20.9 C
Πτολεμαΐδα
28 Σεπτεμβρίου 2020Υπ. Εργασίας: Διευκρινίσεις για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση (εγκύκλιος)
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υπ. Εργασίας: Διευκρινίσεις για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση (εγκύκλιος)

Ενημερωτική εγκύκλιο σχετικά με την έκδοση μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ιατρικών βεβαιώσεων, γνωματεύσεων και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα, απέστειλε το υπουργείο Εργασίας στο ΕΦΚΑ, στην ΗΔΙΚΑ και στον ΟΠΕΚΑ.

Αναλυτικά επισημαίνεται ότι:

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 43 τεύχος Α’ δημοσιεύτηκε ο νόμος 4670/2020 με τίτλο «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α), όπου με τα άρθρα 14 και 15 ρυθμίζονται τα εξής:

α) Άρθρο 14: Ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις

Με την παρ.1 του άρθρου 14 προβλέπεται ότι οι ιατρικές βεβαιώσεις και
γνωματεύσεις για την πιστοποίηση της ανικανότητας προς εργασία, τη χορήγηση
αναρρωτικής άδειας από ασθένεια ή από ατύχημα εργατικό ή μη, καθώς και άδειας
μητρότητας με σκοπό ο e-ΕΦΚΑ να χορηγήσει επίδομα ασθένειας από κοινή νόσο ή από
ατύχημα, εργατικό ή μη, ή επιδόματος μητρότητας εκδίδονται υποχρεωτικά μέσω του
Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της εταιρείας Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

Με την παρ.2 ορίζεται ότι στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ
Α.Ε. δημιουργείται ηλεκτρονικό υποσύστημα υποστήριξης των Κέντρων Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e-Ε.Φ.Κ.Α. Η λειτουργία του ηλεκτρονικού υποσυστήματος
υποστηρίζει τη σύνταξη της γνωμάτευσης του εισηγητικού φακέλου από τον θεράποντα
ιατρό, τον προγραμματισμό των ιατρικών επιτροπών πιστοποίησης, τον
προγραμματισμό της εξέτασης των ασφαλισμένων στην επιτροπή, την παροχή
πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο του εξεταζόμενου από την επιτροπή ή κατ οίκον και
την αυθημερόν έκδοση της απόφασης πιστοποίησης αναπηρίας.

Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι οι αποφάσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών που εκδίδονται με σκοπό να υποβληθούν στον e-Ε.Φ.Κ.Α για τη χορήγηση παροχών και συντάξεων αναπηρίας καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής
απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Υγείας, για τη ρύθμιση του χρόνου έναρξης λειτουργίας των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, των εξαιρέσεων, των τεχνικών λεπτομέρειών εφαρμογής του
άρθρου 14, οι διαδικασίες χορήγησης των ιατρικών βεβαιώσεων σύμφωνα με τη
νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο
σχετικό θέμα.

Β) Άρθρο 15: Χορήγηση παροχών σε χρήμα

Με τη ρύθμιση του άρθρου 15 καθορίζεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής
αίτησης για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας –λοχείας), του ειδικού
επιδόματος μητρότητας, επιδόματος ασθενείας και των εξόδων κηδείας. Στο πλαίσιο
του εκσυγχρονισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α., η διαδικασία γίνεται πιο απλή, άμεση και φιλική
προς τον ασφαλισμένο.

Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι η ασφαλισμένη του e- Ε.Φ.Κ.Α
υποβάλλει εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από τη γέννηση του τέκνου, ηλεκτρονική
αίτηση στο δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση
οριζόμενες προϋποθέσεις που αφορούν στην ταυτοποίηση και επιβεβαίωση
ταυτότητας. Κάθε αντίθετη καταστατική διάταξη ως προς την προθεσμία και τον τρόπο
υποβολής καταργείται.

Η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος μητρότητας σε μισθωτή ασφαλισμένη
απλοποιείται, καθώς ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη βεβαίωση
αποχής από την εργασία και κατόπιν ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης,
το επίδομα μητρότητας καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει καταχωρηθεί
στο μητρώο ασφαλισμένου.

 

Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι η απαιτούμενη ιατρική βεβαίωση και η ληξιαρχική
πράξη γέννησης του τέκνου ανακτώνται μέσω διασύνδεσης του e-Ε.Φ.Κ.Α., με το
Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και το Εθνικό Μητρώο Πολιτών η οποία
υλοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4623/2019 (Α’ 134).

Στη παράγραφο 2 προβλέπεται ότι ο μισθωτός που δικαιούται επίδομα ασθενείας
υποβάλλει, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις που
αφορούν στην ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας, αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο
στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την
υποβολή της αίτησης του μισθωτού, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρήσει τα
στοιχεία που απαιτούνται για την επεξεργασία της αίτησης, και ενδεικτικά την
ημερομηνία πρόσληψης, την ειδικότητα, το χρονικό διάστημα της απουσίας από την
εργασία λόγω ασθένειας και τις μικτές αποδοχές του μήνα απουσίας. Οι προβλεπόμενες
Ιατρικές βεβαιώσεις ανακτώνται από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, και
το επίδομα καταβάλλεται στο λογαριασμό του δικαιούχου, κατόπιν ελέγχου πλήρωσης
των προϋποθέσεων χορήγησης αυτού.

Στην παράγραφο 3 αποσαφηνίζεται η διαδικασία για την πληρωμή των εξόδων
κηδείας. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, μετά
από ταυτοποίηση, στο δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., στην οποία συμπληρώνεται
ενδεικτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος, ο ΑΜΚΑ του θανόντος, ο ΑΦΜ της
επιχείρησης που τέλεσε την τελετή και στοιχεία ταυτοποίησης του πιστοποιητικού
εγγυτέρων συγγενών. Οι επιχειρήσεις που τελούν την τελετή για ασφαλισμένους ή
συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούνται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου προς
τους δικαιούχους, το οποίο υποχρεωτικά αναρτούν στο τέλος κάθε μήνα στο δικτυακό
τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, βελτιώνονται οι υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους,
περιορίζονται τα βήματα που απαιτούνται και δημιουργείται ένα περιβάλλον φιλικό και
αποτελεσματικό.

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη ρύθμιση του χρόνου έναρξης
και κάθε λεπτομερειακού θέματος σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης, τις
διαδικασίες χορήγησης των επιδομάτων και την εφαρμογή του άρθρου 15, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣΦόρτωση....

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης. Συνεχίζοντας την περιήγηση στον ιστότοπο, αποδέχεστε τη χρήση cookies. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, πατήστε "Περισσότερα". Αποδοχή Περισσότερα

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
Το νέο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει κλείσιμο διοδίων, αύξηση προστίμου, με... χαρτί η έξοδος των ηλικιωμένων, νέο όριο συναθροίσεων Είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθούν από την ελληνική κυβέρνηση πιο αυστηρά μέτρα απέναντι στα αιτήματα των πολιτών για έκτακτες μετακινήσεις και στο πλαίσιο της απαγόρευσης…

Ενεμφανίσθη ο Δήμαρχος, ο κύριος Πλακεντάς! Εκπληκτικό!!

1. Ο κύριος Πλακεντάς στο τιμόνι του Δήμου Εορδαίας

Loading ... Loading ...

2. Πώς κρίνετε το επιτελείο συνεργατών του Δημάρχου κυρίου Πλακεντά

Loading ... Loading ...

3. Σε ποια ηλικιακή κατηγορία ανήκετε

Loading ... Loading ...

Eordaialive στην καρδία της Κοινωνίας!