Tο αναπηρικό κίνημα εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την μη προσκλησή στην πρόσφατη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Γιαννακίδης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Με αφορμή την πρόσφατη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Δυτ. Μακεδονίας για τα Κέντρα Αποκατάστασης στην Δυτική Μακεδονία, το αναπηρικό κίνημα εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την μη προσκλησή του στην εν λόγω σύσκεψη. Οι φορείς που συμμετείχαν και κυρίως ο κ. Γιαννακίδης οφείλουν να γνωρίζουν τις θέσεις και τις προτάσεις των Ατόμων με Αναπηρία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για το διαχρονικό έλλειμμα κεντρικής και περιφερειακών πολιτικών αποκατάστασης.

Προφανώς, για αδιευκρίνιστους λόγους δεν έκρινε σκόπιμη την παρουσία μας, παραβιάζοντας το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπέγραψε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Σε κάθε περίπτωση, επισυνάπτουμε επιστολή με τις προτάσεις της ΕΣΑ.με.Α που απέστειλε στον τότε Υπουργό Υγείας κ. Κουρουμπλή και παραμένουν τραγικά επίκαιρες

Για το Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Βασίλης Κούτσιανος

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Αγνή Σιδηροπούλου

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Πληροφορίες: Χριστίνα Σαμαρά
Αθήνα:27.02.2015  

    Αρ. Πρωτ.:389


                                                                 

Προς: κ. Π. Κουρουμπλή, Υπουργό Υγείας

 

 

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών

 

Υπόμνημα της Ε.Σ.Α.μεΑ.

για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή

ενός σύγχρονου Εθνικού Συστήματος Αποκατάστασης

 

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Η αποκατάσταση, αδιαμφισβήτητα αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την αύξηση της λειτουργικότητας των ατόμων με αναπηρία και ως εκ τούτου το βασικό κλειδί για την ένταξή τους στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

 

Δυστυχώς, τα προβλήματα που κατέδειξε σχετική μελέτη του ΚΕΣΥ για τα θέματα  αποκατάστασης των ατόμων με αναπηρία το έτος 2000 παραμένουν, χωρίς να έχει σημειωθεί καμία πρόοδος μέχρι σήμερα.

Οι μνημονιακές πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν και σε αυτό τον τομέα, έφεραν σε δυσμενέστερη θέση το μοναδικό Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ) της χώρας, το οποίο αυτή τη στιγμή παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του. Παράλληλα, τα άτομα με αναπηρία που διαβιούν στην Περιφέρεια αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις στον τομέα της παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι στην πόλη της Λάρισας, εξαιτίας της έλλειψης δημόσιου Κέντρου Αποκατάστασης, λειτουργούν πολύ περισσότερα ιδιωτικά Κέντρα Αποκατάστασης, από αυτά που λειτουργούν στο σύνολο της χώρας του Βελγίου!!!  Το δε κόστος των νοσηλίων στα ιδιωτικά Κέντρα όπως γνωρίζετε, είναι τριπλάσιο από ένα δημόσιο Κέντρο Αποκατάστασης, επιβαρύνοντας υπέρμετρα τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Ε.Σ.Α.μεΑ. κρίνει απαραίτητο και προτείνει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Εθνικού Προγράμματος για την αναβάθμιση του κρίσιμου τομέα της Αποκατάστασης και την ίδρυση ενός Δικτύου Μονάδων Αποκατάστασης για την κάλυψη των αναγκών όλης τη χώρας, με σαφείς στόχους υλοποιήσιμους σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Πρέπει να τονίσουμε ότι η έλλειψη των μέτρων και των πολιτικών στον τομέα της Αποκατάστασης έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 26 «Αποκατάσταση και Επαναποκατάσταση» όπως και με το σύνολο των άρθρων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που υπεγράφη από τη χώρα μας και κυρώθηκε με την ψήφιση του ν. 4074/2012.

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του προτεινόμενου σημαντικού εγχειρήματος αποτελεί η σύσταση επιτελικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης στο Υπουργείο Υγείας, στελεχωμένης με εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα αποκατάστασης.

 

Για την εφαρμογή ενός Εθνικού Προγράμματος για την Αποκατάσταση απαιτείται η άμεση λήψη των ακόλουθων μέτρων:

 

  1. Αποσύνδεση του Ε.Κ.Α. από το ΚΑΤ με σκοπό τη Διοικητική Αυτοτέλειά του.

 

Το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (πρώην Ε.Ι.Α.Α.) που εδρεύει στο Ίλιον, εντάχθηκε στο Ε.Σ.Υ. μετά από απαίτηση του αναπηρικού κινήματος, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην μετεξέλιξή του σε ένα Σύγχρονο Κέντρο Αποκατάστασης. Η κατάργηση όμως της διοικητικής του αυτοτέλειας μετά την διασύνδεσή του στο νοσοκομείο ΚΑΤ, έχει δημιουργήσει τον κίνδυνο αφομοίωσής του από το ασθμαίνων σύστημα υγείας.

 

Για να σταματήσουν τα δισεπίλυτα προβλήματα που παρατηρούνται στην λειτουργία του ΕΚΑ απαιτείται:

 

α)  Πρόβλεψη σύστασης Διοικητικού Συμβουλίου στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης.

β)  Άμεση εφαρμογή του νέου Οργανισμού του Ε.Κ.Α. για την αναβάθμιση της λειτουργία του.

γ) Άμεση στελέχωσή του με εξειδικευμένο επιστημονικό –  ιατρικό, παραϊατρικό,

νοσηλευτικό προσωπικό και διοικητικό.

δ) Αύξηση της χρηματοδότησής του, προκειμένου να αναβαθμιστεί πλήρως η κτιριακή και     υλικοτεχνική του υποδομή (ανακαίνιση κτιρίων, αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς      κ.λπ).

ε) Να εξοπλιστεί το Ε.Κ.Α. με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

 

Μόνο κατ’ αυτό τον τρόπο το ΕΚΑ μπορεί να καταστεί ένα σύγχρονο Κέντρο Αποκατάστασης για τη χώρα.

 

  1. Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στη λειτουργία των ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (ΚΑΦΚΑ).

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της  δημιουργίας Δικτύου Μονάδων Αποκατάστασης, αποτελεί η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των ΚΕ.Φ.Ι.Α.Π. (μετονομασία των ΚΑΦΚΑ) τα οποία διασυνδέθηκαν και συγχωνεύθηκαν, σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία, με τα νοσοκομεία της χώρας.

 

Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε:

 

  • Επιτέλεση των αρχικού σκοπού ίδρυσης των ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ. (ΚΑΦΚΑ) έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες αποκατάστασης των τοπικών κοινωνιών.
  • Άμεση στελέχωσή τους με κατάλληλο εξειδικευμένο ιατρικό, παραϊατρικό προσωπικό, ήτοι φυσιάτρους, φυσικοθεραπευτές, ορθοπεδικούς κ.λπ.
  • Θεσμική σύσταση Επιτροπών Διοίκησης και Υποδιοικητή με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ. στις Επιτροπές Διοίκησης. Επισημαίνουμε ότι στα Δ.Σ. των  Δημόσιων Νοσοκομείων που έχουν  ενταχθεί τα ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. δεν συμμετέχει εκπρόσωπος της Ε.Σ.ΑμεΑ.
  • Να προβλεφθεί ειδικός  ξεχωριστός προϋπολογισμός των ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ:  Εύλογο είναι το ερώτημα που τίθεται για την επαρκή  χρηματοδότηση των ΚΕ.Φ.Ι.Α.Π. από τη στιγμή που δεν έχει προβλεφθεί ξεχωριστός προϋπολογισμός τους.  Είναι βέβαιο ότι εάν τα ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ έχουν  κοινό προϋπολογισμό με τα νοσοκομεία, τότε τα ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ θα παίξουν το ρόλο του ¨φτωχού συγγενή¨ με ανυπολόγιστες αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία τους.

 

  1. Αναβάθμιση των Μονάδων Αποκατάστασης που λειτουργούν στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας και ίδρυση νέων όπου αυτό απαιτείται.

 

Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου απαιτείται στελέχωση των Κλινικών Αποκατάστασης που λειτουργούν στα νοσοκομεία της χώρας,  με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.

 

  • Ίδρυση νέων Μονάδων Αποκατάστασης – Δημιουργία δικτύου Μονάδων

   Αποκατάστασης με κέντρο αναφοράς το αυτοδύναμο και ανεξάρτητο Ε.Κ.Α.

 

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με βάση τα προαναφερθέντα, τονίζει την αναγκαιότητα δημιουργίας Δικτύου Μονάδων Αποκατάστασης με την ένταξη σε αυτό των ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ., των Κλινικών Αποκατάστασης που λειτουργούν στα Πανεπιστημιακά/Γενικά Νοσοκομεία της χώρας, με κέντρο αναφοράς τους ένα Ε.Κ.Α. σύγχρονο,  αυτόνομο και ανεξάρτητο, που θα πρέπει να επιτελέσει το ρόλο της Ναυαρχίδας του τομέα της Αποκατάστασης.

 

  1. Έλεγχος της λειτουργίας των ιδιωτικών Κέντρων Αποκατάστασης, του κόστους παροχής των υπηρεσιών τους και αξιολόγησή τους, βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών και κριτηρίων.

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Ζητούμε να ορίσετε άμεσα μία συνάντηση με εσάς και τους εκπροσώπους της Ε.Σ.ΑμεΑ. προκειμένου να σας παρουσιάσουμε πιο αναλυτικά τα προαναφερθέντα αιτήματά μας.

 

 

 

Με εκτίμηση

 

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

                          Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                                              ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

 

Πίνακας Αποδεκτών:

 

-Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα

-Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη

-Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Ν. Παππά

-Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Α. Ξανθού

-Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δ. Στρατούλη

-κ. Ι. Μπασκόζο, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

-Φορείς – Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.

 

 

 

Δείτε Επίσης

Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ (εγκύκλιος)
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ (εγκύκλιος)

Κοινοποιήθηκε η νέα εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής  Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». Με τις διατάξεις του αρ. 27 και της παρ. 7 του αρ.

Διαβάστε περισσότερα »
Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά σήμερα η πλατφόρμα - Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι όχι
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά σήμερα η πλατφόρμα – Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι όχι

Ανοίγει σήμερα, Δευτέρα ξανά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους φοιτητές που δεν είχαν υποβάλει αίτηση στεγαστικού επιδόματος από 1η έως την 30η Ιουνίου καθώς πλέον και των σπουδαστών στα δημόσια ΙΕΚ.

Διαβάστε περισσότερα »
Σκρέκας: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο Εξοικονομώ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σκρέκας: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο Εξοικονομώ

Τέλος Οκτωβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο Εξοικονομώ, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας. Στον ΑΝΤ1 μίλησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας ο οποίος αποκάλυψε πότε

Διαβάστε περισσότερα »
Τι είναι η απάτη του «ηλεκτρονικού ψαρέματος» – Πώς να προστατευθούν οι χρήστες των ψηφιακών τραπεζικών δικτύων
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τι είναι η απάτη του «ηλεκτρονικού ψαρέματος» – Πώς να προστατευθούν οι χρήστες των ψηφιακών τραπεζικών δικτύων

«Όλες οι κάρτες απενεργοποιούνται προσωρινά για διαδικτυακές πληρωμές μέχρι να εγγραφείτε στα αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας. Για να το ενεργοποιήσετε, ακολουθήστε τα ακόλουθα απλά βήματα». Ένα από τα μηνύματα που λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα »
Ηλεκτρονικές απάτες: Μην απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα – Παριστάνουν τράπεζες, εταιρείες και οργανισμούς
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρονικές απάτες: Μην απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα – Παριστάνουν τράπεζες, εταιρείες και οργανισμούς

Νέα κομπίνα έχουν σκαρφιστεί επιτήδειοι για να αποσπάσουν στοιχεία από κάρτες από εναλλακτικές τράπεζες, και να αποσπάσουν τα χρήματα του λογαριασμού. «Όλες οι κάρτες απενεργοποιούνται προσωρινά για διαδικτυακές πληρωμές μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα »
ΣτΕ: Αντισυνταγματικό το πλαφόν ύψους στις γυναίκες για κατάταξη στις στρατιωτικές σχολές
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣτΕ: Αντισυνταγματικό το πλαφόν ύψους στις γυναίκες για κατάταξη στις στρατιωτικές σχολές

Με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κρίθηκε παράνομη η υπουργική απόφαση του 2007 η οποία προβλέπει πλαφόν ύψους, 1.65 μ. για γυναίκες και 1.70 μ. ,για τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα »
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Δείτε το νέο spot της ΔΙΑΔΥΜΑ
Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida