Τα 7 “μυστικά” για να κατοχυρώσεις το αφορολόγητο

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Επτά σημεία της νομοθεσίας για τον τρόπο υπολογισμού και κατοχύρωσης της έκπτωσης του φόρου των 1900-2.100 ευρώ η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο εισοδήματος 8.636,36 -9.545, 45 ευρώ θα πρέπει να γνωρίζουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατ’ επάγγελμα αγρότες ώστε κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων να μην υποπέσουν σε σφάλματα, χάσουν την έκπτωση και κληθούν να καταβάλουν επιπλέον φόρους.

Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1.Πώς κλιμακώνεται το ύψος της έκπτωσης

Για κάθε φορολογούμενο με ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 20.000 ευρώ προερχόμενο από μισθούς ή συντάξεις καθώς και για κάθε κατ’ επάγγελμα αγρότη με ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 20.000 ευρώ προερχόμενο από αγροτικές δραστηριότητες προβλέπεται έκπτωση φόρου:

– 1900 ευρώ εφόσον δεν υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα. Η έκπτωση φόρου στην περίπτωση αυτή ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 8.636,36 ευρώ (1.900 ευρώ /22%=8.636,36 ευρώ) .

-1950 ευρώ εφόσον υπάρχει 1 προστατευόμενο τέκνο. Η έκπτωση φόρου σε αυτή την περίπτωση ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 8.863,64 ευρώ (1950 ευρώ/22% =8.863, 64 ευρώ)

-2000 ευρώ ,εφόσον υπάρχουν 2 προστατευόμενα τέκνα. Η έκπτωση φόρου για αυτή την κατηγορία ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 9.090, 91 ευρώ ( 2000 ευρώ /22%=9.090,91 ευρώ).

– 2.100 ευρώ εφόσον υπάρχουν 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα . Η έκπτωση φόρου σε αυτήν περίπτωση ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 9.545,45 ευρώ( 2.100 ευρώ /22% =9.545,45 ευρώ ). Το ισχύον κατά περίπτωση ποσό έκπτωσης φόρου αφαιρείται από το αρχικώς αναλογούντα φόρο ,ο οποίος προκύπτει από τη εφαρμογή του συντελεστή φόρου 22% επί του ετήσιου εισοδήματος.

2.Μισθωτοί – Συνταξιούχοι

Για όσους από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατά επάγγελμα αγρότες έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ , η ισχύουσα κατά περίπτωση έκπτωση φόρου ( των 1.900 -2.100 ευρώ) μειώνεται κατά ένα ποσό που ισούται με το 1% του πέραν των 20.000 ευρώ τμήματος του ετήσιου εισοδήματος.

3.Προϋποθέσεις για την κατοχύρωση της έκπτωσης

Κάθε μισθωτός συνταξιούχος και κατά επάγγελμα αγρότης για να δικαιούται την παραπάνω ετήσια έκπτωση φόρου η οποία φθάνει μέχρι και τα 1.900 ευρώ-2.100 ευρώ θα πρέπει:

Α) Κατά τη διάρκεια του 2018 να έχει εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες για αγορές αγαθών ή παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με ποσοστό:

-10% του ετήσιου εισοδήματος του, πραγματικού ή τεκμαρτού, εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ.

– 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ και 15% επί του υπερβάλλοντος ποσού εφόσον το ετήσιο – πραγματικό ή τεκμαρτό –ατομικό του εισόδημα ανέρχεται σε 10.000, 01 έως 30.000 ευρώ.

10% επί των πρώτων πληρωμών 10.000 ευρώ 15% επί των επόμενων 20.000 ευρώ και 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού , εφόσον το ετήσιο – πραγματικό ή τεκμαρτό –εισόδημα του ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.

Ως ηλεκτρονικά πληρωμής αναγνωρίζονται ενδεικτικά:

-Χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες

-Προπληρωμένες κάρτες

– Λογαριασμοί πληρωμών παροχών του ν.4537/2018 ( μεταφορά πίστωσης , εντολές άμεσης χρέωσης , πάγιες εντολές , τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές)

– Ηλεκτρονικό πορτοφόλι ( e-wallet)

B) Να δηλώσει στον κωδικό 049 του πίνακα 7 της φετινής φορολογικής δήλωσης ( του εντύπου Ε1) το συνολικό ποσό των δαπανών για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών που εξόφλησε κατά τη διάρκεια του 2018 με τα παραπάνω ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.Σε περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης από έγγαμους ή σύζυγος οφείλει να δηλώσει ξεχωριστά τις δικές της δαπάνες για την κατοχύρωση της έκπτωσης φόρου στον κωδικό 050 του πίνακα 7 της φετινής δήλωσης.

Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης, ο φορολογούμενος μπορεί να πληροφορηθεί άμεσα τι ποσά δαπανών – που κατοχυρώνουν την έκπτωση φόρου που εξόφλησε κατά τη διάρκεια του 2018 με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής . Τα ποσά αυτά αναγράφονται σε αναλυτικό πίνακα που αναρτώνται στη ν οθόνη του υπολογιστή του, εφόσον δίπλα στους κωδικούς 049-050 του πίνακα 7 “κλικάρει “ πάνω στην λέξη “ ΕΔΩ” που περιλαμβάνεται στη φράση “ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για στοιχεία δαπανών”. Μόλις “κλικάρει” πάνω στην λέξη αυτή θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή του ένας πληροφοριακός πίνακας στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά ανά τράπεζα τα ποσά των δαπανών τα οποία εξόφλησε μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής. Το συνολικό ύψος των ποσών αυτών προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους ποσών ανά τράπεζα , τα οποία αναγράφονται στο πληροφοριακό πίνακα.

4. Η παγίδα των τεκμηρίων

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα , δηλαδή αυτό που προκύπτει από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων , είναι το μεγαλύτερο του δηλωθέντος και η επιπλέον διαφορά δεν καλύπτεται από τον φορολογούμενο με ποσά δηλωθέντα στον πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης, το ύψος της ετήσιας δαπάνης για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών που πρέπει να έχει εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για να κατοχυρωθεί η έκπτωση φόρου προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του ( υψηλότερου ) τεκμαρτού και όχι επί του ( χαμηλότερου) δηλωθέντος εισοδήματος.

5.Το “ακάλυπτο” ποσό

Σε κάθε περίπτωση κατά τη οποία ο φορολογούμενος δεν έχει εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής το απαιτούμενο συνολικό ποσό φορολογείται με 22%

6. Οι εξαιρέσεις που παράγουν και άλλες υποχρεώσεις

Από την υποχρέωση να έχουν εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ( πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή e-banking ) τις δαπάνες που κατοχυρώνουν την έκπτωση φόρου εξαιρούνται (εφόσον τα πραγματικά ή τεκμαρτά εισοδήματος τους θα φορολογηθούν με την κλίμακα υπολογισμού του φόρου για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις ):

1.Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω δηλαδή γεννηθέντες έως και την 31η Δεκεμβρίου 1948.

2.Άτομα με ποσοστά αναπηρίας 80% και άνω.

3.Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση .

4.Φορολογικοί κάτοικοι της ΕΕ ή του ΕΟΧ που υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτή εργασία και συντάξεις.

5. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.

6.Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.

7. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων , σύμφωνα με την τελευταία απογραφή εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

8. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (από ακίνητα, τόκους καταθέσεων κλπ) και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.5000 ευρώ.

9.Πολίτες των οποίων το ετήσιο πραγματικό εισόδημα του έτους 2018 δεν υπερβαίνει το ποσό των 6000 ευρώ και το ετήσιο τεκμαρτό τους εισόδημα για το ίδιο έτος δεν υπερβαίνει τις 9.500 ευρώ. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι περιστασιακά απασχολούμενοι.

10. Υπήκοοι τρίτων χωρών που αιτούνται ή /και λαμβάνουν διεθνή προστασία από την Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

11.Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους.

12.Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης( ΚΕΑ)

13. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία .

14 Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας ( πέραν των 6 μηνών). Κάθε φορολογούμενος που υπάγεται σε μια από τις παραπάνω 14 περιπτώσεις “εξαιρέσεων “ οφείλει ωστόσο:

– Να έχει καλύψει τα προαναφερθέντα ποσοστά του ετήσιου –δηλωθέντος ή τεκμαρτού –εισοδήματος με δαπάνες αγοράς και παροχής υπηρεσιών , εξοφληθείσες με μετρητά. Για τον λόγο αυτό πρέπει ήδη να συγκεντρώσει και να έχει διαφυλάξει τις αποδείξεις των δαπανών αυτών στην κατοικία του , ώστε να είναι σε θέση να τις προσκομίσει στις αρμόδιες φορολογικές Αρχές σε περίπτωση που του ζητηθούν για έλεγχο.

-Να αναγράψει κι αυτός στον Πίνακα 7 του Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης στον κωδικό 049 ή στον κωδικό 050 αν πρόκειται για σύζυγο η οποία υποβάλλει κοινή δήλωση με τον σύζυγο της , το άθροισμα της αξίας των χάρτινων αποδείξεων συναλλαγών του έτους 2018 τις οποίες συγκέντρωσε και έχει διαφυλάξει και οι οποίες αναγνωρίζονται για την κατοχύρωση της έκπτωσης φόρου.

7.Ποιες κατηγορίες εξαιρούνται ολοκληρωτικά 

Από την υποχρέωση να έχουν εξοφλήσει είτε με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ( πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή -e-banking) είτε με μετρητά τις δαπάνες που κατοχυρώνουν την έκπτωση φόρου εξαιρούνται οι υπάλληλοι του υπουργείου Εσωτερικών , οι στρατιωτικοί που υπηρετούν στη αλλοδαπή , οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης , όσοι διαμένουν σε οίκους ευγηρίας ή σε ψυχιατρικά καταστήματα καθώς και οι φυλακισμένοι.

Με πληροφορίες από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος

Δείτε Επίσης

ΑΡΚΕ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΡΚΕ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ -Η παραχώρηση της ΔΕΗ στους ιδιώτες αποτελεί ΕΓΚΛΗΜΑ

Η χθεσινή απόφαση της διοίκησης της ΔΕΗ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η μη συμμετοχή -σε αυτήν την αύξηση- του ΤΑΙΠΕΔ και του υπερταμείου, έρχεται να ολοκλήρωση το σχέδιο της

Διαβάστε περισσότερα »
Ποινικός Κώδικας: Μόνο ισόβια για τα σκληρά εγκλήματα – Όλες οι σαρωτικές αλλαγές
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ποινικός Κώδικας: Μόνο ισόβια για τα σκληρά εγκλήματα – Όλες οι σαρωτικές αλλαγές

Ο Ποινικός Κώδικας τροποποιείται. Συγκεκριμένα, τις « αστοχίες» του Ποινικού Κώδικα που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να θεραπεύσει μέσω αλλαγών σε διατάξεις το υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Κώστας

Διαβάστε περισσότερα »
ΟΑΕΔ: Διευκρινίσεις για τα όρια ηλικίας διορισμού στις προκηρύξεις του ν.2643/1998 (έγγραφο)
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΟΑΕΔ: Διευκρινίσεις για τα όρια ηλικίας διορισμού στις προκηρύξεις του ν.2643/1998 (έγγραφο)

Διευκρίνιση σχετικά με τα ειδικά όρια ηλικίας διορισμού στις προκηρύξεις του ν.2643/1998 έτους 2021 παρέχει ο ΟΑΕΔ. Αναλυτικά:   ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Διαβάστε περισσότερα »
Αυξήσεις μέχρι και στο πιτόγυρο – Πού θα σκαρφαλώσει η τιμή του
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυξήσεις μέχρι και στο πιτόγυρο – Πού θα σκαρφαλώσει η τιμή του

Αυξήσεις μέχρι και στο πιτόγυρο αναμένεται να φέρουν οι ανατιμήσεις διαφόρων των προϊόντων στο σουβλάκι. Το αγαπημένο μας φαγητό αναμένεται να αυξηθεί κατά 20% στην τιμή του. Για το πιτόγυρο, η

Διαβάστε περισσότερα »
Σύλλογος Τυφλών Δυτικής Μακεδονίας: Εκλογές στις 9 Οκτωβρίου για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σύλλογος Τυφλών Δυτικής Μακεδονίας: Εκλογές στις 9 Οκτωβρίου για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Ο Σύλλογος Τυφλών και Ατόμων με Προβλήματα Όρασης Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει τα μέλη του, ότι πρόκειται να πραγματοποιήσει εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021,

Διαβάστε περισσότερα »
Σημαντική αύξηση καταγράφεται στις ταξινομήσεις ηλεκτροκίνητων οχημάτων, με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου 2021, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος στο συνέδριο «Electric Vehicle Conference».
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΜιχάληςΠαπαδόπουλος: Σημαντική αύξηση στις ταξινομήσεις ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Σημαντική αύξηση καταγράφεται στις ταξινομήσεις ηλεκτροκίνητων οχημάτων, με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου 2021, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος στο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα »
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Δείτε το νέο spot της ΔΙΑΔΥΜΑ
Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida