ΙΚΟΣ ΙΟΝΙΑΝ SEA TRI 2022

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πτολεμαΐδα λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου ¨Μνήμες Λιγνίτη”.

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ-ΕΟΡΔΑΙΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 παρ. 2 « Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ,
όπως τροποποιήθηκε με Ν. 3542/2007».
2. Την υπ’ αριθ. 5970/ 21/1824388 από 07-09-2021 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ.
Εορδαίας.
3. Το υπ’ αριθμ. 398 από 07/09/2021 έγγραφο σωματείου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ.
Β. Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά
την διάρκεια εκδήλωσης του Σωματείου εργαζομένων στην Ηλεκτρική Ενεργεία
«ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ », κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο 12ος Πανελλήνιος αγώνας δρόμου 5
& 10 χλμ ανδρών – γυναικών, με τίτλο «Μνήμες Λιγνίτη» την Κυριακή (12 Σεπτεμβρίου
2021) και ώρα 11:00΄ με σημείο εκκίνησης αγώνα το μνημείο των λιγνιτωρύχων που
βρίσκεται εντός των ορυχείων στην Αγία Βαρβάρα και σημείο τερματισμού το μνημείο του
λιγνιτωρύχου στην βορειοανατολική πλευρά της πόλης (έναντι Σχολής Πυροσβεστών
Πτολεμαΐδας ):
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
1. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και της στάθμευσης παντός τύπου
οχήματος, ως ακολούθως:
α. από το 22ο χιλ. ΠΕΟ Κοζάνης – Φλώρινας έως και το 28ο χιλ. ΠΕΟ Κοζάνης – Φλώρινας στο
ένα ρεύμα κυκλοφορίας (από Κοζάνη προς Πτολεμαΐδα).
β. στην οδό Ελ. Βενιζέλου από την διασταύρωσή της με την οδό 25ης Μαρτίου έως τη
συμβολή της με συνδετική οδό για Οικισμό Καρδιάς.
2. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της Ν.Ε.Ο. Κοζάνης – Φλώρινας
και μέσω παρακαμπτήριων δημοτικών οδών.
3. Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 10:30 ώρα έως 14:00 ώρα της Κυριακής
(12-09-2021).
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007, αφού
πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με
μέριμνα του Τ.Τ. Εορδαίας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει με την δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και την τοποθέτηση
σχετικής σήμανσης.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
-Με ανάλογο αριθμό αντιτύπων για
τοιχοκόλληση, δημοσίευση στον Τύπο
και εφαρμογή (άρθρο 109 του
Ν.2696/1999).
-Για τον έλεγχο της τοποθέτησης της
απαιτούμενης σήμανσης και τη λήψη
επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Με μέριμνα Τ.Τ. Εορδαίας
3. Α.Τ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
4. Τ.Α. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
5. ΚΕΝΤΡΟ 39 R/T
6. ΓΠΑΔΔΜ
Κοζάνη, 10 Σεπτεμβρίου 2021
Ο
Διευθυντής
Σπυρίδων ΔΙΟΓΚΑΡΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Κοινοποιήστε το άρθρο