Ο Δήμος Εορδαίας καταφεύγει στο ΣΤΕ για το αιολικό πάρκο στο Βέρμιο-Προσφυγή κατά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του ΥΠΕΝ

Eordaialive Team
4λ ανάγνωσης
Ο Δήμος Εορδαίας καταφεύγει στο ΣΤΕ για το αιολικό πάρκο στο Βέρμιο-Προσφυγή κατά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του ΥΠΕΝ

Ο Δήμος Εορδαίας καταφεύγει στο ΣΤΕ για το αιολικό πάρκο στο Βέρμιο-Προσφυγή κατά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του ΥΠΕΝ


Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας αποφασίστηκε :

α)Να συνταχθεί και να ασκηθεί Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά i) της Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, µε θέµα, «Χορήγηση τελικής άδειας εγκατάστασης του Αιολικού Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) «ΑΣΚΙΟ ΙΙ», εγκατεστηµένης ισχύος 37,8 MW και µέγιστης ισχύος παραγωγής 36,96 MW, στη θέση «ΣΤΑΝΕΣ – ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο – ΣΚΟΠΙΑ» των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Κοζάνης και Βλάστης, των ∆ήµων Κοζάνης και Εορδαίας, µε φορέα του έργου την εταιρεία µε την επωνυµία «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

 

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

 

Ακολούθησε μας στο Twitter

 

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

ii) της Απόφασης του Προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, µε θέµα, «Τροποποίηση Απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Α2: «Αιολικός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) «ΑΣΚΙΟ ΙΙ» συνολικής ισχύος 33,6MW», στις θέσεις ‘Στάνες/Ξηροπήγαδο/Σκοπιά’ των ∆ήµων Κοζάνης και Εορδαίας της Περιφερειακή Ενότητας Κοζάνης στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας»

iii) της Απόφασης του Γενικού Γραµµατέα ∆ασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τίτλο, «Έγκριση µελέτης: «Τροποποίηση της Μελέτης οδοποιίας σύνδεσης του Αιολικού Πάρκου ‘’ΑΣΚΙΟ ΙΙ΄΄ στις θέσεις ΄΄Στάνες /Ξηροπήγαδο / Σκοπιά΄΄ συνολικής ισχύος 33,60 MW των ∆ήµων Βοίου, Εορδαίας και Κοζάνης» της Π.Ε. Κοζάνης Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας & το σκέλος 3 α) το οποίο και διαµορφώνεται ως εξής:

3. α) Να συνταχθεί και να ασκηθεί Αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά i) του από 6.7.2022 Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης της Εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Α.Ε.» για το έργο «Αιολικός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) Συνολικής Εγκατεστηµένης ισχύος 315 MW, στο όρος Βέρµιο, ∆ήµων Βέροιας & Νάουσας, Π.Ε. Ηµαθίας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), ∆ήµου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης (Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας), στην περιοχή αρµοδιότητας ∆ασαρχείου Κοζάνης.», το οποίο εκδόθηκε από το ∆ασαρχείο Κοζάνης,

ii) της Απόφασης του Γενικού ∆ιευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε θέµα: «Χορήγηση στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ», άδειας εγκατάστασης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), για αιολικό σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστηµένης ισχύος 166,5 MW και µέγιστης ισχύος παραγωγής 166,5 MW, στη θέση Γκιώνα – Μπουρίκα, των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αγίας Παρασκευής, Βερµίου & Νάουσας, των ∆ήµων Εορδαίας & Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

iii) της Απόφασης του Γενικού ∆ιευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε τίτλο, «Έγκριση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕ.ΠΕ.Μ.) για την κατασκευή των δύο (από του τρεις συνολικά) δρόµους πρόσβασης του ΑΣΠΗΕ Βερµίου που αναπτύσσει η εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Α.Ε.» στο όρος Βέρµιο».

iiii) της Απόφασης του Γενικού Γραµµατέα ∆ασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τίτλο, «Έγκριση µελέτης: «∆ασική οδοποιία για το έργο Αιολικός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 315 MW στη θέση ΄΄Όρος Βέρµιο΄΄

 

 

 

Ι.Π. – prlogos.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!