Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση συμμετοχής αδειούχων κινητής καντίνας και φορητής έψησης σε πολιτιστικές εκδηλώσεις

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ-ΕΟΡΔΑΙΑ

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας

Καλείστε  να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 17:00 δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ. για λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

Παραχώρηση κατά  χρήση  έκτασης στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιότης.

 

Παραχώρηση κατά χρήση έκτασης  στην δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου ΔΕΤΕΠΑ   με σκοπό την ανέγερση  των απαραίτητων υποδομών τ/θ για την υλοποίηση του σχεδίου Ανάπτυξης ενιαίου δικτύου τ/θ μεταξύ των πόλεων  του Αμυνταίου, Πτολεμαΐδας και Κοζάνης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιότης.

 

Τροποποίηση προϋπολογισμού  & τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2022.(12-2022 AOE )

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 

Καθορισμός σημείων στάθμευσης ηλεκτρικών ποδηλάτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡ0ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Εισηγητής : Ο Αντιπρόεδρος Π.Ζ. Λόφτσαλης Αναστάσιος.

 

Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα της εταιρείας ΔΕΗ Blue για δέσμευση χώρων στάθμευσης για την φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.

Εισηγητής : Ο Αντιπρόεδρος Π.Ζ. Λόφτσαλης Αναστάσιος.

 

Έγκριση ΟΠΔ – στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΚΕΔΕ για το έτος 2022.

Εισηγητής : Η Πρόεδρος ΝΠΙΔ της ΚΕΔΕ Άννα  Καιδου.

 

Αντικατάσταση  Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης της ΚΕΔΕ

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

Εκμίσθωση κτιρίων εντός του χώρου ΑΕΒΑΛ

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών για το έργο Κατασκευή αγωγών όμβριων – σχαρών στο Δ. Δ Φούφα

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιότης.

 

Μείωση μισθώματος – δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Κ. Φούφα & Δημοκρατίας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Διακοπή σύμβασης μίσθωσης καταστήματος στην κοινότητα Σπηλιάς του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Έγκριση ή μη πρακτικού  επιτροπής κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Αντικατάσταση γραμματέως επιτροπής Φορολογικών διαφορών Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Αντικατάσταση γραμματέως επιτροπής κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου Πτολεμαΐδας

. Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Αίτημα  της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων ΤΕ Πτολεμαΐδας για εγκατάσταση μνημείου σε υπαίθριο δημοτικό χώρο.

Εισηγητής : Ο Αντιπρόεδρος Π.Ζ. Λόφτσαλης Αναστάσιος.

 

Γνωμοδότηση ή μη ΔΣ επί αιτήματος  του Μαυροματίδη Χριστόφορου για άδεια εκσκαφή για αναζήτηση θησαυρού  σε αγρόκτημα της κοινότητας   Αναρράχος.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε  σχετικά.

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

 

Κοινοποιήστε το άρθρο