Optika Anagnostis ptolemaida Reggia Ptolemida Pizzaria iek voltetors butterflys ptolemaida xristidis stavros ximikos

Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2023 Ομίλου ΔΕΗ

20λ ανάγνωσης
Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2023 Ομίλου ΔΕΗ

Επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους €280,5 εκατ. το α’ τρίμηνο 2023 από €170 εκατ. το α’ τρίμηνο 2022  

Διπλασιασμός επενδύσεων (€195,5 εκατ. από €102 εκατ.) σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2022 στις δραστηριότητες του Δικτύου Διανομής, στα έργα ΑΠΕ και τη νέα μονάδα Φυσικού Αερίου  

Αύξηση των έργων ΑΠΕ υπό κατασκευή σε 1GW– πάνω από 600MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία/ολοκλήρωση κατασκευής –  Εξασφαλισμένη υλοποίηση από πλευράς αδειοδότησης για πάνω από 4GW

 

Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ορισμούς δεικτών που περιλαμβάνονται στα παραπάνω μεγέθη, μπορείτε να ανατρέξετε στο Παράρτημα ΙΙ: Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης – “ΕΔΜΑ”.


Εξέλιξη Βασικών Μεγεθών Ομίλου (€ εκατ.)

 

 

 

 

Εξέλιξη κερδοφορίας

 

Αυξημένη λειτουργική κερδοφορία για το α’ τρίμηνο 2023, λόγω της μείωσης των λειτουργικών δαπανών, και κυρίως των δαπανών για αγορές ενέργειας, φυσικό αέριο και εκπομπές CO2. Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε €280,5 εκατ., αυξημένα κατά €110,5 εκατ. (65%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

 

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη €73,3 εκατ. έναντι ζημιών €30,3 εκατ. το α’ τρίμηνο 2022.

 

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη €51,1 εκατ. έναντι ζημιών €185,7 εκατ. το α’ τρίμηνο 2022.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεώργιος Στάσσης δήλωσε:

 

«Τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου επιβεβαιώνουν την πορεία ανάπτυξης στην οποία έχει εισέλθει η ΔΕΗ και θέτουν τις βάσεις για την επιστροφή στην διανομή μερισμάτων, αρχής γενομένης από το 2024 με βάση την κερδοφορία της τρέχουσας χρήσης.

 

Για ένα ακόμη τρίμηνο, υλοποιώντας το επιχειρηματικό μας σχέδιο, συνεχίσαμε να αυξάνουμε τις επενδύσεις σε έργα τα οποία κάνουν πιο «πράσινο» το ενεργειακό μας μείγμα, ενισχύουν και εκσυγχρονίζουν το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και συμβάλλουν στην ψηφιοποίηση όλων των δραστηριοτήτων μας.

 

Ειδικά, για το πλάνο μας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μετά την επίτευξη του στόχου των 600MW που αφορά έργα στην Ελλάδα, είτε σε λειτουργία είτε κατασκευασμένα, ξεκίνησε η κατασκευή του μεγάλου Φωτοβολταϊκού πάρκου 550MW στην Πτολεμαϊδα, έχοντας σήμερα έργα συνολικής ισχύος 1 GW υπό κατασκευή. Πρόκειται για συνολική ισχύ 1,6 GW, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 30% του στόχου των 5GW που έχουμε θέσει για το 2026.

 

Παράλληλα, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μας, προσφέροντας ένα ευρύτερο σύνολο λύσεων, τόσο σε φυσικό όσο και σε ψηφιακό επίπεδο, προκειμένου να κάνουμε τη ΔΕΗ τον καλύτερο προορισμό για υπηρεσίες που σχετίζονται με την ενέργεια. Σε αυτή την κατεύθυνση, εξακολουθούμε να αναπτύσσουμε το δίκτυο καταστημάτων μας σε όλη τη χώρα, συνεχίζουμε να εισάγουμε περισσότερα εργαλεία για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στην εξόφληση των λογαριασμών τους, εξελίσσοντας όμως παράλληλα και τις ψηφιακές μας υπηρεσίες όπως είναι η νέα πλατφόρμα myDEI, η χρήση e-contract για νέες πωλήσεις, καθώς και το e-SelfMetering που γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς,  γεγονός που πιστοποιεί ότι ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό πραγματικότητα.

 

Για το σύνολο του έτους, αναμένουμε να υπερβούμε τον αρχικό στόχο που είχαμε θέσει για επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους €1,1 δισ και να προσεγγίσουμε τα €1,2 δισ. Η ΔΕΗ, μετά από ένα έτος γεμάτο προκλήσεις συνεχίζει αποφασιστικά την υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού της με επενδύσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με απώτερο στόχο την μετατροπή της σε κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.»

