Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πτολεμαΐδα, λόγω έκτακτων εργασιών αποκτάσταση βλάβης στο δίκτυο τηλεθέρμανσης

Eordaialive Team
4λ ανάγνωσης
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πτολεμαΐδα κατά τις Εορταστικές εκδηλώσεις - παρελάσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πτολεμαΐδα, λόγω έκτακτων εργασιών αποκτάσταση βλάβης στο δίκτυο τηλεθέρμανσης

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Τη στένωση ανώνυμης οδού (προέκταση της οδού Γ. Βαρβούτη
ταιρισμού – διπλής κατεύθυνσης)
2. Η κυκλοφορία των οχημάτων δεν θα διακόπτεται , αλλά θα διεξάγεται μέσω του
ναπομείναντος τμήματος της οδού
3. Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από
18:00 ώρα της 30-10-2021.
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ
τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κ
ρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σ
μανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με μέριμνα του Τ.Τ. Εορδαίας.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αρμόδιος: Ανθ/μος ΣΠΥΡΙΔΗΣ Δημήτριος
: Λ. Α. Παπανδρέου
4210136)
Αριθμ. Πρωτ: 2501/10/1402-α΄
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
AΠΟΦΑΣΗ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πτολεμαΐδα, λόγω έκτακτων εργασιών αποκ
τάσταση βλάβης στο δίκτυο τηλεθέρμανσης.
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κ
ρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε με Ν. 3542/2007».
1016/ 49/2229889 από 27-10-2021 αναφορά
Το υπ’ αριθμ.: 4403 από 27-10-2021 έγγραφο της Δ.Ε.ΤΗ.Π
Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του
αντικείμενων με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
τένωση ανώνυμης οδού (προέκταση της οδού Γ. Βαρβούτη
κατεύθυνσης), στη συμβολή της με την οδό 25ης Μαρτίου.
Η κυκλοφορία των οχημάτων δεν θα διακόπτεται , αλλά θα διεξάγεται μέσω του
ναπομείναντος τμήματος της οδού.
α κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 08:00 ώρα της 29-
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κ
ρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σ
ανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με μέριμνα του Τ.Τ. Εορδαίας.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΟΦΑΣΗ
γω έκτακτων εργασιών αποκαΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
1 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κύαναφορά-πρόταση του
2021 έγγραφο της Δ.Ε.ΤΗ.Π.
Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά
με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος,
τένωση ανώνυμης οδού (προέκταση της οδού Γ. Βαρβούτη – αποθήκες Συνεστη συμβολή της με την οδό 25ης Μαρτίου.
Η κυκλοφορία των οχημάτων δεν θα διακόπτεται , αλλά θα διεξάγεται μέσω του ε-
-10-2021, έως την
αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με μέριμνα του Τ.Τ. Εορδαίας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
-Η ισχύς της απόφασης αρχίζει με την δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο
109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και
την τοποθέτηση σχετικής σήμανσης.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1.ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
-Για τον έλεγχο της τοποθέτησης της απαιτούμενης σήμανσης και τη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας, εφόσον αυτό
απαιτείται.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΚΕΝΤΡΟ 39 R/T
2. Γεν. Περιφ. Αστυν. Δυτ. Μακεδονίας
Κοζάνη, 27 Οκτωβρίου 2021
Ο
Διευθυντής
Σπυρίδων ΔΙΟΓΚΑΡΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!