού σχεδίου σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο επίπεδο μέσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν και μη επιλέξιμοι ΚΑΔ με μεγαλύτερη ανάλυση που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ «Επιλέξιμες δραστηριότητες» της Πρόσκλησης, τα οποία και συμμορφώθηκαν πριν την οριστική ένταξη.

2. Ποια η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών στην περίπτωση που η επιχείρηση πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών ένταξης διέθετε ΚΑΔ οι οποίοι δεν είναι συναφείς με τον τίτλο σπουδών του/της εταίρου/επιχειρηματία, ή είναι συμπληρωματικοί ΚΑΔ που δεν είναι απαραίτητοι για την άσκηση της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης; Απάντηση: Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών λαμβάνεται η ημερομηνία συμμόρφωσης με τους όρους της Πρόσκλησης, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία η επιχείρηση προέβη σε διαγραφή των εν λόγω ΚΑΔ. Ως ημερομηνία διαγραφής των εν λόγω ΚΑΔ νοείται η ημερομηνία δήλωσης της διαγραφής στη ΔΟΥ.

3. Ποια η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών στην περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους διέκοψε την ατομική του επιχείρηση μετά τη σύσταση του φορέα της επένδυσης; Απάντηση: Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών λαμβάνεται η ημερομηνία συμμόρφωσης με τους όρους της Πρόσκλησης, δηλαδή η ημερομηνία διακοπής της ατομικής επιχείρησης, σύμφωνα με την ημ/νία δήλωσης στη ΔΟΥ. 4. Ποια η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών στην περίπτωση που η επιχείρηση πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών ένταξης μεταφέρθηκε σε αυτοτελή/αυτόνομο επαγγελματικό χώρο, επειδή συστεγαζόταν ή η έδρα της επιχείρησης ήταν η κατοικία του επενδυτή (κύρια ή δευτερεύουσα);

Απάντηση: Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών λαμβάνεται η ημερομηνία συμμόρφωσης με τους όρους της Πρόσκλησης, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία η επιχείρηση μεταφέρθηκε σε αυτοτελή/αυτόνομο επαγγελματικό χώρο.

5. Ποια η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών στην περίπτωση που υπάρχει εισόδημα από μισθωτή εργασία μετά την ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης με τις τυπικές προϋποθέσεις της Δράσης; Απάντηση: Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών λαμβάνεται η ημερομηνία διακοπής της μισθωτής εργασίας.

6. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται κατά την υλοποίηση ότι η δικαιούχος επιχείρηση έχει προσθέσει και μη επιλέξιμους ΚΑΔ μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών ένταξης, πώς επηρεάζεται η επιλεξιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου; Απάντηση: Γενικότερα, εφόσον διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση μετά την ένταξή της δεν είναι πλήρως συμμορφωμένη με τους όρους της Πρόσκλησης (π.χ. διαθέτει μη επιλέξιμους ΚΑΔ, συστεγάζεται με άλλη επιχείρηση, ο δικαιούχος εργάζεται ως μισθωτός) το έργο οδηγείται προς απένταξη. Εξαίρεση δεν αποτελεί ούτε η συμμόρφωση της επιχείρησης με αναδρομική ημερομηνία στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό. Ενδεχόμενη μισθωτή εργασία θα πρέπει να έχει διακοπεί το αργότερο έως την οριστική ένταξη.

7. Είναι επιλέξιμο το κόστος ενοικίων, εάν ο εκμισθωτής είναι ταυτόχρονα και εταίρος της δικαιούχου επιχείρησης; Απάντηση: Όχι, στην περίπτωση αυτή τα ενοίκια δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη.

8. Μπορούν να επιχορηγηθούν δαπάνες ενοικίων στην περίπτωση που το ακίνητο που μισθώνεται ανήκει κατά αναλογία σε σύζυγο ή συγγενή (α΄ και β΄ βαθμού); Απάντηση: Τα ενοίκια αποτελούν στην περίπτωση αυτή επιλέξιμη δαπάνη, αλλά μόνο για το τμήμα που καταβάλλεται σε μη σύζυγο ή συγγενή (α΄ και β΄ βαθμού). Π.χ. αν επαγγελματική στέγη ανήκει κατά 50% σε συγγενή (α΄ και β΄ βαθμού) ή στο/η σύζυγο του/της δικαιούχου και κατά 50% σε τρίτο πρόσωπο (δεν υπάρχει συγγενική ή συζυγική σχέση), τότε μπορεί να επιδοτηθεί το 50% του μισθώματος. Σε κάθε περίπτωση θα πραγματοποιείται έλεγχος για το εύλογο του μισθώματος αναλογικά με τις τιμές της αγοράς.

9. Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες στην υποκατηγορία «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας» της Κατηγορίας Δαπάνης 8; Απάντηση: Επιτρέπονται κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις του εσωτερικού χώρου. Επιπλέον, επιτρέπονται διαμορφώσεις των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου οι οποίες στοχεύουν στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ. Επιλέξιμο είναι το σύνολο των ανωτέρω δαπανών που δεν θίγουν το φέροντα οργανισμό του κτιρίου και για την υλοποίηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια δόμησης.

10. Αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η απόσβεση κτιριακών δαπανών; Απάντηση: Οι αποσβέσεις των κτιριακών δαπανών μπορούν να επιδοτηθούν στο πλαίσιο της κατηγορίας δαπάνης 7, αλλά μόνο για τις δαπάνες που χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες στην κατηγορία δαπάνης 8. Σημειώνεται ότι αθροιστικά οι αποσβέσεις κτιριακών δαπανών (κατηγορία δαπάνης 7) και οι δαπάνες διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου (κατηγορία δαπάνης 8) δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των 5.000€.

11. Αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η απόσβεση εξοπλισμού που κοστίζει πάνω από 1.500€ ανά τεμάχιο; Απάντηση: Ναι, αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Ωστόσο, επιλέξιμο είναι μόνο το ποσό που προκύπτει από το ποσοστό απόσβεσης που υπολογίζεται κατ’ έτος βάσει των λογιστικών κανόνων και για το διάστημα που αφορά στη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης.

12. Για να επιχορηγηθούν οι δαπάνες απόσβεσης θα πρέπει να έχει κλείσει το έτος χρήσης ή θα μπορεί να επιδοτηθεί και μέσα στο έτος χρήσης του παγίου; Απάντηση: Για πάγια με κόστος κτήσης καθαρής αξίας μικρότερης των 1.500€,μπορεί να πιστοποιηθεί η πλήρης απόσβεσή τους μετά την αγορά του παγίου υπό την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη απόσβεση έχει λογιστικοποιηθεί στα βιβλία της επιχείρησης. Όσον αφορά στα πάγια της επιχείρησης που έχουν κόστος κτήσης καθαρής αξίας μεγαλύτερης ή ίσης των 1.500€, δύναται να πιστοποιηθούν αποσβέσεις παγίων κατ’ αναλογία και μέσα στο έτος κτήσης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δεδουλευμένες και λογιστικοποιημένες. 13. Αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι αποσβέσεις πάγιων στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν πριν την έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου;

Απάντηση: Αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι αποσβέσεις πάγιων στοιχείων εφόσον θα επιχορηγείται μόνο το ποσό που προκύπτει από το ποσοστό απόσβεσης που υπολογίζεται κατ’ έτος βάσει των λογιστικών κανόνων και θα αφορά στο διάστημα που εμπίπτει στην περίοδο υλοποίησης της Πράξης. Η απόκτηση των πάγιων στοιχείων δεν είναι απαραίτητο να έχει πραγματοποιηθεί εντός της επιλέξιμης διάρκειας υλοποίησης. Δεν θα πρέπει να έχει χρηματοδοτηθεί/επιχορηγηθεί όμως η αγορά των εν λόγω παγίων στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση οι αποσβέσεις θα πρέπει να είναι καταχωρημένες στα λογιστικά βιβλία του Δικαιούχου.

14. Μπορεί μια επιχείρηση να επιχορηγηθεί για το μισθολογικό κόστος ενός εργαζομένου, ο οποίος, όμως, θα εργάζεται παράλληλα και σε άλλη επιχείρηση; Για παράδειγμα, μπορεί να προσληφθεί ένας εργαζόμενος με μερική απασχόληση (4ωρος) στη δικαιούχο επιχείρηση, εάν ταυτόχρονα εμφανίζεται μισθωτός (4ωρος) και σε μια άλλη επιχείρηση; Απάντηση: Ναι, μπορεί να επιχορηγηθεί, καθώς δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός από την Πρόσκληση.

15. Σε ποιες περιπτώσεις αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη ο ΦΠΑ; Απάντηση: Ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη εφόσον είναι εν τοις πράγμασι μη ανακτήσιμος, δηλαδή ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (είτε λόγω δραστηριότητας, είτε λόγω τζίρου).

16. Είναι επιλέξιμες στο σύνολό τους οι δαπάνες οι οποίες αναγράφονται στους λογαριασμούς ΔΕΚΟ; Απάντηση: Είναι επιλέξιμες όλες οι δαπάνες που αναγράφονται στους λογαριασμούς ΔΕΚΟ πλην του ΦΠΑ (στις περιπτώσεις που είναι ανακτήσιμος), των τελών σύνδεσης, τυχόν τόκων υπερημερίας και τυχόν πρόσθετων μη επιλέξιμων δαπανών, όπως για παράδειγμα συνδρομητική τηλεόραση, συνδρομή στον Χρυσό Οδηγό ή αγορά εξοπλισμού (π.χ. modem/router).

17. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες ασφαλιστικών εισφορών εταίρων ΙΚΕ, Ε.Π.Ε. (πλην διαχειριστών) για τους οποίους δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση; Απάντηση: Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες ασφαλιστικών εισφορών εταίρων ΙΚΕ, Ε.Π.Ε. (πλην διαχειριστών) που για αυτούς δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση, εφόσον αυτές έχουν νομίμως καταχωρηθεί και έχει γίνει η αντίστοιχη λογιστική εγγραφή στα βιβλία της επιχείρησης.

Δ. Τυπικές προϋποθέσεις

1. Τι νοείται ως μισθωτή εργασία; Απάντηση: Μισθωτή εργασία θεωρείται αποκλειστικά η εργασιακή σχέση των περιπτώσεων α] β] και γ] της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ (Ν.4172/2013).

2. Επιτρέπεται η συμμετοχή του δικαιούχου σε μια Κοινοπραξία; Απάντηση: Η συμμετοχή σε Κοινοπραξία δεν επιτρέπεται, καθώς σε αυτή την περίπτωση ο δικαιούχος δεν πληροί την τυπική προϋπόθεση της Πρόσκλησης περί μη συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις.

3. Επιτρέπεται η συμμετοχή δικαιούχου (ατομικός επιχειρηματίας ή εταίρος σε συνεργατικό σχήμα) ως διαχειριστής / νόμιμος εκπρόσωπος / μέλος Δ.Σ. σε εταιρεία; Απάντηση: Η συμμετοχή δικαιούχου ως διαχειριστής / νόμιμος εκπρόσωπος / μέλος Δ.Σ. επιτρέπεται, καθώς δεν έρχεται σε αντίθεση με την τυπική προϋπόθεση της Πρόσκλησης, περί μη συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, θα πρέπει να πληρείται το σύνολο των όρων της πρόσκλησης (π.χ. περί μισθωτής εργασίας).

4. Επιτρέπεται η συμμετοχή της δικαιούχου επιχείρησης (ως νομικό πρόσωπο) ως μέτοχος/εταίρος σε μια άλλη επιχείρηση; Απάντηση: Η συμμετοχή της δικαιούχου επιχείρησης (ως νομικό πρόσωπο) ως μέτοχος/εταίρος σε μια άλλη επιχείρηση δεν επιτρέπεται, καθώς εμπίπτει στον περιορισμό της Πρόσκλησης περί μη συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις ως εταίρος/μέτοχος.

5. Επιτρέπεται ένας δικαιούχος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου να αμειφθεί μέσω τίτλου κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης); Απάντηση: Όχι, δεν επιτρέπεται, καθώς ο δικαιούχος δεν μπορεί να έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος για άλλη αιτία και να αμείβεται με τίτλο κτήσης από άλλη.

6. Η δικαιούχος επιχείρηση μπορεί να διαθέτει υποκατάστημα; Απάντηση: Η ύπαρξη υποκαταστήματος δεν είναι απαγορευτική, εφόσον το υποκατάστημα προϋπάρχει της έκδοσης της Πρόσκλησης, ήτοι πριν την 11/02/2016. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες αυτές που αφορούν αμιγώς το υποκατάστημα. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία υποκαταστήματος μετά την έκδοση της Πρόσκλησης, ούτε η μετατροπή σε έδρα του υποκαταστήματος που προϋπήρχε της έκδοσης της Πρόσκλησης, με ταυτόχρονη διατήρηση και των δύο εγκαταστάσεων.

Συγκεκριμένα: – Αν η επιχείρηση δημιούργησε υποκατάστημα μετά την οριστική ένταξη, ή μεταξύ της έκδοσης της Πρόσκλησης της Δράσης και της ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου, ακόμη και εάν αυτό δε διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης, τότε θα πρέπει ο δικαιούχος να προβεί σε διακοπή του υποκαταστήματος. Το σύνολο των δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του υποκαταστήματος δεν είναι επιλέξιμες. – Αν είχε διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η ύπαρξη υποκαταστήματος, τη λειτουργία του οποίου είχε διακόψει η επιχείρηση κατόπιν σχετικής υπόδειξης, ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τους όρους της Πρόσκλησης και να ενταχθεί οριστικά στη Δράση, και η επιχείρηση μετά την ένταξη στη Δράση προέβη εκ νέου σε δημιουργία υποκαταστήματος, τότε το έργο θα απεντάσσεται.

7. Η κατοχή συνεταιριστικών μερίδων από πλευράς Δικαιούχου (ατομικός επιχειρηματίας ή εταίρος σε συνεργατικό σχήμα) σε συνεταιριστικές τράπεζες ή σε ναυτιλιακές εταιρείες λαϊκής βάσης, εμπίπτει στον περιορισμό της Πρόσκλησης περί μη συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις ως εταίρος/μέτοχος; Απάντηση: Όχι δεν εμπίπτει, αφού κατά κανόνα πρόκειται για κατοχή συνεταιριστικών μεριδίων για επενδυτικούς ή κοινωνικούς σκοπούς (π.χ. στήριξη επιχειρήσεων με τοπική/περιφερειακή σημασία) και όχι για επιχειρηματικούς σκοπούς με πολυάριθμη μετοχική/συνεταιριστική βάση.

8. Δικαιούχος (ατομικός επιχειρηματίας από άλλη αιτία, π.χ. γιατρός, δικηγόρος, κτλ.) που κατά την περίοδο υλοποίησης της Πράξης και ως απόρροια της υποχρεωτικής εφαρμογής από 1/1/2017 του Ν. 4410/2016 και της ΠΟΛ.1201/2016, ενεργοποιεί υποχρεωτικά αγροτικό και μη επιλέξιμο για τη Δράση ΚΑΔ (ΚΑΔ του πρωτογενούς τομέα) ως αποτέλεσμα της μεταγωγής του από το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ μικρής κλίμακας (οικογενειακής) αγροτικής εκμετάλλευσης (για την οποία δεν ήταν υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων) σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για την αγροτική του εκμετάλλευση, ανεξαρτήτως του ύψους του τζίρου που πραγματοποίησε από την αγροτική δραστηριότητα ή του ύψους των επιδοτήσεων που εισέπραξε, παραμένει επιλέξιμος για τη Δράση ή απεντάσσεται;

Απάντηση: Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο δικαιούχος παραμένει επιλέξιμος για τη Δράση και δεν απεντάσσεται, αφού η δραστηριοποίησή του στον μη επιλέξιμο αγροτικό ΚΑΔ γίνεται υποχρεωτικά λόγω αλλαγής του φορολογικού καθεστώτος και ανεξαρτήτως του ύψους του κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε από την αγροτική δραστηριότητα ή του ύψους των επιδοτήσεων που έλαβε κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος (π.χ. ως αγρότης ειδικού καθεστώτος ή ανένταχτος για την παραγωγή του οικογενειακού του ελαιολάδου). Διευκρινίζεται όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιχορηγηθεί για την αγροτική δραστηριότητα ως επαγγελματίας αγρότης κατά την έννοια του Ν. 3874/2010. Η αγροτική δραστηριότητα θα πρέπει να παραμένει ως επικουρική της κύριας δραστηριότητας καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού του σχεδίου και κατά την περίοδο τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, επί ποινής ανάκλησης της απόφασης ένταξης.

Ε. Αιτήματα επαλήθευσης δαπανών – Δικαιολογητικά πιστοποίησης

1. Στα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών αναφέρεται συνήθως το ελάχιστο ποσό καταβολής για την περίοδο αναφοράς, ενώ σε επόμενο χρόνο δύναται να προκύψει συμπληρωματικό ποσό οφειλής για την ίδια περίοδο. Ποιο ποσό πιστοποιείται και σε ποια χρονική στιγμή; Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που δύναται να πιστοποιηθούν θα πρέπει να είναι βεβαιωμένες και εκκαθαρισμένες, με βάση τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4387/2016, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που σε ενδιάμεσο αίτημα επαλήθευσης δαπανών, περιλαμβάνονται ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες δεν έχουν εκκαθαριστεί με βάση τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα του προηγούμενου φορολογικού έτους, αυτές θα πιστοποιούνται μέχρι του ελάχιστου ποσού ασφαλιστικών εισφορών, όπως αυτό καθορίζεται ανά κατηγορία ασφαλισμένων σύμφωνα με το Ν. 4387/2016, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση στο τελικό αίτημα επαλήθευσης δαπανών, θα πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο οριστικώς βεβαιωμένες και εκκαθαρισμένες ασφαλιστικές εισφορές με βάση τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα του εκάστοτε προηγούμενου φορολογικού έτους. Διαφορετικά, αυτές θα πιστοποιούνται μέχρι του ελάχιστου ποσού ασφαλιστικών εισφορών, όπως αυτό καθορίζεται ανά κατηγορία ασφαλισμένων σύμφωνα με το Ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

2. Το ισοζύγιο είναι απαραίτητο παραδοτέο λογιστικής απεικόνισης προκειμένου να πιστοποιηθούν οι δαπάνες του έργου; Απάντηση: Εφόσον υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου μέσω του γενικού ημερολογίου και του αναλυτικού καθολικού του λογαριασμού του προμηθευτή, δεν κρίνεται υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση η προσκόμιση των ισοζυγίων και του συνόλου των αναλυτικών καθολικών των λοιπών λογαριασμών. 3. Ποια είναι τα απαραίτητα παραδοτέα για την πιστοποίηση δαπάνης που αφορά σε απόσβεση παγίου; Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα VI «Δικαιολογητικά πιστοποίησης» απαραίτητα παραδοτέα είναι τα εξής: – Αντίγραφο του Μητρώου Παγίων υπογεγραμμένο από το λογιστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης με τις διενεργηθείσες εγγραφές/αποσβέσεις παγίων για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου και τη λογιστική εγγραφή τους και τα οποία δεν έχουν επιχορηγηθεί από κανένα πρόγραμμα. – Αντίγραφα των τιμολογίων αγοράς παγίων των οποίων υπολογίστηκαν οι αποσβέσεις 4. Σε περίπτωση κατάθεσης μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή από τρίτο πρόσωπο, χρειάζεται να προσκομισθεί κάποιο συμπληρωματικό παραδοτέο; Απάντηση: Σε περίπτωση πραγματοποίησης της ανωτέρω συναλλαγής από τρίτο πρόσωπο, πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου/νομίμου εκπροσώπου ότι το τρίτο πρόσωπο ενήργησε για λογαριασμό της επιχείρησης και δεν σχετίζεται οικονομικά/εμπορικά με τον προμηθευτή της. 5. Είναι αποδεκτή η εξόφληση δαπάνης μέσω εμβάσματος από λογαριασμό τρίτου; Απάντηση: Δεν είναι αποδεκτή. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών και ΦΜΥ από λογιστή, όπου η πληρωμή είναι αποδεκτή εφόσον υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό ή σχετική εξουσιοδότηση/υπεύθυνη δήλωση και προσκομίζονται οι σχετικές αποδείξεις είσπραξης για τα αντίστοιχα ποσά καταβολής στο λογιστή της επιχείρησης.

ΣΤ. Ζητήματα τροποποιήσεων

1. Μπορεί να υποβληθεί αίτημα τροποποίησης νομίμου εκπροσώπου/διαχειριστή, και αντικατάστασής του από πρόσωπο το οποίο είναι διαφορετικό από τους εταίρους; Απάντηση: Δεν είναι αποδεκτή η αντικατάσταση νομίμου εκπροσώπου/διαχειριστή, από πρόσωπο το οποίο θα είναι διαφορετικό από τους εταίρους της νομικής οντότητας.

2. Μπορεί να υποβληθεί αίτημα τροποποίησης έδρας/τόπου εγκατάστασης, όταν έχουν πιστοποιηθεί σε ενδιάμεσο έλεγχο κτιριακές δαπάνες; Απάντηση: Επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της Πρόσκλησης (εντός της περιφέρειας υλοποίησης, όχι στην οικία του δικαιούχου ή με συστέγαση), με συμψηφισμό δαπανών κατά τον επόμενο έλεγχο (περικοπή ήδη πιστοποιημένων κτιριακών στην παλιά έδρα). 3. Μπορεί να υποβληθεί αίτημα τροποποίησης έδρας/τόπου εγκατάστασης, όπου διαπιστώνεται μεταφορά έδρας σε υποκατάστημα με ταυτόχρονη διατήρηση αρχικής έδρας ως υποκατάστημα; Απάντηση: Δεν επιτρέπεται η μεταφορά έδρας σε υποκατάστημα, με ταυτόχρονη διατήρηση και των δύο τόπων εγκατάστασης.

4. Μπορεί να υποβληθεί αίτημα τροποποίησης για προσθήκη επιλέξιμου/ων ΚΑΔ επιχειρηματικού σχεδίου; Και αν ναι, υπό ποιές προϋποθέσεις; Απάντηση: Επιτρέπεται η προσθήκη ΚΑΔ κατά τη διάρκεια υλοποίησης, εφόσον είναι επιλέξιμος/οι και συναφής/είς με το πτυχίο του/ της δικαιούχου, μέσω αιτήματος τροποποίησης. Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται ΠΡΙΝ την ενεργοποίηση του/των συγκεκριμένων ΚΑΔ στη ΔΟΥ, ώστε να αξιολογείται η επιλεξιμότητα και η συνάφεια των ΚΑΔ και να εγκρίνεται ή να απορρίπτεται αναλόγως. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που εντοπιστεί προσθήκη μη συναφούς ΚΑΔ κατά τη διάρκεια υλοποίησης, το επιχειρηματικό σχέδιο θα οδηγείται σε απένταξη.

 

 

 

 

πηγή

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο