Σχόλια και προτάσεις του Green Tank για το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Το σχέδιο απολιγνιτοποίησης είναι συγκεντρωτικό και δεν διασφαλίζει βιώσιμη, συμπεριληπτική και δίκαιη μετάβαση

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Σχόλια και προτάσεις κατέθεσε το Green Tank στη δημόσια διαβούλευση για το υπόμνημα κατανόησης βασικών αρχών του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ), όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, το ΠΔΑΜ έχει συνολικό προϋπολογισμό 1,6 δις ευρώ για την περίοδο 2021-2027 και προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες μετάβασης των δύο λιγνιτικών περιοχών στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, αλλά και αυτές των νησιωτικών περιφερειών Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου και Κρήτης.

Διαπιστώθηκε σημαντική πρόοδος σε σχέση με τα προηγούμενα επίσημα κείμενα τα οποία σχετίζονται με τη Δίκαιη Μετάβαση, και ειδικότερα, το συνολικό Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) καθώς και τα  Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).

Η πρόοδος εντοπίζεται κυρίως στην επιλεξιμότητα συγκεκριμένων επενδύσεων στην προτεραιότητα 2 (ενεργειακή μετάβαση-κλιματική ουδετερότητα) όπως:

  1. η κάλυψη τμήματος του κόστους εγκατάστασης έργων ενεργειακών κοινοτήτων τη στιγμή που τόσο στο ΣΔΑΜ όσο και στα ΕΣΔΙΜ δεν υπήρχε καν αναφορά της φράσης «ενεργειακή κοινότητα»,

  2. η επιλεξιμότητα έργων θέρμανσης που στηρίζονται στις ΑΠΕ για χρηματοδότηση από το ΠΔΑΜ, ενώ πρακτικά όλα τα έργα θέρμανσης που περιλαμβάνονται στο ΣΔΑΜ και το ΕΣΔΙΜ στηρίζονται στο ορυκτό αέριο

  3. η επιλεξιμότητα έργων αύξησης της ενεργειακής απόδοσης που ως τώρα παραπέμπονταν στο «Εξοικονομώ & Αυτονομώ» με μόνη επιπλέον συνεισφορά τη «ρήτρα δίκαιης μετάβασης»

  4. η έμφαση στη χρηματοδότηση υποδομών αποθήκευσης ενέργειας, η οποία ωστόσο πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις τεχνολογίες αποθήκευσης (αντλησιοταμίευση, μπαταρίες, θερμική αποθήκευση) και όχι μόνο υποδομές πράσινου υδρογόνου.

Επιπλέον, είναι το πρώτο κυβερνητικό κείμενο που σχετίζεται με τη Δίκαιη Μετάβαση που αναγνωρίζει την ανάγκη οι επιλέξιμες επενδύσεις να είναι συμβατές με τον νέο πανευρωπαϊκό κλιματικό στόχο για μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% ως το 2030 σε σχέση με το 1990.

Θετικά επίσης κρίνεται και η αποσαφήνιση ότι οι πόροι των 1,6 δις ευρώ του ΠΔΑΜ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε υποδομή που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με ορυκτά καύσιμα (παραγωγή, επεξεργασία,  μεταφορά, διανομή, αποθήκευση ή  καύση).

Η πρόοδος αυτή, μεταξύ άλλων, αναδεικνύει και την αξία της διαβούλευσης καθώς πολλά από τα παραπάνω σημεία αναφέρθηκαν εκτενώς στη φάση της δημόσιας διαβούλευσης των κειμένων του ΣΔΑΜ και των ΕΣΔΙΜ.

Από την άλλη μεριά, το υπόμνημα κατανόησης βασικών αρχών περιλαμβάνει προβληματικά σημεία που χρήζουν αλλαγής ή βελτίωσης όπως η ανεπάρκεια των πόρων για την κάλυψη τόσο μεγάλων αναγκών μετάβασης 5 περιφερειών της Ελλάδας, ή η χρήση των περιορισμένων πόρων του ΠΔΑΜ για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης των λιγνιτικών εδαφών, τα οποία έχουν εξ’ορισμού πεπερασμένη διάρκεια και δεν είναι σε θέση να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας σε βάθος χρόνου.

Για την αντιμετώπιση της ανεπάρκειας των πόρων προτείνεται η αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης του ΠΔΑΜ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), ενώ για την αποκατάσταση εδαφών προτείνεται η δέσμευση επιπλέον πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αντί της χρήσης των περιορισμένων πόρων του ΠΔΑΜ.

Επιπλέον φαίνεται ότι το υπόμνημα κατανόησης δεν έλαβε υπόψη καμία από τις παρατηρήσεις που κατατέθηκαν στη φάση της διαβούλευσης των ΕΣΔΙΜ γύρω από το κομβικό ζήτημα της διακυβέρνησης. Το αποτέλεσμα είναι το προτεινόμενο σύστημα διακυβέρνησης να διατηρεί έναν κεντρικό, top-down χαρακτήρα και να στερεί τη δυνατότητα συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών και της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη αποφάσεων γύρω από το μέλλον των υπό μετάβαση περιοχών της χώρας, σε αντίθεση με άλλα συστήματα διακυβέρνησης σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ-27 που είναι σαφώς περισσότερο συμμετοχικά.

Το ζητούμενο τώρα είναι να διορθωθούν τα προβλήματα και να ενσωματωθούν τα θετικά σημεία του υπομνήματος στο ενοποιημένο κείμενο που θα συνδέει τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης με το Πρόγραμμα, το οποίο θα υποβληθεί επισήμως εκ μέρους της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μπορείτε να διαβάσετε τα αναλυτικά σχόλια και τις προτάσεις που κατέθεσε το Green Tank στη δημόσια διαβούλευση του υπομνήματος βασικών αρχών εδώ: https://thegreentank.gr/wp-content/uploads/2021/04/Detailed_Comments_Green_Tank_PDAM_26.04.2021.pdf

Δείτε Επίσης

Αύξηση 70% από τη ΔΕΗ στα σταθερά τιμολόγια, νέα τροπή στη «μάχη» του ρεύματος
ΔΕΗ

Αύξηση 70% από τη ΔΕΗ στα σταθερά τιμολόγια, νέα τροπή στη «μάχη» του ρεύματος

Αύξηση 70% από τη ΔΕΗ στα σταθερά τιμολόγια, νέα τροπή στη «μάχη» του ρεύματος Τίθεται από σήμερα σε ισχύ η αναπροσαρμογή μετά τις έντονες αντιδράσεις από τους ιδιώτες προμηθευτές –

Διαβάστε περισσότερα »
ΠΑΣΑΣ ΔΕΗ για το πρόστιμο τον 100 ευρώ το μήνα στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών: Απορρίπτουμε και καταγγέλλουμε την απόφαση της κυβέρνησης για το χαράτσι αυτό.
ΔΕΗ

ΠΑΣΑΣ ΔΕΗ για το πρόστιμο τον 100 ευρώ το μήνα στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών: Απορρίπτουμε και καταγγέλλουμε την απόφαση της κυβέρνησης για το χαράτσι αυτό.

ΠΑΣΑΣ ΔΕΗ για το πρόστιμο τον 100 ευρώ το μήνα στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών: Απορρίπτουμε και καταγγέλλουμε την απόφαση της κυβέρνησης για το χαράτσι αυτό.   Η κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα »
ΑΡΚΕ - ΔΡΑΣΕ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: ΝΤΡΟΠΗ!!
ΔΕΗ

ΑΡΚΕ – ΔΡΑΣΕ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: ΝΤΡΟΠΗ!!

ΑΡΚΕ – ΔΡΑΣΕ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: ΝΤΡΟΠΗ!! Ντράπηκε ακόμα και η ντροπή. Ξεφτιλίστηκε ακόμη και η ξευτίλα. Η Διοίκηση της ΔΕΗ ανακοίνωσε τα ονόματα όσων παραμένουν  ως αναγκαίοι για την εύρυθμη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα »
Το σχέδιο της ΔΕΗ για κλείσιμο λιγνιτικών μονάδων, στροφή στις ΑΠΕ
ΔΕΗ

Το σχέδιο της ΔΕΗ για κλείσιμο λιγνιτικών μονάδων, στροφή στις ΑΠΕ

Το σχέδιο της ΔΕΗ για κλείσιμο λιγνιτικών μονάδων, στροφή στις ΑΠΕ ην ευρεία γκάμα επενδύσεων στις λιγνιτικές περιοχές που υλοποιεί η ΔΕΗ, παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα »
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Κ.ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ
ΔΕΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Κ.ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Κ.ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ Συνάδελφοι, Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ μας συμμετείχε στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας ως συνδιοργανωτής, που έγινε έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 29/11/2021 για το θέμα

Διαβάστε περισσότερα »
Αύξηση 71% από τη ΔΕΗ στο τιμολόγιο ρεύματος με σταθερή χρέωση
ΔΕΗ

Αύξηση 71% από τη ΔΕΗ στο τιμολόγιο ρεύματος με σταθερή χρέωση

Αύξηση 71% από τη ΔΕΗ στο τιμολόγιο ρεύματος με σταθερή χρέωση Μεγάλη αναπροσαρμογή στο κόστος κιλοβατώρας και μείωση της περιόδου «κλειδώματος» από δύο σε ένα έτος. Το πρόγραμμα είχε προκαλέσει έντονες

Διαβάστε περισσότερα »
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Κρεοπωλείο Λουκάς Πτολεμαΐδα Εορδαία
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida