Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην πόλη της Πτολεµαΐδας κατά τον εορτασµό της απελευθέρωσης της πόλης

Eordaialive Team
4λ ανάγνωσης
Κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Πτολεμαΐδα

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην πόλη της Πτολεµαΐδας κατά τον εορτασµό της
απελευθέρωσης της πόλης από τον Τούρκικο ζυγό την Τρίτη (15-10-2019).
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 παρ. 2 « Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ,
όπως τροποποιήθηκε µε Ν. 3542/2007 και Ν.4313/2014».
2. Την υπ’ αριθ. 5970/19/2156094 από 11-10-2019 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ.
Εορδαίας.
Β. Αποβλέποντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχηµάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διεξαγωγή της
παρέλασης Μαθητικών και της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας Τµηµάτων,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός οδικού οχήµατος, στις παρακάτω οδούς:
από το 27ο χιλ. της Π.Ε.Ο. Κοζάνης – Φλώρινας (συµβολή της µε οδό Κοραή και µέχρι
και την διασταύρωση των οδών 25ης Μαρτίου µε οδό ∆ήµητρας)
στην οδό Γ. Βαρβούτη, από τη διασταύρωσή της µε την οδό Κωνσταντινουπόλεως έως
τη διασταύρωση µε την οδό ∆ηµοκρατίας.
στην οδό ∆ήµητρας, από τη διασταύρωσή της µε την οδό Κωνσταντινουπόλεως έως τη
διασταύρωση µε την οδό ∆ηµοκρατίας.
στην οδό Ανανία Νικολαΐδη- ∆ιοικητηρίου, από τη διασταύρωσή της µε την οδό
Κωνσταντινουπόλεως έως την διασταύρωσή της µε την οδό ∆ηµοκρατίας.
στην οδό Μητροπολίτου Ιωακείµ, από τη διασταύρωσή της µε την οδό
Κωνσταντινουπόλεως έως την διασταύρωσή της µε την οδό 25ης Μαρτίου.
στην οδό Θεµιστοκλή Σοφούλη, από τη διασταύρωση της µε την οδό ∆ιαδόχου Παύλου
(Παλαιό Πάρκο) έως την διασταύρωση της µε την οδό 25ης Μαρτίου.
στην οδό ∆ήµητρας, από τη διασταύρωσή της µε την οδό Τραπεζούντος έως την
διασταύρωσή της µε την οδό 25ης Μαρτίου.
β. Την απαγόρευση της στάσης – στάθµευσης των οχηµάτων στην οδό 25ης Μαρτίου, από τη
διασταύρωση της µε την οδό Βαρβούτη έως την διασταύρωση της µε την οδό Ι. Χρηστίδη και
στην οδό Αγίας Τριάδος από τη διασταύρωσή της µε την οδό ∆ήµητρας έως την διασταύρωση
της µε την οδό 28ης Οκτωβρίου (και στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας).
γ) Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται µέσω της περιφερειακής οδού
Πτολεµαΐδας και παρακαµπτήριων δηµοτικών οδών.
δ) ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων από την 08.00΄ ώρα της Τρίτης (15-10-2019)
µέχρι πέρατος της παρέλασης και λοιπών εκδηλώσεων.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104
και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού πρώτα τοποθετηθεί
η κατάλληλη σήµανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα µε µέριµνα του Τ.Τ.
Εορδαίας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει µε την δηµοσίευση της σύµφωνα µε το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και την τοποθέτηση
σχετικής σήµανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του ανωτέρω µέτρου, η
κυκλοφορία ρυθµίζεται µε τροχονόµους.

Κοζάνη, 11 Οκτωβρίου 2019
Ο
∆ιευθυντής
Σπυρίδων ∆ΙΟΓΚΑΡΗΣ
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής

ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ: ,
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!