 

Λειτουργικά μεγέθη

 

Το α’ τρίμηνο 2023 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 11% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022  (13.204 GWh έναντι 14.828 GWh) ως αποτέλεσμα της μείωσης της ζήτησης από τους καταναλωτές λόγω της ενεργειακής κρίσης και των κινήτρων που παρέχει η Πολιτεία για εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και λόγω των ηπιότερων καιρικών συνθηκών το α’ τρίμηνο 2023 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σε επίπεδο συνολικής ζήτησης, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές, καταγράφηκε μείωση κατά 11,9%.

 

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 60,9% το α’ τρίμηνο 2023 από 64% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα μειώθηκε σε 61,5% τον Μάρτιο 2023 (από 64,4% τον Μάρτιο 2022), ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 83,9% (από 90,9%) στην Υψηλή Τάση, 33,6% (από 40,5%) στη Μέση Τάση και 65,2% (από 66%) στη Χαμηλή Τάση.

 

Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ μειώθηκε σε 39,2% το α’ τρίμηνο 2023 από 46,9% το α΄ τρίμηνο 2022, κυρίως λόγω της χαμηλότερης παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου.

 

 

 

 

 

Ανάλυση Εσόδων & Λειτουργικών δαπανών Ομίλου ΔΕΗ

 

Έσοδα

 

Ο κύκλος εργασιών, μειώθηκε το α’ τρίμηνο 2023 κατά €254,5 εκατ. ή 11,3% κυρίως λόγω της μείωσης του όγκου των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας ως αποτέλεσμα της πτώσης της εγχώριας ζήτησης, καθώς και της μείωσης του μεριδίου αγοράς στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Λειτουργικές Δαπάνες

 

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το α’ τρίμηνο 2023 μειώθηκαν κατά  17,6% (€1.712.3 εκατ. έναντι €2.077,3 εκατ.), κυρίως ως αποτέλεσμα της προαναφερθείσας μείωσης των δαπανών για αγορά φυσικού αερίου, ενέργειας και δικαιωμάτων εκπομπών CO2,.

 

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος 

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, CO2, λιγνίτη τρίτων και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά €385,1 εκατ. (22,6%) σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2022.

 

Δαπάνες Μισθοδοσίας

Η δαπάνη μισθοδοσίας παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή στα €180,5 εκατ. το α’ τρίμηνο 2023 με το  μισθοδοτούμενο τακτικό προσωπικό να διαμορφώνεται σε 12.953 εργαζόμενους (από 12.493 εργαζόμενους στο τέλος του α’ τριμήνου 2022).

 

Προβλέψεις

Το α’ τρίμηνο 2023  καταγράφηκε αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών κατά €34,1 εκατ. έναντι αύξησης κατά  €45,9 εκατ.  το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

 

Επενδύσεις

 

Οι συνολικές επενδύσεις το α’ τρίμηνο 2023 διαμορφώθηκαν σε €195,5 εκατ. έναντι €102 εκατ. το α’ τρίμηνο 2022.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, μεγάλο μέρος της αύξησης οφείλεται στις αυξημένες επενδύσεις σε έργα για το Δίκτυο Διανομής, έργα ΑΠΕ καθώς και στη νέα μονάδα Φυσικού Αερίου  840 MW στην Αλεξανδρούπολη.

 

Η σύνθεση των κύριων επενδύσεων έχει ως εξής :

 

 

 

Καθαρό Χρέος

 

Το καθαρό χρέος στις 31.03.2023 ήταν €2.030,4 εκατ., αυξημένο κατά €642,3 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2022 (€1.388,1 εκατ.), λόγω της επίπτωσης από το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης στο α΄ τρίμηνο του 2023 το οποίο κατά βάση επηρεάστηκε από την πληρωμή για τα δικαιώματα εκπομπών CO2 για τη συμμόρφωση του έτους 2022, η οποία γίνεται κάθε χρόνο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.

 

 

 

 

 

 

Ακολουθεί η εξέλιξη του Καθαρού Χρέους:

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων ([email protected]):

  • κ. Ιωάννη Στέφο, Διευθυντή Επενδυτικών Σχέσεων,

τηλ. 210 5292153, e-mail: [email protected],  και

  • κ. Εμμανουήλ Χατζάκη, Διευθυντή Κλάδου Σχέσεων με Αγορές,

τηλ. 210 5235832, e-mail: [email protected].

 

Το Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε (www.dei.gr) στην ενότητα “Επενδυτικές Σχέσεις”.

Σχετικά με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Η Δ.Ε.Η. είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με παραγωγικό δυναμικό 11,2 GW, εξυπηρετώντας περίπου 5,6 εκατ. καταναλωτές. Επιπλέον, η Δ.Ε.Η. κατέχει το 51% των μετοχών του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., που είναι ο αποκλειστικός κύριος και διαχειριστής του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Για περισσότερα από 70 χρόνια, η Δ.Ε.Η. παραμένει στο προσκήνιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας και αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας εξηλεκτρισμού όλης της χώρας. Η Δ.Ε.Η. είναι εισηγμένη εταιρεία και οι μετοχές της αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών EBITDA, των κερδών, των δαπανών και άλλων οικονομικών μέτρων που αφορούν σε μελλοντικές περιόδους, βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες και παραδοχές σχετικά με μελλοντικά γεγονότα. Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που αναφέρονται σε μελλοντικές περιόδους βασίζονται σε τρέχουσες εύλογες και καλόπιστες παραδοχές. Δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση ότι οι εν λόγω χρηματοοικονομικοί δείκτες θα επιτευχθούν.

Αυτές οι δηλώσεις που αφορούν μελλοντικά γεγονότα υπόκεινται, μεταξύ άλλων, i) στους επιχειρηματικούς, οικονομικούς και ανταγωνιστικούς κινδύνους, ii) στις μακροοικονομικές συνθήκες, iii) στη διακύμανση του ευρώ έναντι της συναλλαγματικής ισοτιμίας του δολαρίου ΗΠΑ, iv) στις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και στην τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών CO2, v) στις αλλαγές του τοπίου της αγοράς και του νομικού, κανονιστικού, φορολογικού και δημοσιονομικού τοπίου, vi) στην εξέλιξη του επισφαλούς χρέους, και  vii) άλλες αβεβαιότητες και απρόβλεπτες καταστάσεις, οι οποίες σχετίζονται με παράγοντες που η ΔΕΗ δεν είναι σε θέση να ελέγξει ή να εκτιμήσει με ακρίβεια, και οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική διαφοροποίηση των πραγματικών γεγονότων ή των αποτελεσμάτων από εκείνα που εκφράζονται στην ανακοίνωση. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να βασίζεστε υπέρ του δέοντος σε αυτές τις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικά γεγονότα, οι οποίες αφορούν μόνον την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΔΕΗ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να δημοσιοποιήσει τυχόν αναθεωρήσεις αυτών των δηλώσεων ώστε να αντικατοπτρίζουν γεγονότα ή περιστάσεις μετά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

Ενοποιημένη Κατάσταση  Χρηματοοικονομικής Θέσης (Συνοπτική)

 

  

Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Συνοπτική)

 


Ενοποιημένη κατάσταση ταμιακών ροών (Συνοπτική)

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”)

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται “Προσαρμοσμένοι” δείκτες όπως: EBITDA Επαναλαμβανόμενο χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις, περιθώριο EBITDA Επαναλαμβανόμενο % χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις και Κέρδη / (Ζημίες) χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις. Οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από κονδύλια των ετήσιων ή ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, την επίδραση και τα κόστη που προκύπτουν από γεγονότα τα οποία συνέβησαν κατά την εκάστοτε  περίοδο αναφοράς και τα οποία δεν έχουν επηρεάσει τα ποσά των προηγούμενων περιόδων.

 

EBITDA (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και  φόρους)

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο κύκλου εργασιών μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα Α.

 

Λειτουργικές Δαπάνες προ αποσβέσεων και απομειώσεων, συνολικών καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών και κερδών/(ζημιών) από συγγενείς εταιρείες  χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις

Ο δείκτης αυτός προκύπτει αν από τη γραμμή «Λειτουργικές Δαπάνες προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων» του πίνακα του EBITDA όπως παρουσιάζεται ανωτέρω, αφαιρεθούν οι εφάπαξ επιπτώσεις που αναφέρονται στη σημείωση του EBITDA Επαναλαμβανόμενου κατωτέρω. Ο δείκτης παρουσιάζεται στον Πίνακα Β.

 

EBITDA Επαναλαμβανόμενο (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους)

Το EBITDA Eπαναλαμβανόμενο εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης των εφάπαξ επιπτώσεων. Για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2022, καθώς και για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2023 δεν υπήρχαν εφάπαξ επιπτώσεις. Το περιθώριο EBITDA Επαναλαμβανόμενο (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA  Επαναλαμβανόμενο με το σύνολο του κύκλου εργασιών Επαναλαμβανόμενου. Ο υπολογισμός του EBITDA Επαναλαμβανόμενου και του  περιθωρίου EBITDA Επαναλαμβανόμενο παρουσιάζεται στον Πίνακα Γ.

 

EBIT (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους)

Ο δείκτης EBIT εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: EBITDA (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους) μείον τα ποσά των αποσβέσεων και των τυχόν απομειώσεων. Το περιθώριο EBIT (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBIT με το σύνολο του κύκλου εργασιών. Ο υπολογισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα Δ.

