Πάγιες δαπάνες: Πότε θα καταβληθεί στις επιχειρήσεις η επιδότηση – Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

Eordaialive Team
3λ ανάγνωσης
Πάγιες δαπάνες: Πότε θα καταβληθεί στις επιχειρήσεις η επιδότηση - Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

Στα τέλη του μήνα ή το αργότερο στις αρχές Ιουνίου θα εκδοθεί η απόφαση για τις πάγιες δαπάνες, με την οποία περίπου 30.000 και πλέον επιχειρήσεις θα ενισχυθούν με πιστωτικά “κουπόνια” συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ υπό τον όρο ότι η πίστωση που θα λάβουν από το κράτος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για να συμψηφίσουν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους που θα προκύψουν τους επόμενους μήνες και έως τα τέλη του χρόνου. Η επιδότηση στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν, σύμφωνα με την εφημερίδα “Καθημερινή”, θα καταβληθεί στα μέσα Ιουνίου και θα υπολογιστεί ως ποσοστό των παγίων λειτουργικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020, αλλά αφού πρώτα αφαιρεθούν τυχόν χρηματοδοτήσεις που έλαβε η επιχείρηση μέσω άλλων κρατικών προγραμμάτων.
Η απόφαση θα εξειδικεύει τα κριτήρια (ποσό και ποσοστό επιδότησης παγίων δαπανών του 2020) για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, ενώ θα καθορίζει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Επίσης, θα προβλέπει τους όρους και τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, αλλά ακόμη και τις πάγιες δαπάνες που επιδοτηθούν. Για να καταστεί επιλέξιμη μια επιχείρηση θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

– Να ανήκει σε πληττόμενους κλάδους
– Να έχει υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούται.
– Να παρουσιάζει ζημία προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά της είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδα για το 2020
– Να εμφανίζει πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδικά για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα θα δίνεται έμφαση στη ζημία και όχι στην πτώση του τζίρου.
– Να μην ήταν προβληματική το 2019, εκτός κι αν ανήκει στις πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις.
Οι δαπάνες που θα επιδοτούνται είναι αυτές που κατέβαλε η επιχείρηση το 2020 όπως αποτυπώνονται στο Ε3 της φορολογικής δήλωσης και αφορούν στην ενέργεια, τις ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων, παροχές σε εργαζομένους, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, μισθώματα κ.α. Τέλος εντός του Ιουνίου θα δοθούν και οι ενισχύσεις στον κλάδο της εστίασης.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Ποιον από τους παρακάτω υποψήφιους βουλευτές θα έστελνες στη νέα Βουλή των Ελλήνων;

Loading ... Loading ...