Αναρτήθηκαν στο Taxisnet τα ποσά προς συμψηφισμό (25%) ΦΠΑ του α΄τριμήνου 2020

Αναρτήθηκαν στο Taxisnet τα ποσά προς συμψηφισμό (25%) ΦΠΑ του α΄τριμήνου 2020

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αναρτήθηκαν στο Taxisnet τα ποσά προς συμψηφισμό (25%) ΦΠΑ του μηνός Μαρτίου και του πρώτου τριμήνου 2020 για τους φορολογουμένους.
Πρόκειται για αυτούς που κατέβαλαν εξολοκλήρου και εμπροθέσμως το συνολικό ποσό του Φ.Π.Α. του μηνός Μαρτίου 2020 (διπλογραφικά βιβλία) και πρώτου τριμήνου 2020 (απλογραφικά βιβλία).

235617 444d4c90f1 8353cd900a45c4c2

Υπενθυμίζεται ότι, για να γίνει ο συμψηφισμός πρέπει οι φορολογούμενοι, με την εμφάνιση του ως άνω ποσού στην προσωποποιημένη πληροφόρηση να δηλώσουν μέσω σχετικού e-mail στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τη βούλησή τους για τον παραπάνω συμψηφισμό, όπως προβλέπεται και σε σχετική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ..

Κοινοποιήστε το άρθρο