Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ -Διευκρινιστική εγκύκλιος προς ΟΤΑ (έγγραφο)

Eordaialive Team
3λ ανάγνωσης
Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ -Διευκρινιστική εγκύκλιος προς ΟΤΑ (έγγραφο)

Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ  -Διευκρινιστική εγκύκλιος

Μετά το ΦΕΚ όπου δημοσιεύθηκε ο νόμος 4876/ 2021 στον οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η τρίμηνη παράταση εργασίας για τους συμβασιούχους covid (άρθρο 176), το ΥΠΕΣ εξέδωσε εγκύκλιο προς του Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, ενημερώνοντάς τους για τα νέα «δεδομένα».

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος, αναφέρει:

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 4876/23-12-2021 (ΦΕΚ Α’ 251) με θέμα «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» και κατά λόγο αρμοδιότητας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής: Με τις διατάξεις του άρθρου 176 του ανωτέρω νόμου, για το προσωπικό που έχει προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και απασχολείται στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα νομικά τους πρόσωπα για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεών τους από τη λήξη τους με καταληκτική ημερομηνία στις 31-3-2022.

Η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων αφορά προσωπικό που οι συμβάσεις τους είναι ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι 23-12-2021, και αυτό θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία τους. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την παράταση συνεδρίασή του. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δεν μεταβάλλουν το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων. Επ΄αυτών δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των άρθρων 5 και 7 του π.δ. 164/2004 καθώς και οι περιορισμοί της παρ.2 του άρθρου 36 του ν.4765/2021.

Εφιστούμε την προσοχή σας ότι ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεών τους (προστίθεται και η τρέχουσα τρίμηνη παράταση), δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 (Α’134).

Δεδομένων των ιδιαιτέρων συνθηκών λόγω COVID-19, με απόφαση του οικείου Δημάρχου, δύναται κατ’ εξαίρεση, το ανωτέρω προσωπικό, να διατίθεται και στα ΚΕΠ για τις ανάγκες ελέγχου εισόδου σε αυτά, λόγω του αυξημένου όγκου εργασιών που παρέχουν στους πολίτες. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα και τα νομικά πρόσωπα αρμοδιότητάς σας για την εφαρμογή των ανωτέρω, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Μεμονωμένα ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας θα αρχειοθετηθούν.

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Ποιον από τους παρακάτω υποψήφιους βουλευτές θα έστελνες στη νέα Βουλή των Ελλήνων;

Loading ... Loading ...