Οι εγκρίσεις της 35ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Έγκριση δημοπράτησης  του έργου «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα του Δήμου Σερβίων» και εξέλιξη σημαντικών έργων για το Δήμο Σερβίων, συνολικού προϋπολογισμού  7,7 εκατομμυρίων ευρώ,  από την ΠΕ Κοζάνης

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έγκριση δημοπράτησης  του έργου «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα του Δήμου Σερβίων» και εξέλιξη σημαντικών έργων για το Δήμο Σερβίων, συνολικού προϋπολογισμού  7,7 εκατομμυρίων ευρώ,  από την ΠΕ Κοζάνης

 

 

 

Την έγκριση των όρων δημοπράτησης και διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Σερβίων», εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2022. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 5,6 εκ. ευρώ με αντικείμενο την ασφαλτόστρωση και τη χαλικόστρωση 102 χλμ εντός των ορίων του Δήμου, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε 247 επιχειρήσεις. Η διάρκεια του έργου είναι δώδεκα μήνες με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης και συγχρηματοδοτείται κατά 15% από το Δήμο Σερβίων.

Η Περιφερειακή Αρχή υλοποιεί έργα οδοποιίας που βελτιώνουν τις προσβάσεις σε επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα με γνώμονα την καθημερινή εξυπηρέτηση των αγροτών, την βελτίωση των εργασιακών συνθηκών τους και τη δημιουργία προϋποθέσεων για περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

 

Παράλληλα, στην ίδια συνεδρίαση η Αντιπεριφερειάρχης  εισηγήθηκε την εξέλιξη των διαδικασιών για τα παρακάτω έργα που αφορούν το Δήμο Σερβίων:

 

–  «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Δήμου Σερβίων» συνολικού προϋπολογισμού 1,7 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ (έγκριση δεύτερου πρακτικού για την επιλογή αναδόχου )

– «Επέκταση αρδευτικού δικτύου  Πλατανορεύματος στην περιοχή Τζιτζιφος» συνολικού προϋπολογισμού 73.593 ευρώ (έγκριση δεύτερου πρακτικού για την επιλογή αναδόχου)

–  «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στον Αναδασμό Σερβίων» συνολικού προϋπολογισμού 50.000 ευρώ (έγκριση πρώτου πρακτικού για την επιλογή αναδόχου)

–  «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σερβίων και κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί Σερβίων και Πλατανορεύματος,- ελαττώματα και συντήρηση κατ’εφαρμογή  των άρθρων 74 και 60 του Ν 3669/2008», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ (συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού)

 

Κοινοποιήστε το άρθρο