Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας

Eordaialive Team
4λ ανάγνωσης
Εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Εορδαίας.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας

Καλείστε  να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 17:00 δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ. για λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

Παραχώρηση κατά  χρήση  έκτασης στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιότης.

 

Παραχώρηση κατά χρήση έκτασης  στην δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου ΔΕΤΕΠΑ   με σκοπό την ανέγερση  των απαραίτητων υποδομών τ/θ για την υλοποίηση του σχεδίου Ανάπτυξης ενιαίου δικτύου τ/θ μεταξύ των πόλεων  του Αμυνταίου, Πτολεμαΐδας και Κοζάνης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιότης.

 

Τροποποίηση προϋπολογισμού  & τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2022.(12-2022 AOE )

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 

Καθορισμός σημείων στάθμευσης ηλεκτρικών ποδηλάτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡ0ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Εισηγητής : Ο Αντιπρόεδρος Π.Ζ. Λόφτσαλης Αναστάσιος.

 

Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα της εταιρείας ΔΕΗ Blue για δέσμευση χώρων στάθμευσης για την φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.

Εισηγητής : Ο Αντιπρόεδρος Π.Ζ. Λόφτσαλης Αναστάσιος.

 

Έγκριση ΟΠΔ – στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΚΕΔΕ για το έτος 2022.

Εισηγητής : Η Πρόεδρος ΝΠΙΔ της ΚΕΔΕ Άννα  Καιδου.

 

Αντικατάσταση  Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης της ΚΕΔΕ

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

Εκμίσθωση κτιρίων εντός του χώρου ΑΕΒΑΛ

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών για το έργο Κατασκευή αγωγών όμβριων – σχαρών στο Δ. Δ Φούφα

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιότης.

 

Μείωση μισθώματος – δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Κ. Φούφα & Δημοκρατίας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Διακοπή σύμβασης μίσθωσης καταστήματος στην κοινότητα Σπηλιάς του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Έγκριση ή μη πρακτικού  επιτροπής κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Αντικατάσταση γραμματέως επιτροπής Φορολογικών διαφορών Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Αντικατάσταση γραμματέως επιτροπής κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου Πτολεμαΐδας

. Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Αίτημα  της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων ΤΕ Πτολεμαΐδας για εγκατάσταση μνημείου σε υπαίθριο δημοτικό χώρο.

Εισηγητής : Ο Αντιπρόεδρος Π.Ζ. Λόφτσαλης Αναστάσιος.

 

Γνωμοδότηση ή μη ΔΣ επί αιτήματος  του Μαυροματίδη Χριστόφορου για άδεια εκσκαφή για αναζήτηση θησαυρού  σε αγρόκτημα της κοινότητας   Αναρράχος.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε  σχετικά.

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Ποιον από τους παρακάτω υποψήφιους βουλευτές θα έστελνες στη νέα Βουλή των Ελλήνων;

Loading ... Loading ...