Προσωπικός γιατρός: 13 απαντήσεις στα πιο καυτά» ερωτήματα

Προσωπικός γιατρός: 13 απαντήσεις στα πιο καυτά» ερωτήματα

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΥΓΕΙΑ

Προσωπικός γιατρός: 13 απαντήσεις στα πιο καυτά» ερωτήματα

Από τον Ιούλιο, με μια εύκολη διαδικασία όπως είναι η πλατφόρμα των ραντεβού για τον εμβολιασμό έναντι της Covid-19, θα ξεκινήσουν οι πολίτες να εγγράφονται στον προσωπικό γιατρό.

Το νομοσχέδιο «Γιατρός για όλους», που κατατέθηκε στη Βουλή και θα εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να έχει δωρεάν τον δικό του γιατρό – προσωπικό σύμβουλο και σε πρώτη φάση θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τον ενήλικο πληθυσμό. Ο «Ελεύθερος Τύπος» δίνει απαντήσεις σε 13 καίρια ερωτήματα για τη νέα Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, όπως ποιος μπορεί να είναι ο προσωπικός γιατρός, πώς θα επιλέγεται και πώς θα εγγραφούν οι πολίτες σε αυτόν. 

 • Ποιος μπορεί να είναι προσωπικός γιατρός;

Ο προσωπικός ιατρός μπορεί να είναι: α) ο ιατρός του ΕΣΥ που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στα Κέντρα Υγείας, στις ΤοΜΥ και σε λοιπές δημόσιες μονάδες ΠΦΥ, με εγγεγραμμένο πληθυσμό, β) ο ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας με εγγεγραμμένο πληθυσμό (οικογενειακοί γιατροί), γ) ο ιατρός συμβεβλημένος με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με εγγεγραμμένο πληθυσμό, αλλά και ιδιώτες ιατροί.

 • Τι ειδικότητας πρέπει να είναι ο προσωπικός γιατρός; 

Ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται ιατροί ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό. Δύνανται ως προσωπικοί γιατροί να ορίζονται και γιατροί άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό, ιδίως όταν η ειδικότητα συνδέεται με παρακολούθηση πολιτών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες και παιδίατροι για τον παιδιατρικό πληθυσμό. Για παράδειγμα, ένας καρδιοπαθής μπορεί να επιλέξει ως προσωπικό γιατρό τον καρδιολόγο του.

 • Ο προσωπικός γιατρός θα είναι δωρεάν;

Οι υπηρεσίες του προσωπικού γιατρού θα παρέχονται δωρεάν για τους πολίτες που έχουν εγγραφεί στη λίστα του προσωπικού ιατρού που έχουν επιλέξει. Θα πραγματοποιούν επισκέψεις, θα συνταγογραφούν τα φάρμακά τους και θα παίρνουν κατευθύνσεις χωρίς να πληρώνουν.

 • Τι θα προσφέρει στον πολίτη ο προσωπικός γιατρός;

Ο προσωπικός ιατρός θα προσφέρει τις υπηρεσίες του εντός των δημόσιων μονάδων ΠΦΥ των Τοπικών Δικτύων ΠΦΥ, των ιδιωτικών ιατρείων και κατ’ οίκον. Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει είναι:

α) διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, συντονισμός και διασύνδεση με άλλους ειδικούς ιατρούς καθώς και με τα Νοσοκομεία Αναφοράς,

β) υποστήριξη, προσανατολισμός και υπεύθυνη καθοδήγηση των ασθενών μέσα στο σύστημα Υγείας,

γ) εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικού και προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς και εφαρμογή και παρακολούθηση των προγραμμάτων εμβολιασμού,

δ) κατεύθυνση των ασθενών σε άλλους ειδικούς ιατρούς και σε άλλα επίπεδα περίθαλψης, καθώς και σε διαγνωστικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προληπτικών και προσυμπτωματικών ελέγχων,

ε) δημιουργία και τήρηση του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου Υγείας για κάθε πολίτη που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο του προσωπικού γιατρού, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και το συντονισμό της φροντίδας.

 • Θα έχω «μπόνους» εάν γραφτώ στον οικογενειακό γιατρό; 

Το πλαίσιο κινήτρων – αντικινήτρων για τους πολίτες, αλλά και κινήτρων για τους γιατρούς είναι η λογική στην οποία κινείται το νέο νομοσχέδιο και η οποία εκτιμάται από τους διαμορφωτές του ότι είναι η «συνταγή» της επιτυχίας του σε σχέση με αντίστοιχες προηγούμενες προσπάθειες. «Τα κίνητρα και αντικίνητρα αφορούν, ιδίως, στις υπηρεσίες που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, στους όρους πρόσβασης στις δημόσιες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές Υγείας, στο ύψος ή στην έκπτωση της συμμετοχής του πολίτη σε πράξεις που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ ή στη φαρμακευτική δαπάνη, στην κατά προτεραιότητα πρόσβαση του πολίτη σε αυτές τις υπηρεσίες και, γενικώς, στην επιβράβευση των πολιτών που επιλέγουν να εγγραφούν σε προσωπικό γιατρό», αναφέρει το νομοσχέδιο. Οι λεπτομέρειες των εκπτώσεων που θα έχουν για φάρμακα και ιατρικές πράξεις όσοι επιλέξουν να έχουν προσωπικό γιατρό θα καθοριστούν με υπουργικές αποφάσεις. Ωστόσο, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συμμετοχή 20% αντί για 25% στα φάρμακα. Επίσης, οι εγγεγραμμένοι σε προσωπικό γιατρό θα έχουν προτεραιότητα στη διενέργεια εξετάσεων σε δημόσιες δομές Υγείας.

 • Εάν έχω τον προσωπικό μου γιατρό, πρέπει να με παραπέμπει παντού εκείνος; 

Καθιερώνεται σύστημα παραπομπών των πολιτών από τον προσωπικό γιατρό για την

πρόσβαση στις δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας Υγείας. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα θα υπάρχει ελεύθερη κίνηση των πολιτών. Δηλαδή, εάν κάποιος θέλει να πάει σε ορθοπαιδικό για ένα πρόβλημα στο πόδι του, μπορεί χωρίς παραπεμπτικό από τον προσωπικό γιατρό.

Δικαίωμα παραπομπής έχουν και οι ειδικοί ιατροί για τα θέματα της ειδικότητάς τους, μετά από ενημέρωση του προσωπικού γιατρού. Το σύστημα παραπομπών από τον προσωπικό γιατρό δεν ισχύει για τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά.

 • Σε άλλους ιδιώτες ειδικούς γιατρούς μπορώ να έχω δωρεάν πρόσβαση;

Εφόσον είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, ναι, η πρόσβαση είναι χωρίς επιβάρυνση.

 • Εάν ο γιατρός μου δεν έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, μπορώ να τον κάνω προσωπικό; 

Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα αμείβεται ο ιδιώτης γιατρός από τον πολίτη.

 • Σε μια οικογένεια χρειάζεται κάθε μέλος διαφορετικό προσωπικό γιατρό; 

Ο κάθε πολίτης θα εγγράφεται σε έναν γιατρό, που βέβαια στην περίπτωση δύο συζύγων μπορεί να πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Τα παιδιά θα εγγράφονται σε παιδίατρο, αλλά σε πρώτη φάση δεν περιλαμβάνονται στη μεταρρύθμιση. Η εφαρμογή της ξεκινά με τον ενήλικο πληθυσμό.

 • Πρέπει ο γιατρός να είναι στη γειτονιά μου;

Οχι, ο κάθε πολίτης μπορεί να επιλέξει γιατρό σε όποια περιοχή επιθυμεί και όχι απαραίτητα στον τόπο κατοικίας του.

 • Εάν μένω σε χωριό ή απομακρυσμένη περιοχή, πού θα βρω οικογενειακό γιατρό; 

Σε περίπτωση κατά την οποία στην υγειονομική μονάδα δεν υπηρετεί ειδικευμένος ιατρός

που μπορεί να αναλάβει το ρόλο του προσωπικού γιατρού και η μονάδα καλύπτεται από γιατρό υπόχρεο υπηρεσίας υπαίθρου, η παραπομπή του ασθενούς πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας στο οποίο υπάγεται το περιφερειακό ιατρείο.

Οι κάτοικοι των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές και άγονες σύμφωνα με το Π.Δ. 131/1987 (Α’ 73), σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 2 του

παρόντος, δύνανται να εγγράφονται, για την υπηρεσία του προσωπικού ιατρού και για τη

λειτουργία του συστήματος παραπομπών, στην υγειονομική μονάδα της περιοχής κατοικίας τους ή σε όποια άλλη δημόσια δομή ΠΦΥ επιλέξουν.

 • Πώς θα γραφτώ στον οικογενειακό γιατρό; 

Λεπτομέρειες για τον τρόπο εγγραφής θα ανακοινωθούν αφού ψηφιστεί το νομοσχέδιο και καθοριστούν τα επιμέρους ζητήματα. Το σημαντικό είναι ότι ο κάθε πολίτης θα μπορεί να εγγράφεται και μόνος του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναζητείται μια πλατφόρμα -εύχρηστη για τον πολίτη όπως είναι το emvolio.gov, με το οποίο όλοι είναι εξοικειωμένοι- στην οποία θα δημιουργηθεί μια «δεξαμενή» γιατρών που επιθυμούν να συμμετέχουν, ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να επιλέξει. Εκτιμάται ότι οι εγγραφές θα ξεκινήσουν από τον Ιούλιο. 

 • Οι γιατροί γιατί να συμμετέχουν στο εγχείρημα; 

Οσον αφορά στους γιατρούς, οι αμοιβές αυξάνονται κατά πολύ δίνοντάς τους ισχυρό κίνητρο να συμμετέχουν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όσοι γιατροί κάνουν χρήση του συνόλου του πληθυσμού αναφοράς (2.000 πολίτες), η αμοιβή τους θα είναι τουλάχιστον διπλάσια σε σχέση με σήμερα (2.000 ευρώ). Η διαφορά συγκριτικά με ό,τι ισχύει σήμερα είναι ότι οι γιατροί θα αμείβονται κατά κεφαλήν, δηλαδή κατ’ άτομο, και όχι με προσυμφωνημένο αριθμό επισκέψεων. Τα ακριβή ποσά αποζημίωσης θα ανακοινώσει ο υπουργός Υγείας στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ξεκινά σήμερα. Εκτιμάται ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Οι υπουργικές αποφάσεις που θα ρυθμίζουν όλες τις επιμέρους λεπτομέρειες αναμένεται να έχουν εκδοθεί έως τα τέλη Ιουνίου, ώστε από τον Ιούλιο οι πολίτες να ξεκινήσουν να εγγράφονται. Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι με τη νέα χρονιά να είναι σε πλήρη εφαρμογή ο θεσμός του προσωπικού γιατρού.

Κοινοποιήστε το άρθρο

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

asfaleies nikou ptolemaida