 

 

Καθαρό ποσό Αποσβέσεων Χρηματοοικονομικών Δαπανών και Κερδών από Συγγενείς Επιχειρήσεις.

Ο Δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το συμψηφισμένο καθαρό ποσό των κονδυλίων των αποσβέσεων χρήσης, των καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών και των κερδών / ζημιών από τις συγγενείς επιχειρήσεις του Ομίλου. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα Ε.

 

Καθαρός Δανεισμός

Ο καθαρός δανεισμός είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, αφαιρώντας από το σύνολο τα χρηματικά διαθέσιμα, τις δεσμευμένες καταθέσεις που αφορούν σε δανειακές συμβάσεις και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών αποτελεσμάτων και προσθέτοντας το αναπόσβεστο μέρος των εξόδων σύναψης δανείων. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον πίνακα ΣΤ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – EBITDA (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και  φόρους)
(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)    
  ΟΜΙΛΟΣ
     01.01-31.03.2023    01.01-31.03.2022
   
Κύκλος Εργασιών (1) 1.992,8 2.247,4
μείον :    
Λειτουργικές Δαπάνες προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων (2) 1.712,3 2.077,4
Αμοιβές προσωπικού 180,5 176,9
Λιγνίτης 7,8 12,6
Υγρά Καύσιμα 142,3 156,0
Φυσικό Αέριο 214,3 423,8
Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 720,5 808,2
Υλικά και αναλώσιμα 20,3 23,3
Τέλη πρόσβασης και χρήσης δικτύου μεταφοράς 41,7 33,2
Συντηρήσεις και παροχές τρίτων 50,1 45,4
Αμοιβές τρίτων 45,6 30,6
Δικαιώματα εκπομπών αερίων 230,5 300,0
Προβλέψεις για κινδύνους 4,1 (9,3)
Προβλέψεις απομείωσης αξίας υλικών 0,9 3,6
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 34,1 45,9
Λοιπά (έσοδα ) / έξοδα, καθαρά 19,6 27,2
EBITDA (Α) = [(1) – (2)] 280,5 170,0
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA [(Α) / (1)] 14,1% 7,6%

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β. Λειτουργικές Δαπάνες προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων, συνολικών καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών και κερδών /(ζημιών) από συγγενείς εταιρείες, χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις
(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)    
  ΟΜΙΛΟΣ
     01.01-31.03.2023    01.01-31.03.2022
     
Λειτουργικές Δαπάνες προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων (2) 1.712,3 2.077,4
μείον εφάπαξ επιπτώσεις:
Λειτουργικές Δαπάνες προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων  χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις 1.712,3 2.077,4

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.  EBITDA ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους, χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις)
(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)    
  ΟΜΙΛΟΣ
   01.01-31.03.2023    01.01-31.03.2022
 
   
EBITDA (1) 280,5 170,0
συν εφάπαξ επιπτώσεις (2):
EBITDA ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (3) = [(1)+(2)] 280,5 170,0
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (4) 1.992,8 2.247,4
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ [(3)/(4) 14,1% 7,6%

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ. EBIT (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους)
(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)    
  ΟΜΙΛΟΣ
   01.01-31.03.2023    01.01-31.03.2022
 
   
EBITDA 280,5 170,0
μείον :    
Αποσβέσεις και απομείωση παγίων 153,6 166,9
ΕΒΙΤ (Α) 126,9 3,1
Κύκλος Εργασιών (1) 1.992,8 2.247,4
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBIT [(Α) / (1)] 6,4% 0,1%

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε. ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΌ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)    
  ΟΜΙΛΟΣ
  01.01-31.03.2023 01.01-31.03.2022
     
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 207,3 199,4
Αποσβέσεις 153,6 166
Χρηματοοικονομικά έξοδα 84,3 80,6
Χρηματοοικονομικά έσοδα                                  (26,5)                                     (7,7)
Καθαρό (κέρδος)/ζημία από συγγενείς επιχειρήσεις                                      (0,1)                                  (40,0)
Καθαρές ζημίες /(κέρδη) από συναλλαγματικές διαφορές  (4,0) 0,5

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ: ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ    
(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)    
  Όμιλος
     31.03.2023    31.03.2022
Μακροπρόθεσμος δανεισμός 3.895,0 3.958,1
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμου δανεισμού 515,1 332,4
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 87,6 282,7
Χρηματικά διαθέσιμα (2.461,9)                            (2.479,5)
Δεσμευμένες Καταθέσεις                                        (77,1)                                        (46,1)
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών αποτελεσμάτων (0,3) (0,3)
Αναπόσβεστο μέρος εξόδων σύναψης δανείων 72,0 84,5
ΣΥΝΟΛΟ 2.030,4 2.131,8

 

 

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Αφήστε ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *