Οι θέσεις του ΤΕΕ/ τμ. Δυτκής Μακεδονίας για την Βιομηχανική Κληρονομιά στην ενεργειακή λεκάνη

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Οι θέσεις του ΤΕΕ/ τμ. Δυτκής Μακεδονίας για την Βιομηχανική Κληρονομιά στην ενεργειακή λεκάνη και την αναγκαιότητα συνολικού σχεδιασμού

TEE

Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας κοινοποιεί τις θέσεις της Διοικούσας Επιτροπής του αναφορικά με το θέμα της Βιομηχανικής Κληρονομιάς ύστερα από εισήγηση της σχετικής Ομάδας Εργασίας του με τα συμπεράσματα που προέκυψαν τόσο από τις στοχευμένες συναντήσεις [στη ΔΕΗ, στα γραφεία του ΤΕΕ, επιτόπια επίσκεψη στη μονάδα της ΛΙΠΤΟΛ] όσο και από την ενασχόλησή του διαχρονικά με το θέμα καθώς και με τα συμπεράσματα της BRAU3 που κοινοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν τον Δεκέμβριο του 2015. Τα συμπεράσματα από τις παραπάνω συναντήσεις και οι θέσεις του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας δίνονται παρακάτω:

 

  • Ο τρόπος αποτύπωσης και τεκμηρίωσης από τη ΔΕΗ με τους συνεργάτες της είναι άκρως επαγγελματικός και κινείται σε υψηλά επίπεδα,  με τα τελικά παραδοθέντα στοιχεία να διαφοροποιούνται και να ενισχύονται ως προς τη προσέγγιση της αποτύπωσης που προτάθηκε από το ΤΕΕ/ΤΔΜ προς τη ΔΕΗ κατά τη συνδιοργάνωση σχετικής ημερίδας με τον Δήμο Εορδαίας και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το Δεκέμβριο για τη Βιομηχανική Κληρονομιά στα πλαίσια της BRAU Επισημαίνεται ωστόσο ότι αντιμετωπίζει  μονοδιάστατα τον τομέα της αποτύπωσης, επειδή εστιάζει  μόνον  στην γεωγραφική και την  τοπογραφική αποτύπωση, δίχως να υπεισέρχεται σε άλλους τομείς της αποτύπωσης και της τεκμηρίωσης.
  • Η πρόθεση της ΔΕΗ είναι να καταγράψει  τις υφιστάμενες  εγκαταστάσεις και στην συνέχεια να προχωρήσει στην κατεδάφιση τους,  στοχεύοντας στην οικονομική εκμετάλλευση των  υφιστάμενων  αξιόλογων κοιτασμάτων λιγνίτη σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η αποτύπωση περιλαμβάνει την καταρχήν αξιολόγηση από μέρους της ΔΕΗ του εξοπλισμού του ευρύτερου συγκροτήματος της ΛΙΠΤΟΛ και πραγματοποιείται ήδη από σχετική Επιτροπή της ΔΕΗ.
  • Το συγκρότημα της ΛΙΠΤΟΛ αποτελεί ιδιαίτερα αξιόλογο παράδειγμα επεξεργασίας λιγνίτη και παραγωγής ενέργειας τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του συγκροτήματος, το θέμα της διάσωσης και διατήρησης του οφείλει να επεκταθεί και να αποτελέσει σημαντικό και πρώτιστο θέμα συζήτησης και προβληματισμού. Για το λόγο αυτό απαιτείται να πραγματοποιηθεί μια συνολική  αξιολόγηση της βιομηχανικής κληρονομιάς στη ΛΙΠΤΟΛ αλλά και στον ΑΗΣ Πτολεμαϊδας από ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων, ώστε να αποφανθούν εάν και ποια κτίρια/εξοπλισμός  μπορούν να αξιοποιηθούν, με ποιο τρόπο και με ποιο κόστος.
  • Το ΤΕΕ/ΤΔΜ είναι διαθέσιμο να συνεισφέρει/συνεργαστεί με τη ΔΕΗ, το Δήμο Εορδαίας, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το TICCHI ώστε να πραγματοποιηθεί η δέουσα αξιολόγηση με μοναδικό στόχο τη βέλτιστη λύση τόσο για τη ΔΕΗ,  όσον και για την περιοχή και τους κατοίκους της, λαμβάνοντας σοβαρότατα υπόψη αφενός ότι η μεταλιγνιτική  περίοδος για την περιοχή μας έχει ξεκινήσει με την προοδευτική μείωση της λιγνιτικής παραγωγής και αφετέρου των αναγκών εξόρυξης για την εύρυθμη λειτουργία της λιγνιτικής παραγωγής.
  • Η βιομηχανική κληρονομιά στην ενεργειακή λεκάνη δεν αφορά μόνο το βιομηχανικό και κτιριακό συγκρότημα της ΛΙΠΤΟΛ και του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας αλλά και την ευρύτερη περιοχή συμπεριλαμβανομένου του συγκροτήματος της ΑΕΒΑΛ αλλά και των δραστηριοτήτων στους χώρους των ορυχείων.
  • Είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός ολιστικού σχεδίου για τη περιοχή που θα λαμβάνει υπόψη του τις ενεργειακές ανάγκες της ΔΕΗ, τις οικονομοκοινωνικές απαιτήσεις και τις αξίες για διάσωση της βιομηχανικής κληρονομιάς σε εθνικό επίπεδο. Το σχέδιο αυτό οφείλει να συμπεριλαμβάνει τις αναγκαίες δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας με ένα πλέγμα δράσεων, κατά αναλογία αντίστοιχων πετυχημένων πρωτοβουλιών σε περιοχές που αντιμετώπισαν αντίστοιχες προκλήσεις. Το σχέδιο αυτό μπορεί να προσεγγιστεί με την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός Ενεργειακού Τεχνολογικού Πάρκου, ενός πολυχώρου γενικότερα, όπου η ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς θα αποτελεί μέρος αυτού, σε ακολουθία αντίστοιχης μελέτης – αλλά με νέα προσέγγιση – που εκπονήθηκε το 2004. Ο τίτλος της μελέτης ήταν «Μελέτη σκοπιμότητας – προμελέτη για τη δημιουργία Ενεργειακού Τεχνολογικού πάρκου στο λεκανοπέδιο Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου με στόχο την ανάπτυξη του Βιομηχανικού Τουρισμού». Το συγκεκριμένο σε δράσεις συμφωνημένο σχέδιο θα πρέπει να υλοποιείται από Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης με ότι αυτό συνεπάγεται για τον ίδιο τον φορέα έναντι ανάληψης – χρηματοδότησης – απόδοσης μελετών και έργων στην τοπική κοινωνία και στην πολιτεία. Έναν φορέα που πρέπει να έχει διασφαλισμένους πόρους και την ισχυρή στήριξη/συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης, των Φορέων της Περιφέρειας μας, της ΔΕΗ και ιδιαίτερα της Πολιτείας.

 

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος
 

 

Δημήτρης Μαυροματίδης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε Επίσης

Οι αλλαγές στη φορολογία ακινήτων, «πετούν» εκτός δικαιούχους των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ - Έρχεται μείωση ΕΝΦΙΑ 2022
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι αλλαγές στη φορολογία ακινήτων, «πετούν» εκτός δικαιούχους των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ – Έρχεται μείωση ΕΝΦΙΑ 2022

Οι αλλαγές στη φορολογία ακινήτων, «πετούν» εκτός δικαιούχους των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ – Έρχεται μείωση ΕΝΦΙΑ 2022 Όλες οι αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων την επόμενη χρονιά, μείωση ΕΝΦΙΑ και φορολόγηση εισοδημάτων από

Διαβάστε περισσότερα »
Ισότιμη μεταχείριση όλων των ασφαλισμένων μελών του ΤΥΠΕΤ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ισότιμη μεταχείριση όλων των ασφαλισμένων μελών του ΤΥΠΕΤ

Ισότιμη μεταχείριση όλων των ασφαλισμένων μελών του ΤΥΠΕΤ   Ο Κώτσιος Αθανάσιος Μέλος του Νομαρχιακού παραρτήματος του ΣΥΕΤΕ νομού Λάρισας και Μέλος της Ανανεωτικής Κίνησης ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ με δελτίο

Διαβάστε περισσότερα »
Επίδομα θέρμανσης: Οδηγός με 21 ερωτήσεις–απαντήσεις για την επιδότηση
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επίδομα θέρμανσης: Οδηγός με 21 ερωτήσεις–απαντήσεις για την επιδότηση

Επίδομα θέρμανσης: Οδηγός με 21 ερωτήσεις–απαντήσεις για την επιδότηση   HAAΔΕ δημοσιοποίησε 21 νέες ερωτήσεις-απαντήσεις για την επιδότηση θέρμανσης για να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους: 1. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην

Διαβάστε περισσότερα »
Θεσσαλονίκη: Στρατοδικείο για λοχία που έφτυσε υπάλληλο σε τράπεζα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θεσσαλονίκη: Στρατοδικείο για λοχία που έφτυσε υπάλληλο σε τράπεζα

Θεσσαλονίκη: Στρατοδικείο για λοχία που έφτυσε υπάλληλο σε τράπεζα     Επεισοδιακή ήταν η συναλλαγή σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη με «πρωταγωνιστή» 40χρονο Λοχία του Στρατού. Ο Λοχίας έφτυσε τραπεζική υπάλληλο χωρίς καμία αφορμή, το

Διαβάστε περισσότερα »
Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Μακεδονίας: Καταγγέλλουμε τα ΜΑΤ της κυβέρνησης που προχώρησαν σε εκτεταμένη ρίψη χημικών ουσιών ενάντια σε πολίτες που διαδήλωναν ειρηνικά στα πλαίσια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Κοζάνη.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Μακεδονίας: Καταγγέλλουμε τα ΜΑΤ της κυβέρνησης που προχώρησαν σε εκτεταμένη ρίψη χημικών ουσιών ενάντια σε πολίτες που διαδήλωναν ειρηνικά στα πλαίσια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Κοζάνη.

Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Μακεδονίας: Καταγγέλλουμε τα ΜΑΤ της κυβέρνησης που προχώρησαν σε εκτεταμένη ρίψη χημικών ουσιών ενάντια σε πολίτες που διαδήλωναν ειρηνικά στα πλαίσια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Κοζάνη.

Διαβάστε περισσότερα »
Ισχυρό μπλόκο της αστυνομίας στο ύψος της Alfa-Οι διαδηλωτές σε απόσταση από τη ΖΕΠ με στεφάνια στα χέρια
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ισχυρό μπλόκο της αστυνομίας στο ύψος της Alfa-Οι διαδηλωτές σε απόσταση από τη ΖΕΠ με στεφάνια στα χέρια – Γιώργος Αδαμίδης -”Είναι πρωτόγνωρα αυτά που γίνονται -Ζητάμε να μας δοθεί η δυνατότητα να βρεθούμε στα όρια του κτιρίου ” (βίντεο – εικόνες)

Ισχυρό μπλόκο της αστυνομίας στο ύψος της Alfa-Οι διαδηλωτές σε απόσταση από τη ΖΕΠ με στεφάνια στα χέρια   Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται σε λίγη ώρα στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα »
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Κρεοπωλείο Λουκάς Πτολεμαΐδα Εορδαία
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida