«Καλλιόπη Βέττα: Η στήριξη του αγροτικού τομέα της Π.Ε. Κοζάνης θα έπρεπε να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα σε μια εποχή αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου

Eordaialive Team
8λ ανάγνωσης
«Καλλιόπη Βέττα: Η στήριξη του αγροτικού τομέα της Π.Ε. Κοζάνης θα έπρεπε να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα σε μια εποχή αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Θέμα: «Άμεση διόρθωση της Προκήρυξης για το Καθεστώς Ενισχύσεων και ένταξη του πρωτογενούς τομέα στα έργα Δ.Α.Μ.» Στις 13 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η προκήρυξη του Καθεστώτος Ενισχύσεων «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του Ν. 4887/2022. Στην προκήρυξη περιγράφονται οι ενισχύσεις, οι προϋποθέσεις, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα ανώτατα όρια, όπως και τα χρονοδιαγράμματα, ενώ στην ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται ότι βασική προϋπόθεση για την υποβολή και έγκριση των επενδυτικών σχεδίων είναι να έχουν χαρακτηριστεί ως έργο Δ.Α.Μ. από την αρμόδια Επιτροπή Χαρακτηρισμών του Ν. 4872/2021. Η ανακοίνωση έκλεισε με την θριαμβολογία του αρμόδιου Υπουργού για την προκήρυξη. Ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ γρήγορα ότι η κατάσταση πόρρω απέχει από τους διθυράμβους που συνόδευαν το δελτίο Τύπου. Ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, ένας υγιής συνεταιρισμός με ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική και διεθνή γεωργική αγορά, με επιστολή του στις 28 Φεβρουαρίου προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και άλλους θεσμικούς φορείς, διαμαρτύρεται για την αδικαιολόγητη εξαίρεση του πρωτογενούς τομέα από την προκήρυξη του Καθεστώτος Ενισχύσεων. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, απουσιάζει πλήρως ο αγροτικός τομέας από την επιλεξιμότητα της συγκεκριμένης προκήρυξης, καθώς με το άρθρο 13 εξαιρούνται όλοι οι φορείς και οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή. Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις υποσχέσεις της κυβέρνησης για καθολική ένταξη του συγκεκριμένου τομέα στους πυλώνες στήριξης των περιοχών που πλήττονται,εξαιτίας της απόφασης γιαβίαιη απολιγνιτοποίηση. Ο αγροτικός τομέας, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, παράγει ποιοτικά προϊόντα, εξασφαλίζει εργασιακή προοπτική, δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην οικονομία και θωρακίζει την κοινωνική συνοχή, παράγοντες και προαπαιτούμενα που εκλείπουν από τον σχεδιασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σε μια περιοχή, μάλιστα, που έχει διψήφια μείωση πληθυσμού την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με την επίσημη απογραφή, ενώ βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη ανεργία και ερημοποίηση. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού ήδη από τις 3 Σεπτεμβρίου 2020, ακολουθώντας τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, είχε υποβάλλει επενδυτική πρόταση στην Τεχνική Επιτροπή Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, η οποία στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 είχε προ-αξιολογήσει θετικά τις προτάσεις για νέο συσκευαστήριο ακτινιδίων (προϋπολογισμού 5,135 εκ) και νέας μονάδας μεταποίησης-παραγωγής chips φρούτων και λαχανικών (προϋπολογισμού 8,174εκ.), ενώ εκκρεμούσε πιθανή επανεκτίμηση της πρότασης για δημιουργία πρότυπης ενεργειακής κοινότητας με προϋπολογισμό 4,5 εκ. ευρώ. Η συνολική εκτίμηση, δε, για νέες θέσεις εργασίας από τα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια άγγιζε τον αριθμό των 150 ατόμων. Επειδή η Δυτική Μακεδονία υφίσταται βαρύτατες συνέπειες από την βίαιη απολιγνιτοποίηση, Επειδή ο πρωτογενής τομέας αποτελεί κομβικό πυλώνα για την ανάσχεση της οξυμένης κρίσης και την ενίσχυση της τοπικής συνοχής που πλήττεται από το αιφνίδιο κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων, Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός. 1.Για ποιο λόγο εξαιρέθηκε πλήρως ο αγροτικός τομέας από την ένταξη στο καθεστώς Ενισχύσεων, δεδομένου ότι αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανάσχεση της κρίσης, όπως φαίνεται και – ανάμεσα σε άλλα – από τα επενδυτικά σχέδια του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού; 2.Προτίθεστε να εκδώσετε διορθωτική προκήρυξη ώστε να εντάξετε τους αγροτικούς φορείς και συνεταιρισμούς στους επιλέξιμους δικαιούχους; Η ερωτώσα Βουλευτής Βέττα Καλλιόπη
Συνάντηση με αγροτικούς φορείς στον
Βελβεντό και κατάθεση κοινοβουλευτικής ερώτησης
για την ένταξη του πρωτογενούς τομέα στο Καθεστώς
Ενισχύσεων»

Η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Π.Ε. Κοζάνης κ. Καλλιόπη
Βέττα επισκέφθηκε το Βελβεντό όπου συναντήθηκε
με τον Α.Σ.ΕΠ.Ο.Π., την ΔΗΜΗΤΡΑ και τον Τ.Ο.Ε.Β.,
ενώ κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Άμεση
διόρθωση της Προκήρυξης για το Καθεστώς Ενισχύσεων
και ένταξη του πρωτογενούς τομέα στα έργα Δ.Α.Μ»

Αρχικά, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Α.Σ.ΕΠ.Ο.Π.
κ. Νίκο Κουτλιάμπα, μέλη του Δ.Σ. και εργαζόμενους.
Στη συνάντηση, τέθηκε, κυρίως, το πρόβλημα με
την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων σχετικά με το καθεστώς ενισχύσεων
για τα έργα Δ.Α.Μ. στην Δυτική Μακεδονία.

Συγκεκριμένα, στην πρόσφατη δημοσιοποίηση του
σχεδίου, αναφέρεται ότι εξαιρούνται από κάθε
επιλεξιμότητα οι αγροτικοί φορείς, οργανισμοί
και συνεταιρισμοί. Η συγκεκριμένη κυβερνητική
επιλογή αποκλείει τον πρωτογενή τομέα από την
χρηματοδότηση, γεγονός που είναι εντελώς ακατανόητο
την ώρα που η περιοχή υφίσταται τις συνέπειες
της βίαιης απολιγνιτοποίησης και είναι απαραίτητη
η ενίσχυση εναλλακτικών παραγωγικών τομέων
-που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην απορρόφηση
της κρίσης- όπως ο αγροτικός.

Μάλιστα, ο Α.Σ.ΕΠ.Ο.Π. είχε ήδη από το 2020 υποβάλλει
στην αρμόδια Τεχνική Επιτροπή έργα αναβάθμισης
των υποδομών του, τα οποία είχαν προαξιολογηθεί
θετικά, με υψηλή προστιθέμενη αξία στην τοπική
οικονομία και, κυρίως, σημαντική συμβολή στην
αγορά εργασίας.

Παράλληλα, στη συζήτηση τέθηκαν ζητήματα που
αφορούν την κλιματική κρίση και την διανομή
των προϊόντων, ενώ επισημάνθηκαν γραφειοκρατικά
και οικονομικά προβλήματα που αφορούν την αντιχαλαζική
προστασία.

Η Βουλευτής ανέφερε ότι η εξαίρεση του αγροτικού
τομέα από τις ενισχύσεις για τα έργα Δ.Α.Μ. είναι
παράλογη και προσβλητική, καθώς η κυβέρνηση
υποστήριζε συνεχώς ότι ο πρωτογενής τομέας της
περιοχής θα στηριζόταν ώστε να αποτελέσει πυλώνα
οικονομικής σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής,
κάτι που όπως αποδεικνύεται καθημερινά, δεν
συμβαίνει.

Τόνισε, επίσης, ότι την ώρα που αλλάζει το παραγωγικό
μοντέλο της περιοχής, αντί να διευρυνθούν τα
εργαλεία και οι παρεμβάσεις για την στήριξη
των πολιτών, μειώνονται, με ορατά τα αποτελέσματα
της ερημοποίησης και της στασιμότητας στην Π.Ε.
Κοζάνης, σε πλήρη αντίθεση με τις κυβερνητικές
θριαμβολογίες.

Έπειτα, η κ. Βέττα συναντήθηκε με τον Διευθυντή
του Συνεταιρισμού ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Νίκο Σακούλα με
τον οποίο, ομοίως, συζήτησαν θέματα που αφορούν
την υφιστάμενη κατάσταση στον αγροτικό τομέα,
τις προοπτικές του συνεταιριστικού κινήματος
και προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης
που βιώνει η περιοχή.
Παράλληλα, αναδείχθηκαν ζητήματα που αφορούν
την κλιματική κρίση και τις καταστροφές στην
παραγωγή, θέματα καλλιεργητικού κόστους, ενώ
έγινε μια εκτενής αναφορά στην προοπτική διεύρυνσης
των διεθνών αγορών για τα προϊόντα της Π.Ε. Κοζάνης.

Επιπρόσθετα, η Βουλευτής συναντήθηκε με τον
Πρόεδρο του Τ.Ο.Ε.Β. Βελβεντού κ. Γιώργο Φραγκουλάκη
και μέλη του Δ.Σ., με τους οποίους έγινε, επίσης,
ευρύτερη συζήτηση για τον Οργανισμό. Συνομολογήθηκε
ότι πρόκειται για έναν υγιή Τ.Ο.Ε.Β., σε σύγκριση
με ανάλογους ανά την επικράτεια, ενώ υπήρξε ευρύτερη
αναφορά στην αναβάθμιση κτιρίων και αντλιοστασίων.

Τέλος, η κ. Βέττα κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση
για το θέμα που συζητήθηκε με τον Α.Σ.ΕΠ.Ο.Π. Βελβεντού
ζητώντας την πλήρη ένταξη του αγροτικού τομέα
στο Καθεστώς Ενισχύσεων.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2023

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

Θέμα: «Άμεση διόρθωση της Προκήρυξης για το Καθεστώς Ενισχύσεων και ένταξη του πρωτογενούς τομέα στα έργα Δ.Α.Μ.»

Στις 13 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η προκήρυξη του Καθεστώτος Ενισχύσεων «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του Ν. 4887/2022.

Στην προκήρυξη περιγράφονται οι ενισχύσεις, οι προϋποθέσεις, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα ανώτατα όρια, όπως και τα χρονοδιαγράμματα, ενώ στην ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται ότι βασική προϋπόθεση για την υποβολή και έγκριση των επενδυτικών σχεδίων είναι να έχουν χαρακτηριστεί ως έργο Δ.Α.Μ. από την αρμόδια Επιτροπή Χαρακτηρισμών του Ν. 4872/2021.

Η ανακοίνωση έκλεισε με την θριαμβολογία του αρμόδιου Υπουργού για την προκήρυξη. Ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ γρήγορα ότι η κατάσταση πόρρω απέχει από τους διθυράμβους που συνόδευαν το δελτίο Τύπου.

Ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, ένας υγιής συνεταιρισμός με ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική και διεθνή γεωργική αγορά, με επιστολή του στις 28 Φεβρουαρίου προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και άλλους θεσμικούς φορείς, διαμαρτύρεται για την αδικαιολόγητη εξαίρεση  του πρωτογενούς τομέα από την προκήρυξη του Καθεστώτος Ενισχύσεων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, απουσιάζει πλήρως ο αγροτικός τομέας από την επιλεξιμότητα της συγκεκριμένης προκήρυξης, καθώς με το άρθρο 13 εξαιρούνται όλοι οι φορείς και οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις υποσχέσεις της κυβέρνησης για καθολική ένταξη του συγκεκριμένου τομέα στους πυλώνες στήριξης των περιοχών που πλήττονται,εξαιτίας της απόφασης γιαβίαιη απολιγνιτοποίηση.

Ο αγροτικός τομέας, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, παράγει ποιοτικά προϊόντα, εξασφαλίζει εργασιακή προοπτική, δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην οικονομία και θωρακίζει την κοινωνική συνοχή, παράγοντες και προαπαιτούμενα που εκλείπουν από τον σχεδιασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σε μια περιοχή, μάλιστα, που έχει διψήφια μείωση πληθυσμού την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με την επίσημη απογραφή, ενώ βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη ανεργία και ερημοποίηση.

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού ήδη από τις 3 Σεπτεμβρίου 2020, ακολουθώντας τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, είχε υποβάλλει επενδυτική πρόταση στην Τεχνική Επιτροπή Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, η οποία στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 είχε προ-αξιολογήσει θετικά τις προτάσεις για νέο συσκευαστήριο ακτινιδίων (προϋπολογισμού 5,135 εκ) και νέας μονάδας μεταποίησης-παραγωγής chips φρούτων και λαχανικών (προϋπολογισμού 8,174εκ.), ενώ εκκρεμούσε πιθανή επανεκτίμηση της πρότασης για δημιουργία πρότυπης ενεργειακής κοινότητας με προϋπολογισμό 4,5 εκ. ευρώ. Η συνολική εκτίμηση, δε, για νέες θέσεις εργασίας από τα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια άγγιζε τον αριθμό των 150 ατόμων.

 

Επειδή η Δυτική Μακεδονία υφίσταται βαρύτατες συνέπειες από την βίαιη απολιγνιτοποίηση,

Επειδή ο πρωτογενής τομέας αποτελεί κομβικό πυλώνα για την ανάσχεση της οξυμένης κρίσης και την ενίσχυση της τοπικής συνοχής που πλήττεται από το αιφνίδιο κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός.

  1. Για ποιο λόγο εξαιρέθηκε πλήρως ο αγροτικός τομέας από την ένταξη στο καθεστώς Ενισχύσεων, δεδομένου ότι αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανάσχεση της κρίσης, όπως φαίνεται και – ανάμεσα σε άλλα – από τα επενδυτικά σχέδια του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού;
  2. Προτίθεστε να εκδώσετε διορθωτική προκήρυξη ώστε να εντάξετε τους αγροτικούς φορείς και συνεταιρισμούς στους επιλέξιμους δικαιούχους;

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής

Βέττα Καλλιόπη

 

Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης «Καλλιόπη Βέττα: Η στήριξη του αγροτικού τομέα της Π.Ε. Κοζάνης θα έπρεπε να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα σε μια εποχή αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης «Καλλιόπη Βέττα: Η στήριξη του αγροτικού τομέα της Π.Ε. Κοζάνης θα έπρεπε να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα σε μια εποχή αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης «Καλλιόπη Βέττα: Η στήριξη του αγροτικού τομέα της Π.Ε. Κοζάνης θα έπρεπε να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα σε μια εποχή αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης «Καλλιόπη Βέττα: Η στήριξη του αγροτικού τομέα της Π.Ε. Κοζάνης θα έπρεπε να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα σε μια εποχή αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου

 

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!