Optika Anagnostis ptolemaida Reggia Ptolemida Pizzaria iek voltetors butterflys ptolemaida xristidis stavros ximikos

Τι αλλάζει στο στεγαστικό φοιτητικό επίδομα – Τα ποσά και οι δικαιούχοι

8λ ανάγνωσης
Τι αλλάζει στο στεγαστικό φοιτητικό επίδομα – Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Τι αλλάζει στο στεγαστικό φοιτητικό επίδομα – Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Αλλαγές στο στεγαστικό φοιτητικό επίδομα για το 2021-2022, όπως προκύπτει από σχετική απόφαση των υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Μερικές από τις αλλαγές που αφορούν στο επίδομα, όπως ορίζονται με το νέο ΦΕΚ είναι:

Αυξάνεται στα 1.500 ευρώ από 1.000 ευρώ που ήταν αρχικά ενώ στα 2.000 ευρώ αυξάνεται το ποσό για συγκατοίκηση των φοιτητών. Υπενθυμίζεται ότι  στην εξειδίκευση  των νέων μέτρων στήριξης η υπουργός  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως είχε προαναγγείλει τα παραπάνω. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα δεν είχε υπήρχε το ποσό αυτό για τη συγκατοίκηση.

Οι αιτήσεις 

Επίσης στο ίδιο ΦΕΚ επισημαίνεται πως οι αιτήσεις για το επίδομα θα γίνονται  κάθε έτος από την 1η  Ιουνίου έως τις 30 του ίδιου μήνα. Έως τώρα δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη περίοδο που υποβάλλονταν οι αιτήσεις  για το επίδομα. Για παράδειγμα οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2020-2021 υποβάλλονταν από την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021  και από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 έως και την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021.

Αναλυτικά στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

  • Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με 1.500  ευρώ.
  • Στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, κι εφόσον τα Τμήματα/Σχολές σπουδών του φοιτητή και του συγκατοικούντος φοιτητή βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με 2.000  ευρώ.».

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Στο άρθρο 4 με τίτλο «Διαδικασία χορήγησης στεγαστικού επιδόματος» επέρχονται οι παρακάτω αντικαταστάσεις και τροποποιήσεις:

α. Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος υποβάλλονται εντός προθεσμίας από 1 έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους, εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και κάτοχος Α.Φ.Μ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής που υλοποιεί και υποστηρίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.,ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

β. Η περ. β) της παρ. 1 με τίτλο «Διαδικασία» αντικαθίσταται ως εξής: «β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδίου, του/της έτερου γονέα (σε περιπτώσεις διαζευγμένων, θανόντων ή άγαμων γονέων, το αντίστοιχο πεδίο παραμένει κενό) και του φοιτητή εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ή μόνο το Α.Φ.Μ. του ιδίου και του/της συζύγου του στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής (σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας)».

γ. Στην παρ. 1 με τίτλο «Διαδικασία», μετά την περ. δ) προστίθενται τα ακόλουθα:

«Σε περίπτωση συγκατοίκησης συμπληρώνονται και τα ακόλουθα:

ε) τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή,

στ) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος φοιτητή,

ζ) τον Α.Φ.Μ. του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή»

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Το άρθρο 5 με τίτλο «Έλεγχος κριτηρίων – Δικαιολογητικά», μετά την περ. η της παρ. Β’ προστίθεται παρ. Γ’, ως εξής:

«Γ. Για τη χορήγηση του επιδόματος στις περιπτώσεις συγκατοίκησης του άρθρου 1 της παρούσης, ο έλεγχος των κριτηρίων και η υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών ορίζεται ως εξής:

α) Ακαδημαϊκή Ιδιότητα του συγκατοικούντος φοιτητή: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

β) Το μισθωτήριο του δικαιούχου περιλαμβάνει τον ΑΦΜ που δηλώθηκε: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περ. ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α’ 159).

γ) ΑΦΜ προσώπου όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή: ελέγχεται σύμφωνα με το παράρτημα Α περ. (γ) με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία,
σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α’ 159)».

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ

«Σε περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί, ο δικαιούχος δηλώνει τα εξής στοιχεία:

  • ΑΦΜ συγκατοικούντος φοιτητή.
  • Αριθμό Ακαδημαϊκής Ταυτότητας συγκατοικούντος φοιτητή.
  • ΑΦΜ που είναι δηλωμένο στο μισθωτήριο για τον συγκατοικούντα φοιτητή, το οποίο μπορεί να ταυτίζεται με το ΑΦΜ του συγκατοικούντος φοιτητή.

Η εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδόματος με βάση τον αριθμό Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή που δηλώθηκε, αντλεί τα ακόλουθα στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

Ονοματεπώνυμο του φοιτητή.

Σχολή φοίτησης (Τμήμα, Σχολή/Ίδρυμα).

Ημερομηνία εισαγωγής του φοιτητή στη Σχολή (έτος/μήνας).

Έδρα της Σχολής φοίτησης.

Αριθμός ετών φοίτησης της Σχολής φοίτησης και με βάση τον κωδικό μισθωτηρίου συμβολαίου της κατοικίας που μισθώνει ο φοιτητής, επαληθεύει από το πληροφοριακό σύστημα Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της ΑΑΔΕ:

• Την συμπερίληψη του ΑΦΜ που δηλώθηκε για τον συγκατοικούντα φοιτητή στο μισθωτήριο».

γ. Στο παράρτημα Α’, μετά την περ. (β) προστίθεται περ. (γ) ως εξής:

«(γ) Κριτήρια στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί:

Ο συγκατοικών φοιτητής δεν είναι κάτοχος άλλου πτυχίου Α.Ε.Ι.

Ο συγκατοικών φοιτητής δεν έχει υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο εξαμήνων φοίτησης.

Ο συγκατοικών φοιτητής φοιτά στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα σπουδών με τον φοιτητή για τον οποίο γίνεται η αίτηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.

Ο ΑΦΜ που έχει δηλωθεί ως μισθωτής για λογαριασμό του έτερου φοιτητή ταυτίζεται με τον ΑΦΜ του συγκατοικούντος φοιτητή ή συμπεριλαμβάνει τον φοιτητήως προστατευόμενο τέκνο στη δήλωσή του.

Το μισθωτήριο της αίτησης φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος περιλαμβάνει ως μισθωτή τον ΑΦΜ που δηλώθηκε για τον συγκατοικούντα φοιτητή.».

δ. Στο παράρτημα Β’ «Τεχνικές Προδιαγραφές εγκεκριμένες από την ΑΑΔΕ», στο τέλος της περ. ΕΔ-7: Έλεγχος της Μισθωμένης Κατοικίας με βάση το Μισθωτήριο Συμβόλαιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Καλείται επίσης και στην περίπτωση επαλήθευσης συγκατοίκησης».

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα εδώ

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Αφήστε ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *